С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  29.11.2023
55 МАЛВ-ТС број 335/23

Огласено на огласна табла на 27.11.2023 година

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

55 МАЛВ-ТС број 335/23

27.11.2023 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за производство, трговија и услуги МАГАН-МАК ДОО експорт-импорт СКОПЈЕ, против тужениот Друштво за трговија и услуги АГРОЕЛИВАН ДООЕЛ с.Моноспитово Босилово и Мими Мишева во текот на постапката, странката Друштво за трговија и услуги АГРОЕЛИВАН ДООЕЛ с.Моноспитово Босилово не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_