СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

Новости  |  05.12.2022
51 МАЛВТС-242/22

Огласено на огласна табла на 02.12.2022 година,

Симнато од огласна табла на ________2022 година.

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

51 МАЛВТС-242/22

02.12.2022 година

С к о п ј е

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје, против тужените Друштво за производство, трговија и услуги БУЛС БУРГЕР ДОО Скопје и Благица Ристовска од Скопје, во текот на постапката првотужениот Друштво за производство, трговија и услуги БУЛС БУРГЕР ДОО Скопје, не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_