С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Sep 14, 2022
«57» «МАЛВТС-297/21»

Огласено на огласна табла на «14.09.2022» година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

«57» «МАЛВТС-297/21»

«14.09.2022» година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот «» «Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје» «», против тужениот «» «Друштво за прозводство и услуги ЛА ФАМИЛИЈА-БГ ДООЕЛ СКОПЈЕ» и«» «Алберто Настев» «» во текот на постапката, странката «» «Друштво за прозводство и услуги ЛА ФАМИЛИЈА-БГ ДООЕЛ СКОПЈЕ» не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла Пресуда од 06. 07. 2022. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_