Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  25

  Предмет: КСП.27/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  25.03.2019, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: П4.34/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  25.03.2019, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: К.60/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: П4.48/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-2/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О.176/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-27/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 09:15
 • Март
  25

  Предмет: ТС.4/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ВПП.1/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К.316/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: П4.60/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К.185/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: П4.63/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К.314/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС.13/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: СТ.2/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-299/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: П3.6/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: СТ.208/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: КРМ.20/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: КМ.48/18

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: КМ.3/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: П1.45/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ВПП1.18/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: К.359/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ВПП2.15/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-31/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 11:40
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВТС.50/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: К.360/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: К.63/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: К-ПП.19/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  25.03.2019, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-20/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: К-ПП.33/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  25.03.2019, во 12:40
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-12/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 13:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М.7/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  26.03.2019, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.4/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП2.12/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М.153/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.6/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:05
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.13/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:10
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-305/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.14/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.16/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.19/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:25
 • Март
  26

  Предмет: П1.12/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К.299/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К.34/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ТС1.10/18

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К.322/17

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.20/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.20/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М.12/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.545/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М.14/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.1/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ТС.7/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 09:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.13/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.169/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.181/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 21
  26.03.2019, во 09:55
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.184/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1.2/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К.45/17

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.390/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: КМ.17/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: РО.12/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ТС1.24/18

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.943/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:05
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.664/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.916/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.657/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.692/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:25
 • Март
  26

  Предмет: П1.63/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.177/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 21
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О.28/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: К.38/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: КМ.53/18

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.144/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.661/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С.660/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 10:45
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-8/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 10:45
 • Март
  26

  Предмет: КМ.56/18

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: П1.56/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М.2/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: К.131/17

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О.31/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-270/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 11:15
 • Март
  26

  Предмет: ТС1.3/18

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  26.03.2019, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: К.230/15

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: П2.13/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: К.23/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.03.2019, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: РО.17/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВТС.2/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: П3.8/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: К.57/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: СТ-ТС-88/18

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 2
  27.03.2019, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-306/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П1.29/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: РО.6/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: СТ-ТС-29/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.03.2019, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К.64/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  27.03.2019, во 10:00