Јавни набавки [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Јавни набавки

Стандардниот Lorem Ipsum пасус, кој се користи од 1500-тите години

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Неговите корени потекнуваат во дела на класичната Латинска книжевност

 • Lorem Ipsum не е случајно избран и сложен текст
 • Спротивно од верувањата.
 • од 45-та година пред
Број на оглас
Вид на договор
 • Број на оглас:
   
  Оглас 1-18
  Предмет на договор:
   
  Оглас 1-18
  Вид на договор:
   
  Стоки
  Датум на објава:
   
  31.1.2018
  Договорен орган:
   
  Државниоргани-Општијавниуслуги
  Вид на постапка:
   
  ОГЛАС
  Краен рок:
   
  12.2.2018
  Преземање:
   
 • Број на оглас:
   
  2-18
  Предмет на договор:
   
  Оглас 2-18
  Вид на договор:
   
  Стоки
  Датум на објава:
   
  08.2.2018
  Договорен орган:
   
  Државниоргани-Општијавниуслуги
  Вид на постапка:
   
  ОГЛАС
  Краен рок:
   
  13.2.2018
  Преземање:
   
 • Број на оглас:
   
  2-18
  Предмет на договор:
   
  Тендерска документација за набавка на средства за хигиена 2-2018
  Вид на договор:
   
  Стоки
  Датум на објава:
   
  08.2.2018
  Договорен орган:
   
  Државниоргани-Општијавниуслуги
  Вид на постапка:
   
  Тендерска документација
  Краен рок:
   
  13.2.2018
  Преземање:
   
 • Број на оглас:
   
  3-18
  Предмет на договор:
   
  Оглас 3-18
  Вид на договор:
   
  Стоки
  Датум на објава:
   
  09.2.2018
  Договорен орган:
   
  Државниоргани-Општијавниуслуги
  Вид на постапка:
   
  ОГЛАС
  Краен рок:
   
  20.2.2018
  Преземање:
   
 • Број на оглас:
   
  3-18
  Предмет на договор:
   
  Тендерска документација тонер, драм и компјутерска гал. 3-2018 год.
  Вид на договор:
   
  Стоки
  Датум на објава:
   
  09.2.2018
  Договорен орган:
   
  Државниоргани-Општијавниуслуги
  Вид на постапка:
   
  Тендерска документација
  Краен рок:
   
  20.2.2018
  Преземање:
   

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести

 • С О О П Ш Т Е Н И Е

  Новости  | 14.4.2021
  Огласено на огласна табла на 14.04.2021 година ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ - Одделение за трговски спорови, стечај и ликвидација - 61 ПЛ1-ТС-1102/19 14.04.2021 година С к о п ј е С О О П Ш Т Е Н И Е Во спорот заведен од тужителот Друштво за трговија и услуги КАР-Х АУТО ДООЕЛ СКОПЈЕ, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги ФЛИТ КОНСАЛТИНГ извоз-увоз ДООЕЛ Скопје, за долг, вредност на спорот 37.740,00 денари, во текот на постапката тужениот Друштво за производство, трговија и услуги ФЛИТ КОНСАЛТИНГ извоз-увоз ДООЕЛ Скопје со адреса ул.Алберт Ајнштајн бр. 4/1-1 Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка. [повеќе]
 • Огласено на огласна табла на 12.04.2021 година

  Новости  | 12.4.2021
  Огласено на огласна табла на 12.04.2021 година ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ - Одделение за трговски спорови, стечај и ликвидација - 61 ПЛ1-ТС-1598/19 12.04.2021 година С к о п ј е С О О П Ш Т Е Н И Е Во спорот заведен од тужителот Инвидуален земјоделец ПАНОРАМА Драги Томислав Зориќ с. Јосифово, против тужениот Друштво за напредни маркетинг истражувања, производство, промет и интелектуални услуги ЈУНИКС ДОО СКОПЈЕ, за долг, вредност на спорот 998.489,00 денари, во текот на постапката, тужениот Друштво за напредни маркетинг истражувања, производство, промет и интелектуални услуги ЈУНИКС ДОО СКОПЈЕ со адреса ул. Перо Наков бр. 108 Б Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка. [повеќе]
 • С О О П Ш Т Е Н И Е

  Новости  | 01.4.2021
  Х.МАЛВП-131/21 [повеќе]

Сите вести