Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: К.272/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К.422/17

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4.34/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1.18/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП.230/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1.19/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2.74/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП.158/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К.276/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-232/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-234/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП.13/16

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-228/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П2.137/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1.41/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО.99/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К.439/17

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П4.49/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП.191/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1.20/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-227/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1.10/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС.64/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-ПЛ1-ТС-4/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 00:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.130/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К.222/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.98/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.32/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К.117/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ЗАМ-С.20/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.175/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.54/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.99/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.76/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-221/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К.232/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.77/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.79/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1.23/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: КМ.8/17

  Судија Снежана Николовска, Судница Соба 4
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4.46/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.110/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.103/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.81/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: К.278/18

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-172/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.82/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.84/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС.62/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.92/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2.46/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.95/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.96/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К.277/16

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К.215/17

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС.51/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:35
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.18/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.27/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 11:50
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-193/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП.223/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС.43/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.41/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ППОВ.1/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-186/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 12:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.3/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 12:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.10/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 12:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј.131/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј.71/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј.62/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.105/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О.97/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј.160/17

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 13:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС.100/17

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 15:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К.290/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1.36/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС.67/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К.51/18

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: РО.110/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К.254/17

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: РО.113/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС.68/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П4.32/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП.219/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1.29/18

  Судија Лидија Димова, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К.47/17

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: СТ-РО-1/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-211/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: СТ-ТС-24/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-215/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К.129/17

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 5
  21.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВТС.50/18

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-М.7/18

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  21.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П4.31/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  22

  Предмет: П1.43/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П3.4/18

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-127/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К.219/17

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-250/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВТС.48/18

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: СТ.78/18

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  22.11.2018, во 10:00