Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  6

  Предмет: РО.191/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.1706/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3416/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КС-КР.20/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КПОВ.2/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КС-КР.18/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.125/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К.347/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3401/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.2758/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.135/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.2673/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.2819/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.1474/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3031/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.130/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј.52/20

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3431/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ВПП1.12/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.126/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К.388/21

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.141/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.204/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.77/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.238/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.239/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.240/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.76/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.236/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.237/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј.51/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.2489/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.128/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.241/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.209/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.174/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.173/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.147/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.2622/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3296/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.2570/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.132/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.227/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.2099/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.176/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.58/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3367/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ВПП1.14/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.133/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К.349/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.115/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.124/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.110/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: МАЛВП.145/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.220/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.242/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3312/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3723/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.173/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.243/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.176/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3737/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.2/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: СТ.16/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3739/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.1/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.3/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3748/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3751/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: МАЛВП.87/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.4/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К.336/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: РО.2/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.5/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-М.6/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3753/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3764/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3767/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3772/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3774/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: П2.7/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К.350/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К.343/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: П1.1/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3773/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3788/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ВПП1.5/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  06.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј.170/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј.171/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С.3060/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-О.95/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  6

  Предмет: К.20/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: П4.22/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВП.158/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К.288/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П4.2/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: РО.189/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П4.52/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-36/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К.345/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј.162/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: П2.190/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.82/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.89/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.87/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.86/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.85/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  7

  Предмет: МАЛВП.154/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К.10/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.2754/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: РО.179/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ВПП1.4/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К.329/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: РП.1/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.52/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.2802/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: РО.181/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.347/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1543/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  7

  Предмет: П2.139/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  07.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.735/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.54/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О.54/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: РО.264/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.2823/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1864/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.819/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1816/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: СТ.20/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  07.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: РО.115/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  07.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1780/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1824/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1854/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К.332/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П2.183/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.926/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.802/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј.111/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.2110/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.709/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.2110/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1753/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: П2.192/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1557/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј.165/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј.166/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.162/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.174/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1859/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К.245/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.195/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј.61/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1860/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1820/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1819/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.952/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј.38/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С.1736/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј.146/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: СТ.44/16

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1134/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-Ј.63/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО.200/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К.9/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.668/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО.81/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  08.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ОДС.4/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3561/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3601/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.150/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.187/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.188/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: П2.145/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  08.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.217/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.215/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3559/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3605/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3606/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3554/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.216/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.213/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.81/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3581/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3617/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.223/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  8

  Предмет: РО.378/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  08.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3623/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3580/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.111/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.203/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.139/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.152/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-Ј.168/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3629/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3634/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3654/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.169/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.89/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.114/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО.343/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К.338/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К.6/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П1.28/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.166/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.171/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3636/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3651/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3650/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3642/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.158/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.197/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  8

  Предмет: РО.382/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  08.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.66/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.159/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3645/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3647/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3662/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3621/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.151/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.146/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.148/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3609/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3665/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3669/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.208/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3607/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: РО.358/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: РО.358/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-М.143/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ЗАМ-С.7/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП.136/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  08.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3681/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3604/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3599/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3685/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3691/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3597/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-О.93/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3693/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3282/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.373/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-Ј.85/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3311/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К.286/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  08.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПЛ1-П.2/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  08.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ЗАМ-С.8/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3230/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.464/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.418/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3246/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3709/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.526/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3703/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.973/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.2091/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3708/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3719/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.258/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ВПП.21/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  08.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3207/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.992/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3731/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1033/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.3725/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1875/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1360/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1812/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-Ј.33/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К.152/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  08.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1741/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 12:05
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1711/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1702/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 12:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1690/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 12:25
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.800/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С.1031/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 12:35
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-19/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 14:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.5/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К.3/23

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.360/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.6/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.7/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.365/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.10/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј.44/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.368/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К.11/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: МАЛВП.171/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј.154/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.58/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј.2/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3551/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ТС.7/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.171/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3576/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3579/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј.4/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3583/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.375/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј.6/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3587/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3560/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3556/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3603/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј.11/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: П2.6/23

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС.15/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.380/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: П4.45/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3611/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3614/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј.12/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3618/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ВПП2.62/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.46/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3625/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3631/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3638/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.50/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: П4.42/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К.14/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: П2.10/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3640/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3641/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.59/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3653/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  9

  Предмет: П2.188/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.60/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3666/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3671/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3684/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.63/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К.144/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ВПП2.4/23

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.64/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3688/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3689/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.65/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3690/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.72/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3687/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3702/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3701/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.303/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С.3698/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 12:05
 • Февруари
  9

  Предмет: РО.222/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  09.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.434/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  10.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.394/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К.5/23

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  10.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К.174/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.225/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.395/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.225/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.249/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.400/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.209/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К.122/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.211/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.401/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: О.838/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.226/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.402/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.226/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.238/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К.202/21

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.403/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ЗАМ-С.3/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО.311/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  10.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.214/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.127/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: П1.22/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К.290/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.366/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.35/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.25/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.367/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.363/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  13.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.40/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.118/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.2/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.131/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: П2.136/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.44/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.116/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  13.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.47/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.13/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.70/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.52/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.412/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К.320/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.3/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-2/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ВПП.9/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.56/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  13

  Предмет: СТ.1/23

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.1/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.77/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.79/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.4/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ВПП.10/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: МАЛВП.4/23

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.82/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.83/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.85/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.88/23

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К.246/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.8/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.411/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.2481/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.1942/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.3151/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.3188/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С.3184/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.11/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: РО.347/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: МАЛВП.155/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: МАЛВП.151/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ЗАМ-С.1/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КРМ.1/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ.5/23

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  14

  Предмет: МАЛВП.81/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  14.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО.326/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: МАЛВП.173/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  14.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1721/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: П2.119/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  14.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.847/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.831/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1927/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1979/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1992/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: МАЛВП.172/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО.410/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3456/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3176/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј.11/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1939/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3510/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3964/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1968/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1985/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1180/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1179/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: МАЛВП.165/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  14.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.1944/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3733/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: РО.413/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  14.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3734/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3742/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3573/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3572/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3760/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3765/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3700/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3705/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3715/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3768/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  14

  Предмет: РО.359/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  14.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3771/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-О.94/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3670/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3777/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3780/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3674/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3675/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3786/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3793/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3677/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3686/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.2978/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3695/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3659/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3396/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј.75/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3718/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј.68/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  14.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.3033/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-О.7/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  14.02.2023, во 12:05
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С.181/23

  Судија Емина Калач, Судница Судница 2
  14.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  14

  Предмет: К.15/23

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  14.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  15

  Предмет: РО.436/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  15.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  15

  Предмет: МАЛВП.149/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  15.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: РО.180/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  15.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: РО.420/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  15.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3479/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3483/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3485/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3517/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  15

  Предмет: ЗАМ-С.1/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  15.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3528/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  15

  Предмет: РО.376/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  15.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3216/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  15

  Предмет: РО.236/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  15.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.1081/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  15.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: П4.2/23

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  15.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3615/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3648/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  15

  Предмет: РО.386/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  15.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С.3113/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  15.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: РО.207/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  15.02.2023, во 10:00