Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  19

  Предмет: К.484/17

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.03.2018, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: П1.53/17

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.03.2018, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: К.294/17

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1.4/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВП.9/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: П2.94/17

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: П3.15/17

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС.111/17

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: РО.171/17

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: П1.36/17

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1.5/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К.60/17

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-330/17

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С.262/17

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К.31/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: П4.50/17

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: П4.50/17

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: КМ.5/18

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: К.231/17

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј.29/16

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О.11/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  19.03.2018, во 11:15
 • Март
  19

  Предмет: К-ПП.46/18

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-43/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 11:45
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-241/16

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: П1.65/17

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: КС-КР.323/18

  Судија Аница Теова, Судница Соба 7
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: К.382/17

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: П1.64/17

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/17

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-20/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: СТ.99/16

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 13:30
 • Март
  19

  Предмет: СТ.99/16

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 14:00
 • Март
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-234/17

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 15:00
 • Март
  20

  Предмет: П2.159/17

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: К.11/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.03.2018, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.721/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.50/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 08:45
 • Март
  20

  Предмет: К.301/17

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.769/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: СТ.69/16

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВТС.14/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: РО.191/17

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.765/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:15
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:20
 • Март
  20

  Предмет: К.12/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.753/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.752/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ЗАМ-С.4/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: РО.193/17

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.754/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:40
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.755/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:40
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-285/17

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:40
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.757/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.756/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВТС.1/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:50
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.758/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:50
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.759/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 09:50
 • Март
  20

  Предмет: ВПП1.11/17

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.760/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.761/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К.430/17

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.763/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:10
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.762/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:10
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.766/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:15
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 10:15
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.764/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:15
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.768/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:20
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.767/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:20
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.770/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС.11/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 10:40
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.771/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:40
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.772/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:40
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.773/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 10:45
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.774/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: П4.49/17

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: ТС1.1/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 1
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.775/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.776/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:10
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.777/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:10
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.779/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:15
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.778/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:15
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.780/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:20
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.781/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:20
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.782/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:20
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.784/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.783/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:30
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-341/17

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 11:35
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.785/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 11:40
 • Март
  20

  Предмет: К.349/16

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.81/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: КСП.13/18

  Судија Аница Теова, Судница Соба 7
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.725/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 12:10
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.720/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 12:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С.731/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.03.2018, во 12:45
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-318/17

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.03.2018, во 14:30
 • Март
  21

  Предмет: П2.22/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.03.2018, во 08:20
 • Март
  21

  Предмет: П1.2/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.03.2018, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: К.313/17

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  21.03.2018, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П1.42/17

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.03.2018, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П4.3/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.03.2018, во 09:00