Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-190/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:00
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-194/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:05
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-195/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:10
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-196/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:15
 • Prill
  12

  Lënda: П1-119/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  12.04.2024, во 08:15
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-197/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:20
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-198/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:25
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-199/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:30
 • Prill
  12

  Lënda: П1-102/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 08:30
 • Prill
  12

  Lënda: П1-281/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  12.04.2024, во 08:30
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-202/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:35
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-203/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:40
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-204/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:45
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-205/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:50
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-206/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 08:55
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-209/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: П1-315/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: П1-238/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: МАЛВП-103/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-528/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  12.04.2024, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-64/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.04.2024, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-210/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:05
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-211/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:10
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-215/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:15
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-213/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:15
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-218/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:25
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-219/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:30
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-682/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  12.04.2024, во 09:30
 • Prill
  12

  Lënda: МАЛВП-133/2022

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 09:30
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-224/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:35
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-229/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:40
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-М-91/21

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  12.04.2024, во 09:40
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-230/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:45
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-233/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:50
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-188/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 09:55
 • Prill
  12

  Lënda: РО-68/21

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 10:00
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-М-48/20

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  12.04.2024, во 10:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-74/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.04.2024, во 10:00
 • Prill
  12

  Lënda: П1-229/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  12.04.2024, во 10:00
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-Ј-17/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 10:10
 • Prill
  12

  Lënda: П1-180/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  12.04.2024, во 10:30
 • Prill
  12

  Lënda: К-9/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.04.2024, во 10:30
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-238/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 10:45
 • Prill
  12

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-17/22

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 12:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-72/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.04.2024, во 12:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-158/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.04.2024, во 12:30
 • Prill
  12

  Lënda: П1-238/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  12.04.2024, во 12:30
 • Prill
  12

  Lënda: ПРК-С-154/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.04.2024, во 13:00
 • Prill
  12

  Lënda: ПЛ1-ТС-6/20

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  12.04.2024, во 14:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1508/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1509/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:05
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1510/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:10
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1511/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:15
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1514/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:20
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1519/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:25
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1520/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:30
 • Prill
  15

  Lënda: П1-215/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  15.04.2024, во 08:30
 • Prill
  15

  Lënda: П2-4/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 08:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1521/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:35
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1522/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:40
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1523/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:45
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1524/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:50
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1527/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:55
 • Prill
  15

  Lënda: П1-384/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1528/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-199/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1530/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:05
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1534/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:10
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1535/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:15
 • Prill
  15

  Lënda: П1-280/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 09:15
 • Prill
  15

  Lënda: П1-332/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 09:20
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1538/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:20
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1540/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:25
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1541/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВП-5/2024

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-М-6/24

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВП-100/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1542/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:35
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1543/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:40
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1545/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:45
 • Prill
  15

  Lënda: П1-63/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 09:45
 • Prill
  15

  Lënda: П5-2/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 09:45
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1551/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:50
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1554/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:55
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1555/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: П5-1/21

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-11/24

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1560/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 10:05
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1561/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 10:10
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1563/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 10:15
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1564/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 10:20
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1565/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 10:25
 • Prill
  15

  Lënda: ИЗС-2/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1569/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: РО-5/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: К-281/20

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 12:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-111/19

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 12:30
 • Prill
  15

  Lënda: П1-208/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.04.2024, во 12:30
 • Prill
  15

  Lënda: ВПП1-81/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  15.04.2024, во 12:30
 • Prill
  15

  Lënda: ВПП-50/22

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  15.04.2024, во 13:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-135/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 13:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-106/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 13:30
 • Prill
  15

  Lënda: П2-31/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  15.04.2024, во 13:30
 • Prill
  15

  Lënda: ВПП-10/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  15.04.2024, во 14:00
 • Prill
  15

  Lënda: П1-200/22

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница л.м
  15.04.2024, во 14:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1571/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1572/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:05
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1574/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 08:10
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1575/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 08:15
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1577/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:20
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1578/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:25
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-30/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  16.04.2024, во 08:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1581/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:30
 • Prill
  16

  Lënda: П4-54/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  16.04.2024, во 08:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-15/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:35
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1584/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:35
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1587/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:40
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1588/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-54/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-О-72/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:50
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-О-69/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:55
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-31/2021

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-О-77/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: П2-1/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-66/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-О-78/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:05
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-О-84/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:10
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-О-92/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:15
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-О-92/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:15
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1096/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:20
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1096/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:20
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1097/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:25
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1097/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:25
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1098/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: П1-77/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1098/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: П1-407/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: П1-316/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 21
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1099/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:35
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1099/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:35
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1100/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:40
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1100/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:40
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1105/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:45
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1105/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:45
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1106/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:50
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1107/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:55
 • Prill
  16

  Lënda: РО-48/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1108/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: П2-50/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-129/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1109/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:05
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1115/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:10
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1117/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:15
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1119/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:20
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1124/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:25
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-1126/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-92/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-104/2022

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-57/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 12:00
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВПЛ1-П-41/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  16.04.2024, во 12:00
 • Prill
  16

  Lënda: П1-215/21

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  16.04.2024, во 12:15
 • Prill
  16

  Lënda: П2-107/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  16.04.2024, во 12:30
 • Prill
  16

  Lënda: П1-370/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  16.04.2024, во 12:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-107/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 12:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-230/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: ВПП1-4/21

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  16.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: П1-55/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  16.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: П1-82/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  16.04.2024, во 13:30
 • Prill
  16

  Lënda: П2-12/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  16.04.2024, во 14:00
 • Prill
  16

  Lënda: П1-84/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  16.04.2024, во 14:00
 • Prill
  17

  Lënda: П1-6/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  17.04.2024, во 08:30
 • Prill
  17

  Lënda: П1-207/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  17.04.2024, во 08:30
 • Prill
  17

  Lënda: П4-23/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-50/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-91/21

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-М-7/24

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-М-57/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-М-64/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: П1-213/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  17.04.2024, во 09:30
 • Prill
  17

  Lënda: П1-70/22

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  17.04.2024, во 09:30
 • Prill
  17

  Lënda: П1-143/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  17.04.2024, во 09:45
 • Prill
  17

  Lënda: РО-7/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ВПП2-9/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-12/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-128/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ВПП-76/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-28/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: П4-10/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: МАЛВП-73/2022

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: П1-29/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  17.04.2024, во 10:50
 • Prill
  17

  Lënda: МАЛВП-88/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  17.04.2024, во 12:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-45/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 12:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-44/21

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 12:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-196/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 12:30
 • Prill
  17

  Lënda: П1-270/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  17.04.2024, во 12:30
 • Prill
  17

  Lënda: МАЛВПЛ1-П-3/19

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  17.04.2024, во 12:30
 • Prill
  17

  Lënda: П1-374/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  17.04.2024, во 13:00
 • Prill
  17

  Lënda: ВПП1-55/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  17.04.2024, во 13:30
 • Prill
  17

  Lënda: П4-31/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  17.04.2024, во 14:00
 • Prill
  17

  Lënda: РО-53/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 22
  17.04.2024, во 14:00
 • Prill
  17

  Lënda: МАЛВПЛ1-П-4/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  17.04.2024, во 14:15
 • Prill
  18

  Lënda: СТ-104/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  18.04.2024, во 08:10
 • Prill
  18

  Lënda: СТ-36/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  18.04.2024, во 08:20
 • Prill
  18

  Lënda: П1-185/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  18.04.2024, во 08:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1127/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 08:30
 • Prill
  18

  Lënda: МАЛВП-48/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  18.04.2024, во 08:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1130/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 08:35
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1133/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 08:40
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1135/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 08:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1136/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 08:50
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1137/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 08:55
 • Prill
  18

  Lënda: МАЛВП-61/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1139/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-207/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1141/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:05
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1142/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 26
  18.04.2024, во 09:10
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1144/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:15
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1149/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:20
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1151/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:25
 • Prill
  18

  Lënda: П1-64/22

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1153/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: ВПП1-31/21

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-234/21

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-Ј-101/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1155/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:35
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1156/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:40
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1165/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:45
 • Prill
  18

  Lënda: ВПП1-66/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  18.04.2024, во 09:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1164/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Соба 15
  18.04.2024, во 09:50
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1161/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:55
 • Prill
  18

  Lënda: П4-65/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1162/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: ВПП1-14/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: П2-18/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-92/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1167/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 10:05
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1168/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 10:10
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1169/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 10:25
 • Prill
  18

  Lënda: ПЛ1-П-1/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: П1-268/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-219/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-202/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 12:00
 • Prill
  18

  Lënda: П1-225/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  18.04.2024, во 12:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-357/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-419/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:15
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-36/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:20
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-87/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:25
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1613/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: ВПП1-85/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: П1-215/21

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-98/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: П1-62/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-99/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:35
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1632/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:40
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-66/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-392/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-19/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-403/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:50
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-422/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:50
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-412/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:55
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-Ј-86/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 13:05
 • Prill
  18

  Lënda: ВПП1-35/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  18.04.2024, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-96/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2024, во 08:00
 • Prill
  19

  Lënda: СТ-35/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2024, во 08:15
 • Prill
  19

  Lënda: П1-113/21

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2024, во 08:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-51/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2024, во 08:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-754/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 08:35
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-753/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 08:40
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-736/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 08:50
 • Prill
  19

  Lënda: К-35/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-59/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2024, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: К-6/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2024, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-19/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2024, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-95/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2024, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-92/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2024, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: К-12/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: К-4/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-94/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2024, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: К-179/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2024, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: К-29/24

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2024, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П1-285/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2024, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-61/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2024, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: К-16/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П1-285/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2024, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: К-52/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2024, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: К-189/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2024, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-27/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2024, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-198/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 8:30
 • Prill
  22

  Lënda: П1-18/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  22.04.2024, во 08:15
 • Prill
  22

  Lënda: П1-21/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 21
  22.04.2024, во 08:20
 • Prill
  22

  Lënda: П1-324/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 08:30
 • Prill
  22

  Lënda: П2-77/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  22.04.2024, во 08:30
 • Prill
  22

  Lënda: П1-189/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 08:45
 • Prill
  22

  Lënda: П1-189/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 08:45
 • Prill
  22

  Lënda: П4-49/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: К-141/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-56/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: К-36/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-235/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: ВПП-73/22

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-7/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: К-251/21

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-8/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 09:45
 • Prill
  22

  Lënda: П4-68/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  22.04.2024, во 09:50
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-102/2023

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-48/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-9/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: К-135/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-10/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 10:15
 • Prill
  22

  Lënda: К-120/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-3/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: П4-20/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: К-1/24

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: К-137/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 12:00
 • Prill
  22

  Lënda: К-111/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.04.2024, во 12:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-120/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  22.04.2024, во 12:30
 • Prill
  22

  Lënda: П1-359/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  22.04.2024, во 12:45
 • Prill
  22

  Lënda: П1-121/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  22.04.2024, во 13:00
 • Prill
  22

  Lënda: ВПП1-7/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  22.04.2024, во 13:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-393/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.04.2024, во 13:15
 • Prill
  22

  Lënda: ВПП1-8/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  22.04.2024, во 14:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-325/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  22.04.2024, во 14:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-999/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-995/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:05
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-967/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:15
 • Prill
  23

  Lënda: СТ-33/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  23.04.2024, во 08:15
 • Prill
  23

  Lënda: СТ-32/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.04.2024, во 08:20
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-970/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:20
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-981/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:25
 • Prill
  23

  Lënda: П1-100/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  23.04.2024, во 08:30
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВП-97/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 32
  23.04.2024, во 08:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-628/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:35
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-633/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:40
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-637/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:45
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-648/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 08:50
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1731/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВП-15/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: ВПП-5/22

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-285/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1294/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:10
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1537/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:20
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1735/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: П4-12/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: П1-83/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-28/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-М-57/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-М-48/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1525/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:40
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-30/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  23.04.2024, во 09:45
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1715/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:50
 • Prill
  23

  Lënda: ВПП1-5/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1453/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-27/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-М-14/24

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-95/22

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1582/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:10
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-23/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  23.04.2024, во 10:15
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1171/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:20
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВП-18/2024

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1449/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВПЛ1-П-49/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-22/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 21
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1767/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:40
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1604/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:50
 • Prill
  23

  Lënda: ВПП2-13/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 10:50
 • Prill
  23

  Lënda: РО-19/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  23.04.2024, во 12:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-Ј-2/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1654/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:15
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-57/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:20
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-3/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:30
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВП-132/2023

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 12:30
 • Prill
  23

  Lënda: МАЛВП-101/2021

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  23.04.2024, во 12:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1645/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:35
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1645/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:35
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-148/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 13:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-444/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 13:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-148/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 13:00
 • Prill
  23

  Lënda: П1-25/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 13:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-936/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 13:10
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-936/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 13:10
 • Prill
  23

  Lënda: П1-20/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 13:30
 • Prill
  23

  Lënda: ВПП2-7/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  23.04.2024, во 14:00
 • Prill
  24

  Lënda: П1-86/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  24.04.2024, во 08:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-65/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  24.04.2024, во 09:00
 • Prill
  24

  Lënda: П1-145/21

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  24.04.2024, во 09:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-68/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-57/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  24.04.2024, во 12:00
 • Prill
  24

  Lënda: МАЛВП-57/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 21
  24.04.2024, во 12:00
 • Prill
  24

  Lënda: П4-34/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 21
  24.04.2024, во 12:30
 • Prill
  24

  Lënda: К-249/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  24.04.2024, во 13:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-249/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  24.04.2024, во 13:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1363/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 08:05
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1626/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 08:10
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1439/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 08:15
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1230/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 08:20
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1340/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 08:25
 • Prill
  25

  Lënda: МАЛВП-104/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  25.04.2024, во 08:30
 • Prill
  25

  Lënda: П1-111/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1371/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-395/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1675/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:05
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1879/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:10
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-2022/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:15
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1913/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:20
 • Prill
  25

  Lënda: МАЛВП-101/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-О-50/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1956/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:35
 • Prill
  25

  Lënda: П4-50/22

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  25.04.2024, во 10:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-2026/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:05
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1778/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:10
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1581/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:15
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1717/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:20
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1671/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:20
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-423/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:25
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-205/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:30
 • Prill
  25

  Lënda: П4-51/22

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  25.04.2024, во 10:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-78/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:40
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-М-47/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.04.2024, во 10:45
 • Prill
  25

  Lënda: П2-28/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  25.04.2024, во 12:00
 • Prill
  25

  Lënda: МАЛВП-146/2022

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  25.04.2024, во 12:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1870/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 12:10
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-311/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 12:25
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1623/21

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 12:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-489/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  25.04.2024, во 12:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-274/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 12:45
 • Prill
  26

  Lënda: П4-55/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  26.04.2024, во 08:30
 • Prill
  26

  Lënda: П2-28/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.04.2024, во 08:30
 • Prill
  26

  Lënda: П1-124/21

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  26.04.2024, во 09:00
 • Prill
  26

  Lënda: ПРК-М-16/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  26.04.2024, во 09:30
 • Prill
  26

  Lënda: ПРК-М-61/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.04.2024, во 09:30
 • Prill
  26

  Lënda: ПРК-М-69/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.04.2024, во 10:00
 • Prill
  26

  Lënda: МАЛВП-95/2022

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  26.04.2024, во 10:00
 • Prill
  26

  Lënda: К-63/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.04.2024, во 10:00
 • Prill
  26

  Lënda: ТС1-1/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  26.04.2024, во 10:30
 • Prill
  26

  Lënda: ТС-8/22

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  26.04.2024, во 12:00
 • Prill
  29

  Lënda: П1-86/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  29.04.2024, во 08:30
 • Prill
  29

  Lënda: П1-86/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.04.2024, во 08:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-183/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.04.2024, во 09:00
 • Prill
  29

  Lënda: П1-89/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  29.04.2024, во 09:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-1248/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.04.2024, во 09:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-1248/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.04.2024, во 09:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-872/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.04.2024, во 10:00
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-М-40/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  29.04.2024, во 10:00
 • Prill
  29

  Lënda: П1-1/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.04.2024, во 10:00
 • Prill
  29

  Lënda: К-109/23

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.04.2024, во 10:00
 • Prill
  29

  Lënda: П4-62/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  29.04.2024, во 10:00
 • Prill
  29

  Lënda: ВПП1-69/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  29.04.2024, во 10:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-794/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  29.04.2024, во 10:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-1757/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.04.2024, во 10:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-1783/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  29.04.2024, во 10:45
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-Ј-86/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Соба 12
  29.04.2024, во 12:00
 • Prill
  29

  Lënda: К-52/24

  Gjykatësi Надица Митреска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.04.2024, во 12:00
 • Prill
  29

  Lënda: МАЛВП-57/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  29.04.2024, во 12:00
 • Prill
  29

  Lënda: П4-34/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  29.04.2024, во 12:30
 • Prill
  29

  Lënda: ПРК-С-1752/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.04.2024, во 12:30
 • Prill
  29

  Lënda: П4-7/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  29.04.2024, во 13:00
 • Prill
  29

  Lënda: ВПП1-78/21

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  29.04.2024, во 13:30
 • Prill
  29

  Lënda: П1-243/22

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница л.м
  29.04.2024, во 14:30
 • Prill
  30

  Lënda: П1-91/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  30.04.2024, во 08:30
 • Prill
  30

  Lënda: П1-37/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  30.04.2024, во 09:00
 • Prill
  30

  Lënda: П2-9/24

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  30.04.2024, во 09:30
 • Prill
  30

  Lënda: П1-339/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  30.04.2024, во 10:00
 • Prill
  30

  Lënda: П4-1/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  30.04.2024, во 12:00
 • Prill
  30

  Lënda: П4-6/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  30.04.2024, во 12:30
 • Prill
  30

  Lënda: П2-99/23

  Gjykatësi Пајтим Машкули, Salla e gjukimeve Судница 26
  30.04.2024, во 13:00
 • Maj
  9

  Lënda: СТ-38/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 22
  09.05.2024, во 08:15
 • Maj
  9

  Lënda: П1-201/21

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 21
  09.05.2024, во 08:30
 • Maj
  9

  Lënda: П1-222/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  09.05.2024, во 08:30
 • Maj
  9

  Lënda: МАЛВТС-1/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  09.05.2024, во 09:00
 • Maj
  9

  Lënda: П1-269/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  09.05.2024, во 09:15
 • Maj
  9

  Lënda: ТС1-5/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 25
  09.05.2024, во 09:30
 • Maj
  9

  Lënda: П4-5/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  09.05.2024, во 09:30
 • Maj
  9

  Lënda: П1-272/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  09.05.2024, во 09:30
 • Maj
  9

  Lënda: П1-267/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 32
  09.05.2024, во 09:45
 • Maj
  9

  Lënda: МАЛВП-77/2023

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  09.05.2024, во 10:00
 • Maj
  9

  Lënda: П4-53/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Соба 32
  09.05.2024, во 10:00
 • Maj
  9

  Lënda: РО-11/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  09.05.2024, во 12:00
 • Maj
  9

  Lënda: РО-12/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  09.05.2024, во 12:30
 • Maj
  10

  Lënda: П1-77/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  10.05.2024, во 08:15
 • Maj
  10

  Lënda: П4-40/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  10.05.2024, во 08:30
 • Maj
  10

  Lënda: П4-23/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  10.05.2024, во 08:30
 • Maj
  10

  Lënda: П1-378/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  10.05.2024, во 08:50
 • Maj
  10

  Lënda: РО-35/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  10.05.2024, во 09:00
 • Maj
  10

  Lënda: РО-21/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  10.05.2024, во 09:15
 • Maj
  10

  Lënda: ПЛ1-ТС-4/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  10.05.2024, во 09:30
 • Maj
  10

  Lënda: ПРК-М-63/23

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  10.05.2024, во 09:30
 • Maj
  10

  Lënda: П1-328/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  10.05.2024, во 09:30
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-23/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  10.05.2024, во 09:45
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-143/2022

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  10.05.2024, во 10:00
 • Maj
  10

  Lënda: РО-12/21

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  10.05.2024, во 10:00
 • Maj
  10

  Lënda: П1-11/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 25
  10.05.2024, во 10:05
 • Maj
  10

  Lënda: ПРК-С-1510/22

  Gjykatësi Светлана Попоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  10.05.2024, во 10:30
 • Maj
  10

  Lënda: РО-16/21

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  10.05.2024, во 10:30
 • Maj
  13

  Lënda: П1-22/24

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  13.05.2024, во 08:30
 • Maj
  13

  Lënda: МАЛВП-49/2023

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  13.05.2024, во 08:30
 • Maj
  13

  Lënda: РО-39/23

  Gjykatësi Танче Петрески, Salla e gjukimeve Судница 25
  13.05.2024, во 08:45
 • Maj
  13

  Lënda: РО-43/23

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  13.05.2024, во 09:00
 • Maj
  13

  Lënda: К-112/23

  Gjykatësi Јордан Јованов, Salla e gjukimeve Судница 17
  13.05.2024, во 09:00
 • Maj
  13

  Lënda: П1-7/24

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  13.05.2024, во 09:15
 • Maj
  13

  Lënda: П3-1/22

  Gjykatësi Соња Ѓонческа, Salla e gjukimeve Судница 21
  13.05.2024, во 09:30