С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  02.4.2024
54.МАВЛТС-18/24

Огласено на огласна табла на 2.4.2024 година

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

54.МАВЛТС-18/24

2.4.2024 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителотАгенција за Вработување на Република Северна Македонија Скопје, против тужениот Друштво за производство трговија и услуги ГАЛАКСИ ИМПОРТ ЕКСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, за долг, вредност на спорфот: 95.204,00 денари, бидејќи судот направи три обиди за достава на писмената на адресата што е запишана како седиште на тужениот во Трговскиот регистар, но обидите останаа без успех со забелешка на доставувачот дека адресата е недоволна, поради што судот не можеше да се изврши лична достава на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба на адреса запишана во трговскиот регистар, следствено на што судот одреди доставувањето на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба до тужениот Друштво за производство трговија и услуги ГАЛАКСИ ИМПОРТ ЕКСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп да се изврши со истакнување на писменото на огласна табла и на веб страната на судот во смисла на одредбата од чл.128.ст.2 од Законот за парнична постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125 вв со член 128 ст.2 на Законот за парничната постапка („Сл.весник на РМ“ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла и на веб страна на судот примерок од покана за одговор на тужба и тужба со докази со доставница за тужениот со напомена дека доколку странката не се јави лично да го прими писменото, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласната табла и на веб страната на судот ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

 

 

 

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_