За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Судиите во Основен суд Струмица

     Во Основен суд Струмица има вкупно 11 судии од кои пет судии работат на Граѓанска материја, шест на Кривична материја. Претседател на Основен суд Струмица е судијата Емил Глигоров, а негов заменик е судијата Цона Каламерникова.

Претседател

CV на Претседател

Судија Емил Глигоров

Име и презиме:
Емил Глигоров
Година на избор:
11.06.1997
Област на која работи судијата:
Кривичен оддел

Судиите

Судија Борис Бержецки

Судија Борис Бержецки

Име и презиме:
Борис Бержецки
Година на избор:
01.12.1986
Област на која работи судијата:
Прекршочен оддел и Малолетничка правда

Образование:

Магистрирал 2000 г. на универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје

Дипломирал 1983 г. на универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје

Работно искуство:

Вработен во Основен суд Струмица од 01.04.1984 г. 

Судија Валентина Даутова

Судија Валентина Даутова

Име и презиме:
Валентина Даутова
Година на избор:
16.02.2005
Област на која работи судијата:
Прекршочна материја

Образование:

Дипломирала на правен факултет на 30.09.1986 на УКИМ - Скопје

Положила правосуден испит на 20.02.1991 г.

Работно искуство:

од 16.02.2005 г. - до денес работи како судија во Основен суд Струмица во Кривичен оддел - Прекршочен отсек

од 17.04.2003 г. до 15.02.2005 г. работела како Самостоен советник во Основен суд Струмица

од 01.09.1995 г. работела како Стручен соработник во Основен суд Струмица

од 07.11.1994 г. до 01.09.1995 г. работела како адвокат

05.07.1989 г. до 04.07.1990 г. работела како судски приправник во Основен суд Струмица

Судија Ѓорги Маневски

Судија Ѓорги Маневски

Име и презиме:
Ѓорги Маневски
Година на избор:
11.06.1997
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Судија Лидија Аризанова

Судија Лидија Аризанова

Име и презиме:
Лидија Аризанова
Година на избор:
01.07.1996
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Судија Лорета Абрашева

Судија Лорета Абрашева

Име и презиме:
Лорета Абрашева
Година на избор:
22.06.2005
Област на која работи судијата:
Стопански оддел

Образование:

Родена на 28.07.1968 г. во Струмица. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје „Универзитет св. Кирил и Методиј“ - правосудна насока во 1994 г. 

 

Работно искуство:

На 01.09.1995 г. била примена како судски приправник при Општински суд Струмица за време од 2 години. По истекот на двете години и по положувањето на правосудниот испит во 1998 г. е распоредена како стручен соработник.

Избрана е за судија при Основен суд Струмица на ден 22.06.2005 г. и се до денес работи како судија во граѓански оддел.

Судија Марија Георгиева

Судија Марија Георгиева

Име и презиме:
Марија Георгиева
Година на избор:
12.11.1997
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Судија Марина Абрашева

Судија Марина Абрашева

Име и презиме:
Марина Абрашева
Година на избор:
24.09.1997
Област на која работи судијата:
Судија за деца и Прекршочна материја

Образование:

02.07.1986 г. - Правен факултет УКИМ Скопје

19.10.1990 г. - Положен правосуден испит

Работно искуство:

- Општински суд за прекршоци

- 11.03.1991 г. - стручен соработник

- 24.09.1997 г.- судија при Основен суд Струмица - кривичен оддел - полнолетни лица

- од 2001 до 2014 г. претседател на кривичен оддел

09.12.2015 г. Претседател на Основен суд Струмица

01.01.2020 - Судија при Основен суд Струмица - судија за деца и судија за прекршоци

Објавени трудови и активности:

- Септември - Октомври 2010 г.  учествувала во размена на судии со престој од 15 дена во Естонија

Судија Ратка Муканова

Судија Ратка Муканова

Име и презиме:
Ратка Муканова
Година на избор:
01.10.2016
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Судија Татјана Малинова

Судија Татјана Малинова

Име и презиме:
Татјана Малинова
Година на избор:
13.09.2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Судија Цона Каламерникова

Судија Цона Каламерникова

Име и презиме:
Цона Каламерникова
Година на избор:
15.02.2005
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Образование:

25.04.1996 г. положила Правосуден испит

26.11.1993 г. дипломирала на Правен факултет УКИМ во Скопје

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА

03-08.07.2006 - Летна школа за новоизбрани судии и јавни обвинители од Југоисточна Европа - Европски стандарди во правото и Внатрешните работи - Романија

13.04 - 01.05.2015 г. - Кооперативни напори во борба против интернационалниот криминал - САД

Работно искуство:

од 01.01.2006 до денес Судија во Основен суд Струмица во Кривичен оддел - кривични дела на полнолетни лица; Портпарол на судот и овластено лице за Информации од јавен карактер

од 16.02.2005 до 01.01.2006 г. Судија во Основен суд Струмица во Граѓански оддел - граѓански спорови

од 17.04.2003 до 15.02.2005 г. Самостоен советник во Основен суд струмица

од 01.12.1996 до 17.04.2003 г. Стручен соработник во Основен суд Струмица

од 01.09.1995 г. до 01.12.1996 г. Судски приправник во Основен суд Струмица

Прва<1>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести