С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  29.11.2021
«57» «ТС1-260/21»

                                                                                    Огласено на огласна табла на «29.11.2021» година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

«57» «ТС1-260/21»

«29.11.2021» година

С к о п ј е

                                                                      С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот «» «Друштво за посредување и трговија ГЕМАК-ТРАДЕ Енвер ДООЕЛ експорт-импорт СКОПЈЕ» «», против тужениот «» «Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ» «» «Друштво за угостителство, трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ СКОПЈЕ» «» во текот на постапката, странката «» «Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ» «» «Друштво за угостителство, трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ СКОПЈЕ» «» не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

                                                                                                                                       Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_