Корисни информации [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Корисни информации

---------------------------------------------------------------------------

Барања  и одговори за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај за 2023 година за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Огласна табла

IОбјавено на 12.04.2024I

Ст-36/14

СТ-31/24

Ст-33/24

СТ-124/23

Ст-32/24

Ст-38/24

Ст-35/24

СТ-28/24

СТ-23/24

 

_____________________________________________

 • Судски Сметки
 • Овластено лице за прием на пријави од укажувачи
 • Именик на лиценцирани медијатори
 • Вешти лица: Министерство за правда
 • Адвокати: Министерство за правда
 • Постојани судски преведувачи
 • Плаќање на ПОС терминали

 

СУДСКИ СМЕТКИ

(за плаќање на паушал, парична казна / глоба, судски такси, увид на лице место, вештачење )

При уплата на парични средства на судски сметки, се користи образецот ПП50, кој се добива на шалтер во банка или пошта. Општиот изглед на споменатиот образец е прикажан на сликата подолу.

Во зависност од намената образецот се пополнува на еден од следниве начини:

 

 • За уплата на судски такси во граѓанска постапка за физички лица
 •  
 • Назив на примачот: Буџет  на РСМ
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Уплатна сметка: 840 165 03359
 • Приходна шифра и програма: 722213 00

 

 • За уплата на судски такси во граѓанска постапка за правни лица
 •  
 • Назив на примачот: Буџет  на РСМ
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Уплатна сметка: 840 165 03338
 • Приходна шифра и програма: 722211 00

 

 • За уплата на парични казни во кривична постапка за физички и  правни лица
 •  
 • Назив на примачот: Буџет  на РСМ
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Уплатна сметка: 840 165 05150
 • Приходна шифра и програма: 722113 00

 

 • За уплата на трошоци во кривична постапка за физички и правни лица
 •  
 • Назив на примачот: Сопствени приходи на ОСновен суд Струга
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник2901000922 631 16
 • Приходна шифра и програма: 725939 20

 

 • За уплата на парични казни во Прекршочна постапка -СООБРАЌАЈ за физички и правни лица
 •  
 • Назив на примачот: Буџет на РСМ
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Уплатна сметка: 840 165 05007
 • Приходна шифра и програма: 722111 00

 

 • За уплата на парични казни во Прекршочна постапка –малолетни сторители, јавен ред и мир, останати за физички и правни лица
 •  
 • Назив на примачот: Буџет на РСМ
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Уплатна сметка: 840 165 05187
 • Приходна шифра и програма: 722129 00

 

 • За уплата на трошоци во Прекршочна постапка
 •  
 • Назив на примачот: Сопствени приходи на Основен суд Струга
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник2901000922 631 16
 • Приходна шифра и програма: 724132 20

 

 • За уплата на судска такса од страна на физички лица
 •  
 • Назив на примачот: Буџет на РСМ
 • Банка на примачот: Народна Банка на РМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Уплатна сметка: 840 165 03359
 • Приходна шифра и програма: 722213 00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи
Назначено овластено лице за прием на пријави од укажувачи
Согласно Законот за заштита на укажувачи (Сл.весник на  РМ бр. 196/15), за овластено лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и  обработка на  податоците од  пријавите  и  обезбедување на  заштита на  личните  и  други  податоци на  укажувачите, е назначено лицето Ристо Настоски,  вработен  во  Основен суд  Струга на работно место Судски администратор.

Овластеното  лице  може да  се контактира на  адреса ул. Струшки кепенци бб, Струга, 

телефон  046 782 610 лок.134 ,132 и на  е-маил  risto.nastoski@osstruga.mk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Тука можете да ја преземете листата на пдф форма - Именик на регистрирани  лиценцирани медијатори

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тука можете да ја преземете листата на лиценцирани и овластени вешти лица , адвокати, судски преведувачи–Порталот на Министерство за Правда 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Плаќање на ПОС терминали

Со цел олеснување на целокупната процедура за плаќање на законски утврдената судска такса при поднесување барање за добивање потврда – уверение од казнена, кривична или прекршочна евиденција, освен досегашниот начин на плаќање на таксата во банка или пошта преку уплатница, граѓаните кои поседуваат валидна дебитна или кредитна картичка, таксата ќе може да ја платат на шалтерот за поднесување барање во Основен суд Струга преку ПОС терминали на НЛБ Тутунска банка.

 

Граѓанинот сам избира за можноста плаќањето да го спроведе на шалтер во пошта, банка или на пос терминалот во судот.

 

 

 

Со почит Основен суд Струга

На почеток

 

 

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести