С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Risi  |  19 Mar 2021
Х.MAЛВП-131/21

Огласено на огласна табла на 19.03.2021 година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

-оддел за имотни спорови и

спорови од мала вредност-

Х.MAЛВП-131/21

Х. МАЛВП-132/21

19.03.2021 година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                                             С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителите Татјана Димитриеска и Сашо Димитриески од Скопје, против тужениот Друштво за градежништво, инженеринг, трговија, промет и услуги НОВ ДОМ ИНВЕСТ ДОО-Скопје, ул.Иво Лола Рибар 149-1/12, Скопје, во текот на постапката, тужениот Друштво за градежништво, инженеринг, трговија, промет и услуги НОВ ДОМ ИНВЕСТ ДОО-Скопје, ул.Иво Лола Рибар 149-1/12, Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла поднесок со доказ од 18.03.2021 година. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник,

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_