Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  18

  Предмет: К.209/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  18.07.2019, во 12:00
 • Јули
  19

  Предмет: ВПП2.36/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  19.07.2019, во 09:00
 • Јули
  22

  Предмет: МАЛВТС.11/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.07.2019, во 09:15
 • Јули
  29

  Предмет: К.208/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  29.07.2019, во 09:30
 • Август
  8

  Предмет: РО.66/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.08.2019, во 09:00
 • Август
  8

  Предмет: РО.48/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  08.08.2019, во 10:00
 • Август
  12

  Предмет: К.71/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  12.08.2019, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: К.172/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  15.08.2019, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: К.115/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  15.08.2019, во 10:30
 • Август
  15

  Предмет: К.95/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  15.08.2019, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: РО.64/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  16.08.2019, во 08:30
 • Август
  16

  Предмет: РО.66/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  16.08.2019, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: П4.20/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  16.08.2019, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: П1.14/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  16.08.2019, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: РО.69/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.08.2019, во 08:30
 • Август
  19

  Предмет: МАЛВП.75/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.08.2019, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: П1.16/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  19.08.2019, во 09:15
 • Август
  19

  Предмет: К.182/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.08.2019, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К.194/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.08.2019, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: К.160/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  19.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: К.71/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  20.08.2019, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: К.6/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: П1.20/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2019, во 08:30
 • Август
  21

  Предмет: П2.81/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2019, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП.84/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.08.2019, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-142/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-16/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2019, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К.96/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П2.70/18

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-140/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-17/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П1.13/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  21.08.2019, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-141/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-121/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К.26/18

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  21.08.2019, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-145/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 11:40
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-143/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС.47/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: К.123/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-129/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 09:10
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС.38/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ТС1.16/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К.184/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-128/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-132/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 10:50
 • Август
  22

  Предмет: К.203/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  22.08.2019, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС.40/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 11:20
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС.18/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 11:45
 • Август
  22

  Предмет: ТС.9/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 12:15
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП.86/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.08.2019, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: К.64/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-114/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП.246/18

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО.33/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: П4.14/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП.91/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП.91/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС.49/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: П1.9/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВТС.2/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-133/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ТС1.28/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-112/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ТС.10/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС.46/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 11:40
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-127/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: П1.7/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.08.2019, во 08:30
 • Август
  26

  Предмет: К.173/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.08.2019, во 08:30
 • Август
  26

  Предмет: К.198/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К.167/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВТС.40/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО.77/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К.200/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС.44/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К.199/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К.80/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-122/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 11:45
 • Август
  27

  Предмет: К.193/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  27.08.2019, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС.53/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: К.151/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВТС.46/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-148/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: К.218/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС.51/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС.29/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К.158/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-59/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.08.2019, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-150/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: К.159/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-116/19

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 7
  27.08.2019, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К.150/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС.56/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 11:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-М.43/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  29.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К.201/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  29.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К.180/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  29.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-М.37/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  29.08.2019, во 09:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О.66/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  29.08.2019, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-М.51/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 5
  29.08.2019, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К.94/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  29.08.2019, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К.193/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  29.08.2019, во 10:00