Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  12

  Предмет: К.319/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  12.08.2020, во 10:00
 • Август
  12

  Предмет: ВПП2.19/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  12.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П4.52/19

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  17.08.2020, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: К.235/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  17.08.2020, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: К.41/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  17.08.2020, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: СТ.12/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К.120/20

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К.58/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  17.08.2020, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: К.278/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  17.08.2020, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: П2.191/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  18.08.2020, во 08:30
 • Август
  18

  Предмет: РО.26/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  18.08.2020, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: РО.35/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: ЗАМ-С.8/20

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 3
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: КМ.13/20

  Судија Аница Теова, Судница Судница 6
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: П4.15/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: КМ.14/20

  Судија Аница Теова, Судница Судница 6
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: СТ.1/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: П2.38/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: П1.8/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  18.08.2020, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВП.165/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  19.08.2020, во 08:30
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-8/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  19.08.2020, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: К.363/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.08.2020, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: П2.36/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-48/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-3/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К.262/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС.11/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: К.274/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВП.62/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  20.08.2020, во 08:30
 • Август
  20

  Предмет: П5-2/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  20.08.2020, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: К.67/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  20.08.2020, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-5/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: СТ.7/20

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К.202/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: СТ.124/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: П4.31/17

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  20.08.2020, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: СТ.126/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  20.08.2020, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: П4.2/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  20.08.2020, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.15/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 08:30
 • Август
  21

  Предмет: РО.5/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  21.08.2020, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.20/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС.19/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС.17/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.61/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: КМ.16/20

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П4.13/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.91/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС.15/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.82/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: КМ.18/20

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  21.08.2020, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-42/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: П4.46/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  21.08.2020, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ТС1.8/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 11:40
 • Август
  21

  Предмет: КМ.15/19

  Судија Аница Теова, Судница Судница 2
  21.08.2020, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: РО.53/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  24.08.2020, во 08:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП.69/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  24.08.2020, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП.56/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  24.08.2020, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: К.177/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  24.08.2020, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: П1.1/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  24.08.2020, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-63/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: РО.36/20

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  24.08.2020, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: РО.68/20

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К.290/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: РО.12/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-41/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: П2.69/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: П2.55/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  24.08.2020, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП.96/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  24.08.2020, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-32/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  24.08.2020, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: П2.61/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  25.08.2020, во 08:30
 • Август
  25

  Предмет: П2.73/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  25.08.2020, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.32/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.35/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 09:15
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.36/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-50/20

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  25.08.2020, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.45/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: РО.67/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  25.08.2020, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.28/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 09:45
 • Август
  25

  Предмет: К.369/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.39/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС.18/20

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП.84/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К.29/20

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.43/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 10:15
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.43/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 10:15
 • Август
  25

  Предмет: К.117/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.08.2020, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-49/20

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  25.08.2020, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: П1.37/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  25.08.2020, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.50/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.61/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 10:45
 • Август
  25

  Предмет: ТС.1/20

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  25.08.2020, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: К.320/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.08.2020, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.63/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.66/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 11:15
 • Август
  25

  Предмет: К.373/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.08.2020, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС.95/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 1
  25.08.2020, во 11:45
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О.56/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  25.08.2020, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: К.49/20

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.08.2020, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: К.58/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.08.2020, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: РО.27/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  26.08.2020, во 08:30