С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  21.6.2022
ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ - Одделение за трговски спорови - 50 ПЛ1ТС-365/21 20.06.2022 година С к о п ј е

 

 

Огласено на огласна табла на 20.06.2022 година

 

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

50 ПЛ1ТС-365/21

20.06.2022 година

С к о п ј е

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за транспорт и промет ЏОКЕР ДООЕЛ с.Фурка Дојран против тужениот Друштво за транспорт, трговијаи услуги ФРИГО ВЕЈ ШПЕД ДОО во текот на постапката, странката Друштво за транспорт, трговијаи услуги ФРИГО ВЕЈ ШПЕД ДОО увоз-извоз Петровец, ул.Филип Втори Македонскибр.15-84 не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла Пресуда од 27.05.2022 . По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

 

 

Одговорен работник,*

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_