С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  02.12.2022
54 МАЛВТС-232/22

                                               

 

Огласено на огласна табла на 02.12.2022  година

 

 

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 54 МАЛВТС-232/22

 02.12.2022 година

С к о п ј е

 

 

    

                                                      С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за фризерски и козметичарски услуги ХАИРДО САЛОН ДООЕЛ Скопје, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги ПИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО увоз-извоз Скопје, во текот на постапката,  странката Друштво за производство, трговија и услуги ПИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО увоз-извоз Скопје  ул.Орце Николов бр.182 Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  ПРЕСУДА поради неподнесување одговор на тужба од 29.11.2022 год.. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_