С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  16.9.2022
54.МАЛВТС бр.145/22

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

54.МАЛВТС бр.145/22                                 Истакнато на 12.9.2022 година

12.9.2022 година                                           Симнато на ________ 2022 година

Скопје

 

 

 

 

 

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

            Во постапката поведена од страна на тужителот Централен завод за заштита при работа, заштита од пожар и експлозии, заштита на животна средина и контрола на квалитет СТУЈАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје против тужениот Друштво за процена на транспортни средства и други процени ЕКСПЕРТИЗА АМЕРИТ ДООЕЛ Скопје, за долг, вредност на спорот: 10.448,00 денари бидејќи доставувачот не можеше да изврши лична достава на примерок од тужба  со докази и поканата за одговор на тужба до тужениот на адреса запишана во Трговскиот регистар, судот одреди доставувањето на примерок од тужба  со докази и поканата за одговор на тужба до тужениот Друштво за процена на транспортни средства и други процени ЕКСПЕРТИЗА АМЕРИТ ДООЕЛ Скопје да се изврши со истакнување на писменото на огласна табла и на веб страната на судот, во смисла на одредбата од чл. 128 ст.2 од Законот за парнична постапка.

 

            Со ова соопштение  се објавува на огласната табла и на веб страната на судот  примерок од тужба  со докази и поканата за одговор на тужба со доставница за тужениот со напомена дека доколку странката не се јави лично да го прими писменото, во рок од 8 (осум) дена од денотѕ на објавувањето на огласната табла и на веб страната на судот ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

                                                                                    Одговорен работник

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_