С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  20.6.2022
ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 54.МАЛВТС -126/22 Истакнато на 20.06.2022 година 20.6.2022 година Симнато на ________ 2022 година Скопје

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

54.МАЛВТС -126/22 Истакнато на 20.06.2022 година

20.6.2022 година Симнато на ________ 2022 година

Скопје

 

 

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во постапката поведена од страна на тужениот Агенција за вработување на Ребулика Северна Македонија Скопје против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги МАВИ ДОНАТС ДООЕЛ Струмица од Струмица со седиште на ул.Балканска бр.10А, за долг, вредност на спорот: 110.381,00 денари бидејќи доставувачот не можеше да изврши лична достава на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба до тужениот на адреса запиашана во Трговскиот регситар, судот одреди доставувањето на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба до тужениот Друштво за производство, трговија и услуги МАВИ ДОНАТС ДООЕЛ Струмица од Струмица со седиште на ул.Балканска бр.10А Струмица да се изврши со истакнување на писменото на огласна табла и на веб страната на судот, во смисла на одредбата од чл. 128 ст.2 од Законот за парнична постапка.

 

Со ова соопштение се објавува на огласната табла и на веб страната на судот примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба со доставница за тужениот со напомена дека доколку странката не се јави лично да го прими писменото, во рок од 8 (осум) дена од денотѕ на објавувањето на огласната табла и на веб страната на судот ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_