Корисни информации [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Корисни информации

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Местоположба

Зградата на Основниот суд во Тетово се наоѓа на Улица. „Илинденска“ бб,

Контакт телефон: 
              044 330 688
              044 330 742
              044 350 020


Факс:
              044 339 322
Адреса:
              Основен суд – Тетово, улица. Илинденска бб

Електронска пошта:
              info@ostetovo.mk


 

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ“ бр. 13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Основен Суд Тетово ја изготви следната.

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Основен Суд Тетово ја сочинуваат следните групи на информации:

1

Општи информации
(Општи податоци, Надлежности, Историја, Структура на судска зграда)

Годишни и месечни извештаи,

За судиите, 

Статистика на судот

7

Огласи за работа

2

Судска Власт

 

 

8

Годишен план за Јавни Набавки

Огласи за Јавни Набавки  

Склучен договор за Јавни Набавки 

 

3 Судска пракса:
(Одлуки на основниот суд)
9

Ревизорскиот извештаи

Анкети

 

4

Контакт информации
(редовно одговарање на поставените прашања, )

10

Правилник за Внатрешна организација и систематизација на работните места.

Правилник за Заштитено внатрешно пријавување.

Годишен план на раота.

Специфични Информации (Пресудите)

Закон за судки такси

5

Месечни извештаи за работата на судот

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Годишен извештаи за 2021

Годишен извештаи за 2020

 

11

Судски сметки

6

Дополнување во делот за формулари со уплатените сметки на Основен Суд Тетово

12

Соопштение за јавноста за новоизбрани судии

 

Известување за вршење на видео надзор

Назив на контролорот и каде е применливо назив на претставникот на контролорот:

Основен Суд Тетово

Контакт информации:   044 330 688

Контакт информациите за офицерот за заштита на личните податоци (доколку е определен):

Стевица Саркоски               тел: 070 745 667

Информации што го засегаат субјектот на личните податоци (период на чувањето или следење во реално време, објавување им пренесување на видео снимките на трети страни):

 Цел, односно цели за вршење на видео надзорот:

-заштита на сопственоста на движен и недвижен имот на судот

-обезбедување и контрола на влегување и излегување во судска зграда од страна на странки и посетители

Права на субјектите на лични податоци: како субјект на личните податоци можете да остварите повеќе права, особено право да пристапите или да барате да се избришат вашите лични податоци.

Повеќе детали за видео надзорот и за вашите права може да најдете од информациите наведени од контролорот преку опциите наведени во левиот агол.    

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Основен Суд Тетово со пополнување на –Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Основен Суд Тетово.

Доколку имате некое прашање или ви е потребна соодветна информација, можете да ја искористите контакт формата прикажана подолу.
На Вашето прашање ќе одговориме во најкус можен рок.

Ви благодариме.

 

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести