Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР.11/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР.48/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР.53/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР.9/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П2.68/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Соба 7
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР.26/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР.43/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР.54/20

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.314/16

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4.54/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4.5/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: КМ.бр.52/11

  Судија Шефшет Адеми, Судница Соба 1
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КМ.бр.15/12

  Судија Шефшет Адеми, Судница Соба 1
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КМ.бр.50/12

  Судија Шефшет Адеми, Судница Соба 1
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КМ.бр.48/13

  Судија Шефшет Адеми, Судница Соба 1
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: КМ.бр.52/13

  Судија Шефшет Адеми, Судница Соба 1
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П2.136/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Соба 7
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-43/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  28.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.2/20

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  28.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П1.23/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.5/20

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  28.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К.253/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  28.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО.128/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П2.153/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП.172/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП.152/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 7
  28.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П2.26/20

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  28.02.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: КС-КР.16/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Соба 1
  02.03.2020, во 08:20
 • Март
  2

  Предмет: КС.7/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  02.03.2020, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: КС.7/20

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  02.03.2020, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: П1.1/20

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: ОДС.5/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО.137/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П2.10/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП.7/20

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ОДС.3/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО.135/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К.184/19

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П4.22/19

  Судија Лорета Тодорова, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО.117/19

  Судија Александар Шопов, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1.7/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ТС.17/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К.218/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1.10/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: СТ-ТС-4/20

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: К.283/18

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  02.03.2020, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: СТ-МАЛВТС-1/20

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: ТС.12/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 11:40
 • Март
  2

  Предмет: ТС.21/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС.81/19

  Судија Валентина Петровска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-М.3/20

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: СТ.123/19

  Судија Дара Арсова, Судница Соба 8
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: П2.144/19

  Судија Александар Шопов, Судница Соба 3
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К.360/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-ООА.5/20

  Судија Шефшет Адеми, Судница Судница 5
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-М.4/20

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-М.7/20

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1578/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: РО.140/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј.153/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1302/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 09:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1672/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-М.10/20

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.465/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1668/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1324/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1660/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1659/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 09:55
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1329/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 09:55
 • Март
  3

  Предмет: ЗАМ-С.16/19

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 3
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1259/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП.151/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-М.160/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К.242/19

  Судија Габриела Гајдова, Судница Судница 6
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ТС.19/19

  Судија Дара Арсова, Судница Судница 8
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КМ.5/20

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К.191/19

  Судија Валентина Ѓорѓиевска, Судница Судница 5
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: РО.124/19

  Судија Виолета Мојсова, Судница Судница 4
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1626/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1332/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О.1/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1622/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1621/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1397/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1620/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.476/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1617/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-М.41/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1608/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ВПП.2/20

  Судија Ангел Трипчев, Судница Судница 3
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ.53/19

  Судија Аница Теова, Судница Соба 4
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.698/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-М.99/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.877/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.798/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1601/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1605/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.893/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1602/19

  Судија Емина Калач, Судница Соба 6
  03.03.2020, во 10:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С.1117/19

  Судија Дејан Перчинковски, Судница Соба 13
  03.03.2020, во 10:50