С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  05.12.2022
54 ТС1-114/22

 

 

 

Огласено на огласна табла на 05.12.2022 година

 

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

54 ТС1-114/22

05.12.2022 година

С к о п ј е

 

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за произодство на млечни, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, против тужениот Друштво за трнспорт и услуги ТРИЕМ АНЧЕВСКИ ДООЕЛ и Александар Ристовски во текот на постапката, странката Друштво за трнспорт и услуги ТРИЕМ АНЧЕВСКИ ДООЕЛ ул.4 бр.31 с.Раштак, Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла Пресуда поради неподнесување одговор на тужба од 25.10.2022 год .По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_