С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  02.4.2024
54.ТС1-25/24

Огласено на огласна табла на 1.4.2024 година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

54.ТС1-25/24

1.4.2024 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје (РЖ УСЛУГИ), против тужениот Друштво за трговија со гас и електрична енергија ГАС & ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ ДОО Скопје, за регрес, вредност на спорот: 32.813.144,00 денари, бидејќи судот направи три обиди за достава на писмената на адресата што е запишана како седиште на тужениот во Трговскиот регистар, но обидите останаа без успех со забелешка на доставувачот дека адресата е недоволна, поради што судот не можеше да се изврши лична достава на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба на адреса запишана во трговскиот регистар, следствено на што судот одреди доставуавњето на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба до тужениот Друштво за трговија со гас и електрична енергија ГАС & ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ ДОО Скопје да се изврши со истакнување на писменото на огласна табла и на веб страната на судот во смисла на одредбата од чл.128.ст.2 од Законот за парнична постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125 вв со член 128 ст.2 на Законот за парничната постапка („Сл.весник на РМ“ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла и на веб страна на судот примерок од покана за одговор на тужба и тужба со докази со доставница за тужениот со напомена дека доколку странката не се јави лично да го прими писменото, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласната табла и на веб страната на судот ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_