С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Risi  |  9 Maj 2024
30 ППНИ-268/24

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

30 ППНИ-268/24

09.05.2024 година

С к о п ј е

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

 

Во спорот заведен од доверителот Дарко Денков од Скопје против должникот Ѓорѓи Данилов во текот на постапката должникот Ѓорѓи Данилов од Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето .

 

Бидејќи судскиот доставувач не можеше да дознае во кое место односно седиште е отселен должникот , судот во смисла на член 9 од Законот за стечај одреди доставувањето да се изврши со истакнување на писменото на огласната табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла писмо- барање за уредување на приговор од 25.03.2024 година, со напомена да доколку странката не се јави лично да го прими писменото во рок од 8 дена по истекот на третиот ден сметано од денот на прикачувањето на писменото на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

Одговорен работник

_________________,

 

 

 

 

 

 

 

Закачено на огласна табла на 09.05.2024 година

 

 

Извадено од огласна табла на ____________ година

 

 

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_