С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Sep 14, 2022
50 ТС-129/19

                                               

 

Огласено на огласна табла на 13.09.2022  година

 

 

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 50 ТС-129/19  

 13.09.2022 година

С к о п ј е

 

 

                                   

                                                С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителот ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА-скопје, против тужениот Друштво за градежништво. трговија и услуги Дом Градба ДООЕЛ Скопје во текот на постапката, странката Друштво за градежништво. трговија и услуги Дом Градба ДООЕЛ Скопје ул.474 бр.7 Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  ПРЕСУДА од 06.07.2022 год. . По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_