Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  7

  Предмет: П1-328/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 08:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-45/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-12/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-131/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-119/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-17/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-36/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-20/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-16/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-128/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-198/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-72/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: П2-93/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-17/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-137/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-102/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-67/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-57/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-104/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-21/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-43/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: П4-34/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-278/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-52/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-270/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 08:15
 • Декември
  11

  Предмет: П1-167/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 08:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-20/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.12.2023, во 08:30
 • Декември
  11

  Предмет: П1-47/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 08:45
 • Декември
  11

  Предмет: П4-26/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-174/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП1-70/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-335/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП1-70/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-60/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-228/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 250
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-66/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-58/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-6/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: К-219/20

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-65/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-71/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-7/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-100/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-124/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-94/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  12.12.2023, во 08:15
 • Декември
  12

  Предмет: П4-42/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-270/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-161/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-21/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 12
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-35/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-293/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-66/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-5/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-289/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-90/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-70/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-94/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-25/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-18/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-91/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: П1-322/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1495/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-213/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-37/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-271/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-219/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.12.2023, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: П1-159/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-21/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-471/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-28/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  12.12.2023, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-149/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.12.2023, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-21/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-246/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-24/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-936/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-368/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-350/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  12.12.2023, во 14:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-358/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  12.12.2023, во 15:00
 • Декември
  13

  Предмет: СТ-63/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 08:20
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-56/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-65/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.12.2023, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-66/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-41/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1991/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-164/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-794/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.12.2023, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-811/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: П4-37/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-123/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-8/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1806/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-147/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 19
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-39/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-147/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-32/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-9/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-46/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-23/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-12/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-210/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-16/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-23/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  13.12.2023, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-151/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  13.12.2023, во 14:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-6/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.12.2023, во 15:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-38/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2023, во 08:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-65/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2023, во 08:05
 • Декември
  14

  Предмет: П1-102/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-43/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-43/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: П5-2/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-М-35/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-180/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-33/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-73/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-115/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-138/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-21/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 15
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-23/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П5-4/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-46/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-М-35/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-201/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-326/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  14.12.2023, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-31/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-57/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-32/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 12:15
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-4/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  14.12.2023, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-351/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  14.12.2023, во 15:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-30/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.12.2023, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-134/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.12.2023, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-27/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.12.2023, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-75/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-27/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: К-79/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-40/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-266/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: П2-64/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-53/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-55/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-22/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-103/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-115/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: П1-70/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-32/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-66/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-48/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-24/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-13/17

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-204/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.12.2023, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-М-50/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  15.12.2023, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: П4-1/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  15.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-10/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-80/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  15.12.2023, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-98/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.12.2023, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: П4-18/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.12.2023, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВТС-2/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.12.2023, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-189/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1771/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-219/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1722/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-148/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П4-31/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-99/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП1-35/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-328/21

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-83/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-90/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 12
  18.12.2023, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1941/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.12.2023, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-80/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП1-58/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-85/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-118/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  18.12.2023, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-36/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП1-55/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-112/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-28/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-14/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-96/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ТС1-6/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  18.12.2023, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-59/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  18.12.2023, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-202/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.12.2023, во 14:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-203/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  18.12.2023, во 14:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-75/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-84/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.12.2023, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-62/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП1-49/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-76/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: П1-281/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.12.2023, во 09:15
 • Декември
  19

  Предмет: П2-105/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1544/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-194/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-178/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-99/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  19.12.2023, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-106/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П1-124/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП1-31/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1774/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1729/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П1-127/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-126/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-9/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-25/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 12
  19.12.2023, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-373/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-202/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  19.12.2023, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-68/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-181/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-181/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  19.12.2023, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-2/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.12.2023, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: П2-80/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВТС-5/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-25/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-14/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  20.12.2023, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-212/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 09:15
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-47/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-108/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  20.12.2023, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-102/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  20.12.2023, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: П1-18/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-27/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-98/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-137/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-10/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ТС1-8/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-64/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: П4-48/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-20/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  20.12.2023, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-203/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: КМ-1/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  20.12.2023, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-138/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  20.12.2023, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: П1-185/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.12.2023, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-54/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 12
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-216/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 17
  21.12.2023, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2023, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: П1-296/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: П1-296/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП1-39/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-О-90/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: П3-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  21.12.2023, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-70/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-124/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  21.12.2023, во 10:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1980/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  21.12.2023, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-101/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  21.12.2023, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-74/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  21.12.2023, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1783/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  21.12.2023, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП-92/18

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.12.2023, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-41/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  21.12.2023, во 13:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-15/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.12.2023, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: П1-322/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.12.2023, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: П1-89/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.12.2023, во 08:45
 • Декември
  22

  Предмет: РО-37/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.12.2023, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-1862/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  22.12.2023, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-1861/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  22.12.2023, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-2026/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  22.12.2023, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: РО-42/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.12.2023, во 09:15
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-1925/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  22.12.2023, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-145/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  22.12.2023, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: П2-73/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.12.2023, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: К-159/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.12.2023, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-895/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.12.2023, во 09:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-1761/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-110/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-12/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 26
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-164/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-М-37/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.12.2023, во 10:15
 • Декември
  22

  Предмет: К-249/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  22.12.2023, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-862/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.12.2023, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: РО-17/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 28
  22.12.2023, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: РО-44/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.12.2023, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: К-48/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.12.2023, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.12.2023, во 11:00
 • Декември
  22

  Предмет: П1-225/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.12.2023, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-95/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.12.2023, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-17/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  22.12.2023, во 12:30
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-98/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.12.2023, во 13:00
 • Декември
  25

  Предмет: СТ-100/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  25.12.2023, во 08:20
 • Декември
  25

  Предмет: П1-313/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.12.2023, во 08:30
 • Декември
  25

  Предмет: РО-41/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.12.2023, во 08:30
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-868/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  25.12.2023, во 08:45
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-1645/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: П1-222/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: П1-111/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: К-161/20

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: П2-78/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: П2-62/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-716/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  25.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-698/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: МАЛВП-105/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: МАЛВП-96/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.12.2023, во 10:15
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-808/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  25.12.2023, во 10:30
 • Декември
  25

  Предмет: П4-23/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  25.12.2023, во 12:00
 • Декември
  25

  Предмет: П1-86/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 28
  25.12.2023, во 14:00
 • Декември
  26

  Предмет: СТ-103/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  26.12.2023, во 08:20
 • Декември
  26

  Предмет: П1-91/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.12.2023, во 08:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП1-35/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: МАЛВП-50/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: МАЛВП-11/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-118/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-114/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 15
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-100/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП1-65/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: П2-12/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-144/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: МАЛВП-153/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-58/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  26.12.2023, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: К-329/20

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  26.12.2023, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: МАЛВП-8/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.12.2023, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: П4-25/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.12.2023, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: СТ-101/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  27.12.2023, во 08:15
 • Декември
  27

  Предмет: СТ-107/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  27.12.2023, во 08:20
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВТС-7/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  27.12.2023, во 08:30
 • Декември
  27

  Предмет: РО-11/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП-6/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП1-28/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-1403/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-639/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-628/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-611/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-М-40/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-М-26/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.12.2023, во 09:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-М-41/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.12.2023, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-111/19

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  27.12.2023, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП-15/23

  Судија Ифет Бајрамоски, Судница Судница 45
  27.12.2023, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-М-52/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.12.2023, во 09:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-118/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-632/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-642/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-863/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-21/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ???-?-736/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.12.2023, во 10:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-637/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-361/23

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-М-32/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.12.2023, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-1977/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-1410/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 19
  27.12.2023, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-182/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  27.12.2023, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВП-146/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  27.12.2023, во 12:00
 • Декември
  28

  Предмет: РО-65/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.12.2023, во 08:30
 • Декември
  28

  Предмет: РО-66/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.12.2023, во 08:45
 • Декември
  28

  Предмет: РО-67/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.12.2023, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: П1-297/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.12.2023, во 09:30
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-86/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  28.12.2023, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: П4-36/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.12.2023, во 12:00
 • Декември
  29

  Предмет: П4-14/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.12.2023, во 08:30
 • Декември
  29

  Предмет: П4-6/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.12.2023, во 09:00
 • Јануари
  2

  Предмет: П1-230/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  2

  Предмет: МАЛВП-83/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  2

  Предмет: П1-222/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  2

  Предмет: МАЛВП-82/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  02.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  3

  Предмет: П1-258/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  3

  Предмет: П1-285/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  3

  Предмет: РО-4/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  3

  Предмет: РО-18/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  03.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  4

  Предмет: РО-39/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  04.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  4

  Предмет: МАЛВП-50/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  4

  Предмет: П1-209/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.01.2024, во 14:30
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-41/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-43/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  5

  Предмет: П1-103/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  09.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП1-27/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  09.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП1-82/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  09.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ИЗС-7/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  09.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  10

  Предмет: П1-301/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ТС1-4/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  10

  Предмет: П1-229/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  10

  Предмет: МАЛВП-105/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  10.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  10

  Предмет: П2-91/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  10.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  10

  Предмет: П2-87/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  10.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ВПП1-63/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  10.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ВПП1-51/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  10.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ВПП1-59/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  10.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  10

  Предмет: МАЛВП-64/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  10.01.2024, во 10:45
 • Јануари
  11

  Предмет: П1-24/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  11.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  11

  Предмет: П1-139/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  11

  Предмет: П4-22/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  11.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВП-60/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВП-108/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  11.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: П2-90/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 32
  11.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ВПП1-82/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  11.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-45/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  11.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  12

  Предмет: П1-238/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  12.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  12

  Предмет: П1-295/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  12

  Предмет: МАЛВП-48/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  12

  Предмет: МАЛВП-71/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  12.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-47/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  12.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-46/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  12.01.2024, во 10:45
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-112/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П4-46/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-233/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-123/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-15/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-27/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-18/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-21/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-22/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-50/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-14/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 10:45
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-17/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.01.2024, во 10:55
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-120/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-121/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  15.01.2024, во 12:45
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-206/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 14:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-211/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  15.01.2024, во 14:30
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-260/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-285/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  16.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-239/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  16.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-195/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  16.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-166/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  16.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: РО-31/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  16

  Предмет: РО-32/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-165/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  16.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: РО-35/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  16

  Предмет: РО-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  16.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-171/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  16.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-3/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  17.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П3-1/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  17.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-80/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  17.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-34/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-190/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  17.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-168/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  17.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-40/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-89/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  17.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-82/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  17.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-179/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  17.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-173/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  17.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС1-3/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  17.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-28/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  18

  Предмет: К-225/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-184/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-188/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-191/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-169/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-55/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  18.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-18/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-49/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-37/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-77/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-107/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-122/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-23/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-220/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  22.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-175/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.01.2024, во 14:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-231/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-131/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-96/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ВПП1-77/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-27/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-33/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-26/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ВПП1-78/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-24/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-79/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-193/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-25/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-30/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-194/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-33/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-34/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-34/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-196/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-189/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ВПП-11/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-223/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  24.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-17/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-235/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  24.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-79/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  24.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-242/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  24.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-67/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-17/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  24.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-199/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  24.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-80/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  24.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-220/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  24.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-205/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  24.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-19/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-20/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 21
  24.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-245/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-60/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  25.01.2024, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-261/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-43/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  25.01.2024, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-232/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  25.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-272/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  25.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-57/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-46/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  25.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: К-218/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  25.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-24/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  25.01.2024, во 09:30