Заклучок [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Заклучок

Соопштенија за јавност  |  11.7.2018
По претставките и поплаките на граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите поднесени по mail ...

 
Република Македонија
СУДСКИ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ул. “Македонија “ бр.5, 1000 Скопје | тел.02/3218 130 факс.02/3218 131 | contact@ssrm.mk

 

Судскиот совет на Република Македонија согласно законските надлежности од член 31 став 1 алинеја 16 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018), во врска со член 4 став 2 од Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник на РМ“ бр.82/2008, 13/2013 и 193/2015) и член  2 став 1 и 2 од Правилникот за начинот на постапување по претставки и предлози („Службен весник на РМ“ бр.2/2009), на седницата одржана на ден 04.07.2018 година го донесе следниот

З  А  К  Л  У Ч  О  К

По претставките и поплаките  на граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите поднесени по mail до Судскиот совет на Република Македонија, лицата кои согласно Годишниот распоред за работа на Судскиот совет на РМ се задолжени за следење и прием на дописи по електронски пат,  веднаш по приемот на претставка и поплака по mail да ги известат подносителите дека истите треба да поднесат претставка во писмена форма која треба да биде потпишана или дека претставката поднесена на службениот mail треба да содржи електронски потпис.

                                                                                                                                                  СУДСКИ СОВЕТ
                                                                                                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
                                                                                                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                                                                                                             Зоран Караџовски