Kumtesë nga seance e 351 të Këshillit Gjyqëshsor të Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbajtur me date 03.11.2020. [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Lajm

%%
%%

Kumtesë nga seance e 351 të Këshillit Gjyqëshsor të Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbajtur me date 03.11.2020.

Njoftim për opinionin  |  3 Nën 2020

KUMTESË

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut informonë se në seancën e 351 e mbajtur me datë 03.11.2020 ndrydhoj dhe plotësoj rendin e ditës dhe vendosi si në vijim:

1.Miratimi i:                                                                                                                          

-Procesverbali nga seanca 349-të të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga data 15.10.2020.

2.Sjellja e Vendimit për Publikimin e shpalljes për zgjedhejn e Kryetarit të Gjykatës Themelore Gostivar.

3.Për gjykatës në Gjykatën Themelore Kavadar u zgjodhë gjykatësi Eva Dimitrova Kuzev kandidatë nga Akademia për Gjykatës dhe Prokuror Publik.

4.U soll Vendim për Publikimin e Shpalljës për zgjedhjen e 2(dy) gjykatësve në Gjykatën Themelore Berovë, 1(një) gjykatës në Gjykatën Themelore Dellçevë, 1(një) gjykatës në Gjykatën Themelore Vinic dhe 1(një) gjykatës në Gjykatën Themelore Krushevë.                             

5.U sollën Vendime për zgjedhjen e gjykatësve-porotë në Gjykatën Themelore Manastir si dhe vërtetimin e ndërprerjës së funksionit të gjykatësve-porotë në Gjykatën Themelore Gostivar dhe Gjykatën Themelore Strumic.

6.Janë sjellur Vendime me të cilën është vërtetuar e drejta për kompenzim të shpenzimeve për marjesë të banesës me qira të Anëtarit të Këshillir Gjyqësor të RMV si dhe e derjta për kompenzim të shpenzimeve për gjykatësin nga Gjykata Themelore Veles i vili përkohëaishtë e kryene detyrën si gjykatën në Gjykatën Themelore Negotin.

7. Janë sjellur Vendime me të cilën Këshilli Gjyqësor i RMV vërtetoj se nuk është kompetentë për dy kërkesat të veproj për përseritjen e procedurës.

8. U soll Vendim për ndërprerjen e funksionit gjyqësor dhe funksionin kryetar për Lenka Simevska nga Gjykata Themelore Berovë.

Për Udhëheqës Detyre si Kryetar në Gjykatën Themelore Berovë është përcaktuar Ilia Stojanov në Gjykatën Themelore Strumic i cili është drejtuar të kryen funksionin gjyqësor në Gjykatën Themelore Berovë.

9.Është miratuar Raporti i Komisionit për rezutate nga kontroli i njohurive të punës me kompjuter të kandidatëve për kryetar në Gjykatën Apelit në Gostivar.

10.Është sjellur Vendim për vazhdimin e procedurës për 1 (një) kërkesë për vërtetimin e përgjegjsisë së gjykatësit/kryetar gjykate.

11.Jan formuar Komisione Raportues për 6 (gjashtë) kërkesa për vertetimin e përgjegjsisë së gjykatësit/kryetar gjykate.

12.Ndryshme.