Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  22

  Предмет: П1-258/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.02.2024, во 08:00
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-11/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  22.02.2024, во 08:10
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-11/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  22.02.2024, во 08:10
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-4/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 08:15
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-6/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  22.02.2024, во 08:20
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-10/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  22.02.2024, во 08:25
 • Февруари
  22

  Предмет: СТ-106/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  22.02.2024, во 08:25
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-56/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-103/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-149/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-152/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-66/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-41/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-230/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-160/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-79/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-181/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-162/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ИЗС-1/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К-6/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: КМ-5/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  22.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-211/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-37/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-164/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-167/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-23/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-123/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-7/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-113/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-168/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-172/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-174/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-7/21

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-70/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-127/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  22.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  22

  Предмет: К-10/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-313/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  22.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-109/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К-80/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  22.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  22.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К-15/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  22.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-62/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-12/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  22.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-81/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  22.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-79/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  22.02.2024, во 14:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ТС1-8/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  22.02.2024, во 14:30
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-74/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 26
  23.02.2024, во 08:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-190/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 08:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-206/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 08:05
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-50/2022

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 08:10
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 08:10
 • Февруари
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 08:15
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-37/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 08:20
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-192/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 08:20
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-80/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 08:25
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-145/19

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-329/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-53/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-118/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-198/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-201/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 08:40
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-7/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-202/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 08:50
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-206/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-98/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-147/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-235/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-208/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  23

  Предмет: П4-3/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-210/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-212/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К-164/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-43/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: КМ-4/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  23.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-213/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-229/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-126/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-4/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  23.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-135/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  23.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-55/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-121/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-1691/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-1689/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-28/20

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-145/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  23.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-С-1688/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  23.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-17/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-330/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  23.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-132/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  23

  Предмет: ВПП1-65/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  23.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-12/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-41/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 14:10
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-38/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 14:15
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-52/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 14:30
 • Февруари
  23

  Предмет: РО-68/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 14:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П2-32/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  23.02.2024, во 15:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-231/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-202/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-253/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-124/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 32
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-203/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-86/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-37/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-95/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-48/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-111/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КМ-1/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-51/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-223/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 14:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-343/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-346/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:10
 • Февруари
  27

  Предмет: СТ-7/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  27.02.2024, во 08:15
 • Февруари
  27

  Предмет: СТ-18/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 22
  27.02.2024, во 08:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-347/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-350/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-222/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  27.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-302/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-304/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-307/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-101/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-106/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-308/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-310/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-313/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-377/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М-64/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М-5/24

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-314/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-315/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-367/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-346/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-320/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-321/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-351/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-122/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М-63/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-159/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 10:35
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М-4/24

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  27.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-163/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:05
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-166/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-167/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-168/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:25
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-382/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-225/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-170/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:35
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-171/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-154/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-153/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:55
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-127/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  27.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-О-10/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-110/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-17/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.02.2024, во 08:05
 • Февруари
  28

  Предмет: СТ-9/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  28.02.2024, во 08:15
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-116/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-261/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-141/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-251/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-245/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1-2/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1-3/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-135/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-1/24

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-95/2020

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1-4/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К-182/21

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1-39/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  28.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-129/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  28.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП-64/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  28.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  28.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-353/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 08:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-355/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 08:10
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-357/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 08:20
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-272/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-175/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-362/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 08:40
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-270/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 08:50
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-228/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-369/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-137/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-689/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-772/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-773/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-М-61/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-230/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-М-57/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-774/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-М-48/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-641/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-419/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП2-5/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-49/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-М-39/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-394/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-246/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-1195/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-1810/22

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-М-40/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-695/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-856/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-99/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-71/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-72/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП1-87/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-69/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-Ј-112/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 12:50
 • Февруари
  29

  Предмет: К-132/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП1-83/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-21/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-91/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 14:13
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-90/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 14:15
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП1-84/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  29.02.2024, во 14:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-274/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 08:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-275/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 08:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-276/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 08:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-281/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 08:30
 • Март
  1

  Предмет: П1-247/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.03.2024, во 08:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-283/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 08:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-296/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 08:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-287/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-21/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-324/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1651/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1613/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-288/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-291/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-50/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-292/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-48/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  01.03.2024, во 09:45
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-293/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-19/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-87/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 10:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-71/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 10:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-66/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-36/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-78/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П2-59/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-340/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 10:35
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-69/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 10:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1635/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 10:45
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-104/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 10:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-99/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 10:55
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-124/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-124/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-59/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 12:05
 • Март
  1

  Предмет: К-2/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: СТ-13/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  04.03.2024, во 08:10
 • Март
  4

  Предмет: СТ-139/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  04.03.2024, во 08:15
 • Март
  4

  Предмет: СТ-12/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  04.03.2024, во 08:20
 • Март
  4

  Предмет: СТ-14/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 21
  04.03.2024, во 08:25
 • Март
  4

  Предмет: П2-81/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-999/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-995/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 08:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-994/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 08:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-993/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 08:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-991/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 08:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-983/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 08:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-985/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-46/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-219/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-967/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-968/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-989/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-969/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-970/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-971/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-83/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-94/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-972/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-974/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-978/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-979/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-981/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-966/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-63/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-167/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-604/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-605/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-607/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-608/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-610/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ВПП2-7/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-613/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-171/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-112/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-92/23

  Судија Танче Петрески, Судница Соба 25
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-614/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-619/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-620/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-621/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-234/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-626/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-627/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-628/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-632/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-633/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-636/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-52/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-14/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-637/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-638/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-643/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-644/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-648/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:55
 • Март
  4

  Предмет: П1-131/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.03.2024, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-286/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  04.03.2024, во 14:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-298/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 08:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-360/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 08:15
 • Март
  5

  Предмет: СТ-8/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  05.03.2024, во 08:15
 • Март
  5

  Предмет: СТ-15/24

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 20
  05.03.2024, во 08:20
 • Март
  5

  Предмет: П1-85/18

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-124/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-285/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-119/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-94/21

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-165/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-11/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-364/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-61/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-60/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-1/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-62/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-266/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-23/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-339/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-59/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: П1-407/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-57/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-41/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-4/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-54/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-2/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-31/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-472/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-73/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-50/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-51/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:20
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-47/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-14/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-270/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 22
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-15/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 12:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1654/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-137/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 13:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-111/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  05.03.2024, во 13:10
 • Март
  5

  Предмет: П1-290/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  05.03.2024, во 14:30
 • Март
  6

  Предмет: П1-185/20

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: П2-86/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-М-15/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: К-190/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-117/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-31/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-М-47/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-85/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: П1-281/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-55/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1783/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Соба 12
  06.03.2024, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: П4-39/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-35/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-35/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-38/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: П1-300/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  06.03.2024, во 14:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-16/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-17/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-23/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-54/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-24/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 08:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-27/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: П1-90/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: К-189/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-29/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-31/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:20
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-59/22

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-О-6/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: П4-14/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-36/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-40/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 09:50
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-66/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: К-179/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-42/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-44/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-45/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-14/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-47/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-48/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 10:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-367/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: К-43/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-369/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:10
 • Март
  7

  Предмет: К-232/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:15
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-438/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-440/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: К-218/22

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-442/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:40
 • Март
  7

  Предмет: К-46/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 12:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-444/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  07.03.2024, во 12:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-3/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-2/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ВПП-29/21

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: ВПП1-58/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  07.03.2024, во 14:00
 • Март
  7

  Предмет: П1-272/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  07.03.2024, во 14:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-56/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:20
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1616/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-65/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 08:45
 • Март
  8

  Предмет: К-22/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  08.03.2024, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: П1-310/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  08.03.2024, во 14:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-41/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВТС-5/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-50/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-90/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-178/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: К-24/24

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: К-13/17

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1259/22

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-391/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 25
  11.03.2024, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1293/23

  Судија Светлана Попоска, Судница Судница 12
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-137/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: К-73/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-33/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: К-52/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-23/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-64/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: К-4/24

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 15
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: П1-242/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница л.м
  11.03.2024, во 14:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-446/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-448/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-450/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-452/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-107/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-70/2023

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-19/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:40
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-109/2023

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.03.2024, во 08:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-365/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 08:50
 • Март
  12

  Предмет: П2-99/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-492/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: К-128/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: П3-1/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-494/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-19/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:20
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-27/20

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-124/2022

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-506/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 09:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-507/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  12.03.2024, во 09:50
 • Март
  12

  Предмет: П2-104/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-510/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-511/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-512/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 21
  12.03.2024, во 10:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-514/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-101/2021

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Соба 25
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-515/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-516/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 10:50
 • Март
  12

  Предмет: ВПП2-38/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-517/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: К-93/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-3/24

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-519/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:05
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-521/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-371/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-372/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-373/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  12.03.2024, во 12:25
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-379/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-108/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-380/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:35
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-382/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-383/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-385/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:50
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-388/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 12:55
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-77/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-390/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1-78/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  12.03.2024, во 14:00
 • Март
  13

  Предмет: П1-217/23

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  13.03.2024, во 08:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-356/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 08:30
 • Март
  13

  Предмет: К-33/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: П1-89/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-404/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВП-132/2023

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-2/23

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВП-3/2024

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: П2-13/24

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 261
  13.03.2024, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: К-79/23

  Судија Јордан Јованов, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: П1-203/22

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 12:30
 • Март
  13

  Предмет: ВПП-244/23

  Судија Пајтим Машкули, Судница Судница 26
  13.03.2024, во 12:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-138/19

  Судија Соња Ѓонческа, Судница Судница 21
  13.03.2024, во 13:00
 • Март
  14

  Предмет: П4-27/22

  Судија Танче Петрески, Судница Судница 25
  14.03.2024, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-392/23

  Судија Надица Митреска, Судница Судница 19
  14.03.2024, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-402/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 08:35
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-396/23

  Судија Надица Митреска, Судница Соба 19
  14.03.2024, во 08:40