Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  13

  Предмет: П1.3/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП.119/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К.285/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО.81/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС.39/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.2/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П1.32/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј.1/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП.110/19

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-22/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј.178/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.154/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.5/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.168/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  13

  Предмет: П3.6/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВТС.40/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.166/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К.217/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: КМ.44/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П4.41/19

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.100/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:05
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.140/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.86/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.55/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-М.17/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:25
 • Ноември
  13

  Предмет: КМ.43/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П2.98/19

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-М.166/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-М.1/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:35
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-М.6/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:40
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.986/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:50
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.903/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:55
 • Ноември
  13

  Предмет: К.144/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-ООА.42/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К.229/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1044/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К.26/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.179/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:05
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.946/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:10
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.823/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.489/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:20
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.170/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:25
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.499/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.359/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:35
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.379/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:40
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.108/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:45
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.455/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:50
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.871/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:55
 • Ноември
  13

  Предмет: К.96/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  13.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.838/18

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.460/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:05
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О.85/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:10
 • Ноември
  13

  Предмет: П4.43/19

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 12:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј.128/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј.125/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:20
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1121/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:25
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1124/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1162/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:35
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1167/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:40
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1172/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:45
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1152/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:50
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1154/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 12:55
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С.1155/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П3.3/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-113/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  13.11.2019, во 14:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К.244/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М.141/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО.51/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М.142/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј.142/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.1011/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј.103/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М.87/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  14

  Предмет: К.297/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.953/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.982/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј.120/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.864/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.1271/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 09:55
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј.150/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К.279/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: СТ.16/19

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 2
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП.94/19

  Судија Александар Шопов, Судница Соба 7
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: КМ.35/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К.272/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП.96/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.1268/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.1266/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.1272/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 10:25
 • Ноември
  14

  Предмет: КМ.46/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М.148/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М.149/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 10:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-М.150/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 10:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј.149/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП2.50/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К.91/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  14.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.6/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 11:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.596/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 11:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј.59/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 11:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С.1000/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 12
  14.11.2019, во 11:20