С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  29.3.2024
II МАЛВП-1968/22

Огласено на огласна табла на 22.03.2024 година

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД

II МАЛВП-1968/22

22.03.2024 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Олгица Трајковска, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги ФАНС НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во текот на постапката, странката Друштво за производство, трговија и услуги ФАНС НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази и покана за главна распрва. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_