СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

Новости  |  11.1.2023
55 ПЛ1-ТС-756/22

Огласено на огласна табла на11.01.2023 година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

55 ПЛ1-ТС-756/22

11.01.2023 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за производство, трговија и услуги ФРЕШ ЕНД ДРАЈ ДООЕЛ с.куклиш Струмица, против тужениот Друштво за трговија и услуги МИКС ФРУИТ 2018 ДООЕЛ СКОПЈЕ во текот на постапката, странката Друштво за трговија и услуги МИКС ФРУИТ 2018 ДООЕЛ СКОПЈЕ Друштво за трговија и услуги МИКС ФРУИТ 2018 ДООЕЛ СКОПЈЕ преку полномошник Оливер Митрезов адвокат од Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла пресуда од 28.10.2022. на Адвокат Оливер Митрезов По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_