Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  26

  Предмет: ВПП.5/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КСП.11/24

  Судија Шефшет Адеми, Судница Соба 1
  26.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП.4/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4.2/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2934/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2951/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:05
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2961/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2964/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2984/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  26

  Предмет: К.145/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2857/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-1/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2.154/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО.7/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К.358/23

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2993/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2838/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2848/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2854/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2861/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 09:55
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2854/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1.23/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС.17/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.301/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2897/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:05
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2868/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2877/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2882/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2892/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2889/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2.5/24

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ОДС.2/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2899/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2902/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2502/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП2.8/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2435/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2071/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 10:55
 • Февруари
  26

  Предмет: К.377/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2024/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-20/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.365/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2487/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:05
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2157/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2480/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2474/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП.13/24

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2457/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:25
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2451/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.1728/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2932/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П2.117/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4.31/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2466/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2497/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:50
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП.184/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 11:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2415/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 11:55
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2955/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2970/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-3/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К.359/23

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.1536/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:05
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2363/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2980/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2983/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2986/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:25
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2102/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2064/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.1600/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2954/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2090/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2929/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 12:55
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.2969/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С.1499/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Соба 6
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2.176/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 08:10
 • Февруари
  27

  Предмет: П2.168/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2.159/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 08:40
 • Февруари
  27

  Предмет: П4.36/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО.320/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО.356/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.50/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К.288/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.116/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.53/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.20/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.24/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.48/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.115/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-М.2/24

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:35
 • Февруари
  27

  Предмет: К.183/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К.321/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО.337/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО.191/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К.298/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2.170/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К.394/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2.123/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО.180/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К.398/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4.27/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1.6/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП.2/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.93/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П1.27/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.27/24

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П2.53/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.236/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.244/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.199/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4.41/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.34/24

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.286/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.315/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.185/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: П2.12/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.198/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.371/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.334/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.366/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  28.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  28

  Предмет: К.33/24

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К.367/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К.46/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.28/24

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П2.129/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П2.14/24

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П2.172/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ТС1.18/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К.230/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П2.64/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.194/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К.140/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К.332/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС.15/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ТС.6/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.304/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.246/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.248/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.183/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.261/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.276/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО.116/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: П1.2/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 08:30
 • Март
  1

  Предмет: РО.188/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: РО.328/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: РО.329/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  01.03.2024, во 09:15
 • Март
  1

  Предмет: РО.186/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП.9/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: РО.208/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К.362/23

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: РО.190/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО.358/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К.396/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С.208/24

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: РО.210/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: П2.123/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: РО.1/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К.49/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: РО.296/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К.348/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО.196/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: К.387/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО.270/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О.79/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3003/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3004/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3005/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О.100/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј.58/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3023/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3024/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј.116/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3025/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-М.118/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К.14/24

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1.5/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-М.49/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3324/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј.101/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј.135/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1.2/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П1.18/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП.102/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К.356/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-ТС-18/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.78/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.76/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.73/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј.96/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.2912/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3244/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП.6/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО.338/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К.129/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3259/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3262/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: РО.332/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3263/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3275/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3139/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3112/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: П1.5/24

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 4
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К.390/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3056/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3079/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3088/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.3094/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.83/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.92/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К.253/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.93/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.95/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: П2.24/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  04.03.2024, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.96/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.98/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.101/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С.105/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К.47/24

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К.17/24

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: РО.265/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО.265/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО.355/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: РО.355/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: П4.40/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К.346/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П4.40/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО.335/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3315/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВТС.10/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3258/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3233/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3321/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.1521/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3236/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3237/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.4/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3239/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.5/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.8/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3240/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.12/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4.43/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО.308/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3267/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К.237/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.13/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3270/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3276/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.15/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.18/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3277/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3282/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.19/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3286/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.20/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј.41/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3293/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: К.291/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО.267/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3297/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3304/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО.268/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3310/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3313/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3317/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј.124/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3320/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: РО.250/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 4
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3323/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2599/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2940/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О.107/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.29/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.715/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2315/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2316/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2318/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2326/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2331/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О.91/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2332/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3144/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2555/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2339/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2340/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2628/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3173/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2348/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2356/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3178/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3212/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2174/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј.138/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2365/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2845/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.3155/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2103/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.1974/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С.2465/23

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:50
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС.4/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 14:30
 • Март
  6

  Предмет: РО.333/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: РО.334/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: К.39/24

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: РО.336/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: П1.34/21

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП.6/24

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1289/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1340/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1956/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1902/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1747/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1588/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:55
 • Март
  6

  Предмет: К.142/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј.38/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: П1.10/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: РО.279/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1622/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:05
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1804/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1892/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1830/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.2261/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј.1/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: К.328/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ЗАМ-С.30/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1655/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.1928/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.35/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.44/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.47/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:55
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј.105/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: К.382/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.52/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:05
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.53/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.54/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.55/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.2816/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.886/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.2787/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.2871/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.2887/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.3050/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.2756/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:55
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.753/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП.12/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.56/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:05
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.57/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.59/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.65/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С.66/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О.46/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: РО.260/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: К.11/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј.3/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј.5/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:05
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј.7/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј.8/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:15
 • Март
  7

  Предмет: РО.221/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  07.03.2024, во 09:15
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.106/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.108/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:25
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.112/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: РО.274/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: П2.149/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-39/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.2924/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.1613/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:35
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.115/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:35
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.2872/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.119/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.122/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:45
 • Март
  7

  Предмет: РО.195/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  07.03.2024, во 09:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.2867/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.2856/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.124/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.130/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 09:55
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.132/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: РО.18/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: К.122/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 6
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: РО.266/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.134/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:05
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.136/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.141/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:15
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.144/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.150/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:25
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.154/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: РО.232/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.155/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 77
  07.03.2024, во 10:35
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.157/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.165/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.166/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:50
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-7/24

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.167/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 10:55
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.172/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: РО.325/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: КМ.2/24

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.179/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:05
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.181/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.188/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:15
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.189/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:20
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП.168/23

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 11:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.190/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:25
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.192/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.195/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:35
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.205/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.202/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.201/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С.198/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 11:55
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-О.9/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: РО.4/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.03.2024, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: РО.330/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.03.2024, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: РО.8/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.03.2024, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ВПП1.7/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.03.2024, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ЗАМ-С.1/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.03.2024, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: ЗАМ-С.2/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.03.2024, во 10:40
 • Март
  11

  Предмет: П1.19/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: К.37/24

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.2907/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.3322/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:05
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј.122/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј.140/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.211/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.2323/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:25
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.144/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.2259/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 8
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-5/24

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: РО.322/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.1823/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:35
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.75/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:35
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.2265/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.165/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.151/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.3114/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.3115/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.150/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.78/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:55
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј.131/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 09:55
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.3/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-41/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП2.32/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: К.193/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.104/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.102/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:05
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-О.2/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:05
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.2559/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.146/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.2818/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М.167/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.3111/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.3219/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:25
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.3163/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П2.100/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј.6/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:35
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-О.12/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-О.14/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.223/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 10:55
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.227/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.228/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:05
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.229/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 6
  11.03.2024, во 11:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.230/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.233/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.234/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:25
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.236/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.244/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:35
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.246/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.248/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:45
 • Март
  11

  Предмет: П4.44/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 11:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.220/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.249/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 11:55
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С.255/24

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К.355/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: РО.370/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП.185/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: П4.51/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.68/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.181/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: РО.301/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: К.243/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: К.46/24

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: К.46/24

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.183/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:35
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.1944/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:35
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.77/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.182/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.184/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.72/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.71/24

  Судија Емина Калач, Судница Соба 2
  12.03.2024, во 09:50
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.3/24

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:50
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.70/24

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:55
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.4/24

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:55
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-О.28/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-40/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.5/24

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: К.398/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: К.321/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: РО.201/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП1.3/24

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј.77/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:05
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М.7/24

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:05
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.856/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.813/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С.868/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:20