С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Jul 3, 2024
61 ТС1-117/24

 

Огласено на огласна табла на 03.07.2024 година

Симнато од огласна табла на 12.07.2024 година

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

61 ТС1-117/24

03.07.2024 година

С к о п ј е

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во спорот заведен пред овој суд по тужбата на тужителот Друштво за промет и услуги АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Илинден - Скопје, против тужените и тоа: првотужениот Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МАКСОЛАР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и второтужениот Здравко Дејановиќ од Скопје, за Долг, вредност на спорот 1.198.827,00 денари, во текот на постапката првотужениот Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МАКСОЛАР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето до првотужениот да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази од 10.05.2024 година. По истекот на рокот од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла, ќе се смета дека доставата е уредно извршена до првотужениот Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МАКСОЛАР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.

 

 

Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_