С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  03.12.2021
55 МАЛВ-ТС број 322/21

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

55 МАЛВ-ТС број 322/21

03.12.2021  година

С к о п ј е

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од   тужителот  Друштво за промет и услуги АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ, против тужените Друштво за трговија и услуги НЗС ГРУП ДООЕЛ Чучеро Сандево и Незир Куртиши во текот на постапката,  странката Друштво за трговија и услуги НЗС ГРУП ДООЕЛ Чучер Сандево не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_