За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Судиите во Основен суд Струмица

     Во Основен суд Струмица има вкупно 14 судии од кои пет судии работат на Граѓанска материја, тројца на Кривична материја, двајца на Прекршочна материја и истите се судии за Малолетничка правда, еден судија работи на Извршување на санкции и е судија за претходна постапка, двајца работат на Стопанска материја и стечај. Претседател на Основен суд Струмица е судијата Марина Абрашева, а нејзин заменик е судијата Петранка Ташева.

Претседател

CV на Претседател

Судија Марина Абрашева

Име и презиме:
Марина Абрашева
Година на избор:
24.09.1997
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Образование:

02.07.1986 г. - Правен факултет УКИМ Скопје

19.10.1990 г. - Положен правосуден испит

Работно искуство:

- Општински суд за прекршоци

- 11.03.1991 г. - стручен соработник

- 24.09.1997 г.- судија при Основен суд Струмица - кривичен оддел - полнолетни лица

- од 2001 до 2014 г. претседател на кривичен оддел

09.12.2015 г. Претседател на Основен суд Струмица

Објавени трудови и активности:

- Септември - Октомври 2010 г.  учествувала во размена на судии со престој од 15 дена во Естонија

Судиите

Судија Валентина Даутова

Судија Валентина Даутова

Име и презиме:
Валентина Даутова
Година на избор:
16.02.2005
Област на која работи судијата:
Прекршочна материја

Образование:

Дипломирала на правен факултет на 30.09.1986 на УКИМ - Скопје

Положила правосуден испит на 20.02.1991 г.

Работно искуство:

од 16.02.2005 г. - до денес работи како судија во Основен суд Струмица во Кривичен оддел - Прекршочен отсек

од 17.04.2003 г. до 15.02.2005 г. работела како Самостоен советник во Основен суд Струмица

од 01.09.1995 г. работела како Стручен соработник во Основен суд Струмица

од 07.11.1994 г. до 01.09.1995 г. работела како адвокат

05.07.1989 г. до 04.07.1990 г. работела како судски приправник во Основен суд Струмица

Судија Василка Василева

Судија Василка Василева

Име и презиме:
Василка Василева
Година на избор:
24.09.1997
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Работно искуство:

На работното место судија  е од 01.10.1997 г..

Претходно работела во Стопанска банка АД Скопје - филијала Струмица. 

Има вкупен работен стаж од 35 години од кои 19 години во судот на Граѓанско одделение.

на 01.01.2016 г. е распоредена за шеф на Граѓанско одделение.

Има основни познавање од компјутерски вештини и основно познавање на англискиот јазик.

 

Судија Ѓорги Маневски

Судија Ѓорги Маневски

Име и презиме:
Ѓорги Маневски
Година на избор:
11.06.1997
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Судија Емил Глигоров

Судија Емил Глигоров

Име и презиме:
Емил Глигоров
Година на избор:
11.06.1997
Област на која работи судијата:
Извршување на санкции и Судија за претходна постапка во кривично

Судија Илија Стојанов

Судија Илија Стојанов

Име и презиме:
Илија Стојанов
Година на избор:
24.09.1997
Област на која работи судијата:
Прекршочна материја

Судија Лидија Аризанова

Судија Лидија Аризанова

Име и презиме:
Лидија Аризанова
Година на избор:
01.07.1996
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Судија Лорета Абрашева

Судија Лорета Абрашева

Име и презиме:
Лорета Абрашева
Година на избор:
22.06.2005
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Образование:

Родена на 28.07.1968 г. во Струмица. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје „Универзитет св. Кирил и Методиј“ - правосудна насока во 1994 г. 

 

Работно искуство:

На 01.09.1995 г. била примена како судски приправник при Општински суд Струмица за време од 2 години. По истекот на двете години и по положувањето на правосудниот испит во 1998 г. е распоредена како стручен соработник.

Избрана е за судија при Основен суд Струмица на ден 22.06.2005 г. и се до денес работи како судија во граѓански оддел.

Судија Лорета Ѓоргиева

Судија Лорета Ѓоргиева

Име и презиме:
Лорета Ѓоргиева
Година на избор:
07.02.2006
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Судија Марија Георгиева

Судија Марија Георгиева

Име и презиме:
Марија Георгиева
Година на избор:
12.11.1997
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Судија Петранка Ташева

Судија Петранка Ташева

Име и презиме:
Петранка Ташева
Година на избор:
24.09.1997
Област на која работи судијата:
Стопанска материја и стечај

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести