Соопштение од 416-та седница на Судскиот совет на РСМ - 27.09.2022 година и 28.09.2022 година [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Соопштение од 416-та седница на Судскиот совет на РСМ - 27.09.2022 година и 28.09.2022 година

Соопштенија за јавност  |  28.9.2022

СООПШТЕНИЕ

 

Судскиот совет на Република Северна Македонија известува дека на  416-та седница одржана на ден 27.09.2022 година и 28.09.2022 година го измени и дополни дневниот ред и одлучи за следното:

 

1. Усвоени се:

• Записникот од 401-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 28.04.2022 година; 

• Записникот од 402-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 17.05.2022 година;

• Записникот од 403-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 19.05.2022 година;

• Записникот од 404-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 31.05.2022 година;

• Записникот од 405-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 08.06.2022 година;

• Записникот од 406-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 29.06.2022 година;

• Записникот од 407-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 01.07.2022 година;

• Записникот од 409-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 11.07.2022 година;

• Записникот од 411-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 09.08.2022 година;

• Записникот од 414-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 31.08.2022 година;

 

2. Донесени се Одлуки за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар и на Апелационен суд Скопје.

3. Донесена е Одлука за престанок на функцијата на еден судија поротник на Основен кривичен суд Скопје, поради навршени 60 години старост.

4. Донесена е Одлука за времено упатување на судија Ристо Сотиров од Основен суд Битола во Основен суд Крушево;

- Донесена е Одлука  со која за ВД претседател на Основен суд Крушево се определува Ристо Сотиров, судија на Основен суд Битола;

- Донесена е Одлука за времено упатување на судија Благица Ѓошевска од Основен суд Крива Паланка во Основен граѓански суд Скопје;

5. Разгледани и усвоени се извештаите за работа на судовите за II квартал за 2022 година;

6. Констатиран е престанок на судиска функција на судија Виолета Наумовска од Основен суд Крива Паланка и на судија Sвонко Младеноски од Основен суд Прилеп, поради исполнување на услови за старосна пензија;

7. Донесена е Одлука за времено упатување на судија Бојанчо Донев од Основен суд Велес во Основен суд Неготино;

8. Донесен е Заклучок по Барање од член на Советот за изземање по претставка;

9. Запрена е постапката по поднесено барање за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија на Основен кривичен суд Скопје;

10.Расправаше по Извештај на Комисија на известители по поднесено барање за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија на Врховниот суд на РСМ и изрече дисциплинска мерка-писмена опомена;

11Формирани се Комисии на известители по поднесени барања за поведување постапка за утврдување на одговорност на судија/претседател на суд и Донесени се одлуки за измена и дополнување на Одлуки за формирани Комисии по поднесени барања за поведување постапка за утврдување на одговорност на судија/претседател на суд;

12. Расправаше по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Северна Македонија и тоа:

УПП бр. 252/22, 264/22, 276/22, 277/22, 299/22, 312/22;

УПП бр. 193/22, 249/22, 262/22, 273/22, 286/22, 295/22, 305/22, 315/22, 330/22;

УПП бр. 187/22, 226/22, 240/22, 263/22, 308/22;

УПП бр. 178/22, 223/22, 247/22, 270/22, 296/22;

УПП бр.278/22, 241/22, 254/22, 266/22, 290/22, 297/22, 306/22, 314/22; 

УПП бр.508/21, 519/21, 62/22, 103/22, 112/22, 234/22, 246/22, 258/22, 282/22, 302/22;

УПП бр.85/22, 269/22, 280/22, 285/22, 292/22, 303/22, 324/22;

УПП бр.175/22, 224/22, 239/22, 261/22, 281/22, 284/22, 298/22, 307/22, 316/22;

 

Претставките под УПП бр. 15/22, 52/22, 57/22, 144/22, 190/22, 208/22, 220/22, 232/22, 248/22, 250/22, 259/22, 260/22, 283/22, 304/22, 309/22 и 313/22, се повлечени за наредна седница и

13. Донесена е Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кочани.