С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  22.10.2021
58 MAЛВТС-279/21

Огласено на огласна табла на 21.10.2021 година

 

 

 

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

58 MAЛВТС-279/21

21.10.2021 година

С к о п ј е

 

 

                                                                      С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје, против тужените Друштво за трговија, производство и услуги СДИ РЕПРОПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и Оливер Крстевски од Скопје во текот на постапката, доставата до тужениот Друштво за трговија, производство и услуги СДИ РЕПРОПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на адреса од Централен регистар на РСМ два пати беше неуспешна, поради што судот согласно чл.125, чл.128 ст.1, ст.2 и ст.3 од Законот за парничната постапка, одреди доставувањето да се изврши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

                                                                                                                              Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_