СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

Новости  |  18.11.2022
61 МАЛВТС-260/22

Огласено на огласна табла на 17.11.2022 година

Симнато од огласна табла на 28.11.2022 година

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

61 МАЛВТС-260/22

17.11.2022 година

С к о п ј е

 

 

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Спорот заведен пред овој суд по тужбата на тужителот Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје, против тужените и тоа: првотужениот Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги УРБАН СИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и второтужениот Горан Драгошановиќ од Скопје, за поврат на индивидуално определена ствар, вредност на спорот 726,00 Евра, првотужениот Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги УРБАН СИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето до првотужениот да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази од 19.10.2022 година. По истекот на рокот од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла, ќе се смета дека доставата е уредно извршена до првотужениот Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги УРБАН СИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

 

 

 

Одговорен работник,

 

 

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_