Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  16

  Предмет: КС.15/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  16.05.2022, во 08:45
 • Мај
  16

  Предмет: К.86/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  16.05.2022, во 09:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1253/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:00
 • Мај
  16

  Предмет: ЗАМ-С.1/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  16.05.2022, во 09:00
 • Мај
  16

  Предмет: К.105/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  16.05.2022, во 09:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1254/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:05
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1256/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:10
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1257/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:15
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1258/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:20
 • Мај
  16

  Предмет: МАЛВП.24/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  16.05.2022, во 09:25
 • Мај
  16

  Предмет: ВПП2.32/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  16.05.2022, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: КМ.4/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  16.05.2022, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.585/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: РО.76/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  16.05.2022, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС.5/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  16.05.2022, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.593/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:35
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.595/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.604/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:45
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.605/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 09:50
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.609/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: ТС.4/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  16.05.2022, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: РО.72/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  16.05.2022, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: КМ.5/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  16.05.2022, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: К.425/21

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  16.05.2022, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.622/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:05
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.627/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:10
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.643/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:15
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.645/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:20
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.649/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:25
 • Мај
  16

  Предмет: РО.84/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  16.05.2022, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.652/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-Ј.161/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-Ј.135/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 10:55
 • Мај
  16

  Предмет: П1.19/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  16.05.2022, во 11:00
 • Мај
  16

  Предмет: РО.97/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  16.05.2022, во 11:00
 • Мај
  16

  Предмет: К.85/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  16.05.2022, во 11:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1268/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:05
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1275/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:10
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1281/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:15
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1284/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:20
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1292/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:25
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1295/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:30
 • Мај
  16

  Предмет: К.99/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  16.05.2022, во 11:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1296/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:35
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1305/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1309/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:45
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1310/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:50
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1311/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 11:55
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1313/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 12:00
 • Мај
  16

  Предмет: РО.96/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  16.05.2022, во 12:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1318/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 12:05
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1321/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 12:10
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.1322/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 12:15
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С.967/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 12:25
 • Мај
  16

  Предмет: К.89/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  16.05.2022, во 12:30
 • Мај
  16

  Предмет: РО.71/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  16.05.2022, во 14:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО.83/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  17.05.2022, во 08:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО.73/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: П2.39/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО.75/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  17.05.2022, во 09:10
 • Мај
  17

  Предмет: ВПП2.34/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 09:15
 • Мај
  17

  Предмет: РО.79/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 8
  17.05.2022, во 09:20
 • Мај
  17

  Предмет: КРМ.5/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О.32/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.879/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 09:35
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.881/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 09:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.819/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 09:45
 • Мај
  17

  Предмет: КРМ.6/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:45
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.821/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 09:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.825/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 09:55
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.2923/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 09:55
 • Мај
  17

  Предмет: РО.120/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.3747/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К.308/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: КРМ.8/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.831/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.839/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:05
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.3302/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 10:05
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.3491/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 10:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.842/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.844/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:15
 • Мај
  17

  Предмет: КРМ.10/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 10:15
 • Мај
  17

  Предмет: РО.172/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  17.05.2022, во 10:15
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.847/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:20
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.855/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:25
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.859/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: КРМ.9/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.862/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:35
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.866/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.870/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:45
 • Мај
  17

  Предмет: КРМ.7/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 10:45
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.887/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.890/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 10:55
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.895/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:00
 • Мај
  17

  Предмет: К.350/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  17.05.2022, во 11:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.897/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:05
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.899/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.903/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:15
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.906/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:20
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.907/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:25
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.917/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.918/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:35
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.923/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.926/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:45
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.930/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.933/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 11:55
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.934/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: К.46/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  17.05.2022, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.937/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:05
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.938/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.940/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:15
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.942/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:20
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.943/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:25
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С.944/22

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:30
 • Мај
  17

  Предмет: К.124/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  17.05.2022, во 12:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-Ј.146/21

  Судија Емина Калач, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:35
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.791/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.787/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:10
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.784/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:15
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.781/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:20
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.775/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:25
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.773/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-11/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.771/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:35
 • Мај
  18

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-13/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К.88/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К.262/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО.7/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО.8/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 10:15
 • Мај
  18

  Предмет: РО.10/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 10:30
 • Мај
  18

  Предмет: ТС1.12/20

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  18.05.2022, во 10:30
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.141/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 10:40
 • Мај
  18

  Предмет: РО.11/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 10:45
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.127/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 10:50
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.149/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 10:55
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.83/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО.13/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 11:00
 • Мај
  18

  Предмет: К.42/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  18.05.2022, во 11:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.817/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:05
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.814/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:10
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.813/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:15
 • Мај
  18

  Предмет: РО.14/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 11:15
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.810/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:20
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.804/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:25
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.801/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:30
 • Мај
  18

  Предмет: РО.17/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 11:30
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.796/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:35
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С.793/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 11:40
 • Мај
  18

  Предмет: П2.33/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  18.05.2022, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: К.38/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  18.05.2022, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: П1.29/19

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 3
  18.05.2022, во 13:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО.22/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  18.05.2022, во 13:00
 • Мај
  18

  Предмет: П4.8/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 14:30
 • Мај
  19

  Предмет: П2.31/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 08:15
 • Мај
  19

  Предмет: П2.41/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 08:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП.19/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 08:40
 • Мај
  19

  Предмет: П2.92/21

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО.173/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1526/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.336/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-О.55/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП.192/21

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: К.11/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: К.130/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-Ј.10/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:35
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1323/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1325/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:50
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1326/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:55
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1327/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: К.396/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1328/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:05
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1330/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-О.22/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.667/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО.35/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.679/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.685/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:35
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.690/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.709/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.3212/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.720/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:50
 • Мај
  19

  Предмет: П2.34/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:55
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.733/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: К.146/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО.189/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.736/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО.144/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 11:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.740/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.745/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:15
 • Мај
  19

  Предмет: ТС1.8/21

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 11:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО.146/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 11:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.752/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.761/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО.151/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.871/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:35
 • Мај
  19

  Предмет: П2.51/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1331/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1334/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:50
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1337/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:55
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1338/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1340/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:05
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1342/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1343/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1344/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1346/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:25
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1352/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1354/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:35
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1359/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С.1364/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:45
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-ТС-20/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП.32/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.05.2022, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП.37/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО.82/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С.3865/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С.3410/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С.4050/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С.3558/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4.44/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО.82/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2.19/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: К.230/21

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П3.4/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.05.2022, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ИКП.24/20

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ИКП.25/20

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ИКП.26/20

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО.120/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К.49/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО.81/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО.48/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП.51/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО.84/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-14/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К.117/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1.13/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: П2.43/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2.43/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2.23/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: К.2/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: К.52/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2.40/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2.151/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.982/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 08:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.985/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 08:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1002/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 08:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1003/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 08:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1011/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 08:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.984/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 08:55
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.4003/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: К.118/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.993/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3599/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.998/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3485/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1004/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1006/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3422/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3535/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1007/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1012/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:25
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3269/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:25
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3254/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1076/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1078/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3382/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 423
  23.05.2022, во 09:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3015/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1087/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1088/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.2956/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.2787/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.2935/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1090/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1091/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:55
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3221/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:55
 • Мај
  23

  Предмет: К.121/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1092/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ТС1.7/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.2905/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1096/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1097/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1099/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1108/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1109/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:25
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1111/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1.16/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1112/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1114/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1116/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1119/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О.11/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:55
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1058/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:58
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О.14/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1041/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј.30/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј.35/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј.37/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1044/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:25
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1046/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1050/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1051/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1055/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1056/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1066/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.1068/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3893/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3914/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О.8/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.797/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3027/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О.20/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3271/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3416/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 12:55
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3933/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3899/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 13:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3261/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 13:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.820/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 13:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С.3209/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 13:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.2698/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.3947/21

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО.149/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.3790/21

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:05
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.2529/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:05
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.3809/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: П4.17/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.2292/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.3929/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С.2515/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:25
 • Мај
  25

  Предмет: К.3/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО.23/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО.150/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО.26/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К.97/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП.54/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО.141/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К.74/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП.58/22

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО.29/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО.191/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4.11/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО.30/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К.17/22

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО.99/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО.99/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП.7/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО.160/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-24/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2.28/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К.90/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј.17/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К.340/20

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К.341/20

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-6/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.884/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.3115/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.3689/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.3356/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.882/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.235/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.3575/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:25
 • Мај
  26

  Предмет: РО.4/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.236/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.7/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.15/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1371/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.104/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1372/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.100/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.8/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.11/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.951/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО.5/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К.19/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1.25/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.785/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј.138/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1616/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.13/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.199/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1035/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1193/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј.147/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.14/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1643/21

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.9/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: П3.1/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.811/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј.27/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.2070/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО.6/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.2053/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 10:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.805/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.16/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.806/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.809/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.17/22

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.818/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.262/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: К.432/20

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО.9/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-М.248/21

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП.52/22

  Судија Биљана Јачева, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.267/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.268/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.275/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.305/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.291/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.310/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.324/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.314/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.335/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.357/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО.12/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.366/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.377/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.5/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.393/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.24/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.8/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.7/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.44/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.38/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.39/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.43/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.850/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.856/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО.15/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.863/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 12:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.865/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 12:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј.47/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 12:15
 • Мај
  26

  Предмет: РО.16/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 12:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1377/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 12:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С.1379/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 12:25
 • Мај
  26

  Предмет: РО.18/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО.83/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО.85/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО.38/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО.36/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО.185/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО.66/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО.134/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО.69/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО.66/22

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП.91/21

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К.374/21

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3289/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО.101/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО.154/21

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П2.163/21

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3480/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3531/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3448/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:55
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3448/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:55
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.2881/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3125/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.2881/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1.3/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-4/22

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3325/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3325/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3249/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:05
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3431/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3431/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С.3855/21

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПИ.1/22

  Судија Наташа Мишева, Судница Судница 8
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К.104/22

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: П5-1/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.931/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.824/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.829/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:05
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.889/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:05
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.833/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.891/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.901/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.836/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.896/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.908/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.841/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.845/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:25
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.914/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:25
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.916/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.846/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.849/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:35
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.924/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:35
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.929/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.935/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.860/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.858/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.945/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.946/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.861/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.864/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 09:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.868/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.1382/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: СТ.4/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј.44/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 10:05
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.874/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.876/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј.46/22

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Судница 8
  30.05.2022, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: СТ.4/22

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.880/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С.334/22

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  30.05.2022, во 10:25