С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  31.5.2024
II П4-66/24

I П4-66/24

Закачено на огласна табла на 30.05.2024 година

 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД

II П4-66/24

30.05.2024 година

С к о п ј е

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Елизабета Зокова, против тужениот Друштво за консалтинг и услуги АГРИ ТЕЦХ ДООЕЛ Скопје во текот на постапката, странката Друштво за консалтинг и услуги АГРИ ТЕЦХ ДООЕЛ Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

I П4-66/24

Закачено на огласна табла на 30.05.2024 година

 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД

II П4-66/24

30.05.2024 година

С к о п ј е

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Елизабета Зокова, против тужениот Друштво за консалтинг и услуги АГРИ ТЕЦХ ДООЕЛ Скопје во текот на постапката, странката Друштво за консалтинг и услуги АГРИ ТЕЦХ ДООЕЛ Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_