Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  20

  Предмет: ВПП2.31/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.07.2018, во 09:00
 • Јули
  23

  Предмет: ТС1.6/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 2
  23.07.2018, во 14:00
 • Јули
  23

  Предмет: СТ-РО-4/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 4
  23.07.2018, во 14:00
 • Јули
  24

  Предмет: СТ.120/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 1
  24.07.2018, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: ТС1.26/17

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 12
  25.07.2018, во 01:00
 • Јули
  25

  Предмет: СТ.130/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 1
  25.07.2018, во 10:00
 • Јули
  26

  Предмет: П2.99/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.07.2018, во 09:00
 • Јули
  30

  Предмет: К.156/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  30.07.2018, во 10:00
 • Јули
  31

  Предмет: К.128/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  31.07.2018, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: МАЛВП.118/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  15.08.2018, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-148/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  15.08.2018, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-3/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  15.08.2018, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: КМ.27/18

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  15.08.2018, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: РО.80/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  15.08.2018, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-113/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  15.08.2018, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-149/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  15.08.2018, во 10:30
 • Август
  15

  Предмет: П1.9/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  15.08.2018, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: К.64/16

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  16.08.2018, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-157/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: К.116/17

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-156/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: КМ.22/18

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС.40/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС.37/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-78/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  16.08.2018, во 11:30
 • Август
  17

  Предмет: П2.50/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  17.08.2018, во 08:30
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВП.77/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  17.08.2018, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: П1.68/17

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  17.08.2018, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: К.28/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  17.08.2018, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-145/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 09:15
 • Август
  17

  Предмет: К.197/17

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  17.08.2018, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-12/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  17.08.2018, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-142/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВП.138/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-139/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П4.20/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВП.127/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-140/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: П1.42/17

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  17.08.2018, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: П1.2/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  17.08.2018, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-146/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 10:45
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-135/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 11:40
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-136/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: П3.2/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  20.08.2018, во 08:30
 • Август
  20

  Предмет: П1.15/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-153/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  20.08.2018, во 09:15
 • Август
  20

  Предмет: РО.96/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-155/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-330/17

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П2.6/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: КМ.15/18

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П2.32/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  20.08.2018, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: П2.83/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  20.08.2018, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС.17/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  20.08.2018, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.165/17

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  21.08.2018, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.120/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  21.08.2018, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.128/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  21.08.2018, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: РО.91/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  22.08.2018, во 08:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП.130/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП.119/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  22.08.2018, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-159/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  22.08.2018, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС.100/17

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П4.25/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: П2.31/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  23.08.2018, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВТС.27/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: П1.22/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-127/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС.120/16

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-122/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС.25/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 09:55
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-120/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: РО.93/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВТС.29/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 10:40
 • Август
  24

  Предмет: К.137/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-98/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  24.08.2018, во 09:20
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-11/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 2
  24.08.2018, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: К.168/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  24.08.2018, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-85/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  24.08.2018, во 09:40
 • Август
  24

  Предмет: КМ.7/18

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: РО.81/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 2
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-88/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП.129/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 2
  24.08.2018, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: К.169/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  24.08.2018, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-129/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  24.08.2018, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ТС.11/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ТС1.15/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  24.08.2018, во 10:45
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-133/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  24.08.2018, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: П2.57/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 2
  24.08.2018, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К.165/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: СТ-ТС-36/18

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: П2.78/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: СТ-ТС-40/18

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  27.08.2018, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К.198/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  27.08.2018, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП.141/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  27.08.2018, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: СТ-П1-3/17

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  27.08.2018, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: К.127/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  27.08.2018, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: К.429/17

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  29.08.2018, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О.220/15

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  29.08.2018, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО.104/16

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  29.08.2018, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРКО.бр.256/13

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  29.08.2018, во 09:00