Kumtesë nga seance e 347-të të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbajtur me datën 21.09.2020 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Lajm

%%
%%

Kumtesë nga seance e 347-të të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbajtur me datën 21.09.2020

Njoftim për opinionin  |  21 Sht 2020

KUMTESË

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriutë informonë se në seansën e 347-të e mbajtur me date 21.09.2020 me Rend të ditës së plotë, vendosi sin ë vijim:

1.Miratimi i:                                                                                                                                      -Procesverbali nga seance e 340-të të Këshilli Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga data 27.05.2020 dhe 28.05.2020;                                                                      

-Procesverbali nga seance e 343-të të Këshilli Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga data 30.06.2020;                                                                         

-Procesverbali nga seance e 344-të të Këshilli Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga data 09.07.2020;                                                                    

-Procesverbali nga seance e 345-të të Këshilli Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga data 20.07.2020;                                                                          

- Procesverbali nga seance e 346-të të Këshilli Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga data 26.08.2020.

2.Është sjellur Vendimi për ndërprerjen e funksionit gjykatës-porotë në Gjykatën Themelore Gostivar për Karafill Poposki për shkak të moshës 60 vjet.

3.Është sjellur Vendimi për kërkesat e paraqitura për kompenzimin e qirasë për anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe kompenzimin e shpenzimeve për udhëtim të gjykatësit të Gjykatës Themelore.

4.Është sjellur Vendimi për vazhdimin e mandatit të gjykatësit i cili ka dhënë kërkesë për vazhdimin e mandatit, në përputhje me rregulloret e punës për:                                      

• Millka Taneska, Gjykatës në Gjykatën Themelore Ohër.

5.Është sjellur Vendimi për vërtetimin e ndërprerjës së funksionit gjyqësor për Fatmir Dautin gjykatës në Gjykatën Themelore Strugë, me vetë kërkesë.

6.Është sjellur Vendimi për dërgim të përkohshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin m-r Afrim Jakupi nga Gjykata e Apelit Gostivar në Gjykatën e Apelit Shkup nga periudha prej datës 1.10.2020 deri me datën 31.12.2020.

U sollë Vendim për dërgim të përkohshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin Zllatko Angjellkoski nga Gjykata e Apelit Gostivar në Gjykatën e Apelit Shkup nga periudha prej datës 1.10.2020 deri me datën 31.12.2020.

U sollë Vendim për dërgim të përkohshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin m-r Ali Aliu nga Gjykata e Apelit Gostivar në Gjykatën e Apelit Shkup nga periudha prej datës 1.10.2020 deri me datën 31.12.2020.

U sollë Vendim për dërgim të përkohshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin Tatjana Sesuleska nga Gjykata e Apelit Manastir në Gjykatën e Apelit Shkup nga periudha prej datës 1.10.2020 deri me datën 31.12.2020.

U sollë Vendim për dërgim të përkohëshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin Zhaklina Doveden nga Gjykata e Apelit Manastir në Gjykatën e Apelit Shkup nga periudha prej datës 1.10.2020 deri me datën 31.12.2020.

U sollë Vendim për dërgim të përkohshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin Pakizer Alioska nga Gjykata e Apelit Manastir në Gjykatën e Apelit Shkup nga periudha prej datës 1.10.2020 deri me datën 31.12.2020.

U sollë Vendim për dërgim të përkohshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin Bojanço Donev nga Gjykata Themelore Veles në Gjykatën Themelore Negotinë për një periudhë prej 1vjeqar nga dita e dërgimit.

U sollë Vendim për dërgim të përkohshëm në kryerjen e funksionit gjyqësor, gjykatësin Lloreta Todorova nga Gjykata Themelore Veles në Gjykatën Themelore Kavadarë, për një periudhë prej 1vjeqar nga dita e dërgimit.

7.Jan shqyrtuar dhe miratuar raportet për punën e gjykatave në Republikën e Maqedonisë së Veriut për tremujotin e II për vitin 2020 edhe atë për: Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gjykata e lartë Administrative, Gjykata Administrative, rajoni i Apelit Shkup, rajoni i Apelit Manastir, rajoni i Apelit Gostivar dhe rajoni i Apelit Shtip.

8.Janë formuar komisione raportues për 4 (katër) kërkesa të dorëzuar për ngritjen e procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë për gjykatësin /kryetar gjykate.

Pika e Rendit të Ditës”Veprime për lëndët për vërtetimin e përgjegjësisë për gjykatësin/kryetar gjykate” shtyhet për seancën e ardhëshme.