Јавни набавки во 2017 година - ажурирана табела [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавни набавки во 2017 година - ажурирана табела

Известувања  |  31.1.2018
Реден број Предмет на договорот Проценета вредност на набавката Вид на постапка за јавна набавка Вид на договор за јавна набавка Реализација на набавката
1 Гориво за моторно возило за 12 месеци 120.000,00 денари без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје, бр.05-4/22 од 29.05.2017 година
2 Групна јавна набавка на услуги во Фиксната телефонија за период од 24 месеци, за Судскиот совет на РМ, сите судови во РМ и Академијата за судии и јавни обвинители 3.000.000,00 денари без ДДВ Отворена постапка Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со “оне.Вип” ДОО Скопје, бр.05-5/19 од 19.09.2017 година
3 Тековно одржување и поправка на моторно возило за 12 месеци 70.000,00 денари без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со “КОЛЕВСКИ” ДООЕЛ Скопје, бр.05-7/19 од 13.07.2017година
4 Хигиенски средства  50.000,00 денари без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "ТРГОЈУГ" ДОО Скопје бр.05-6/18 од 06.09.2017 година
5 Канцелариски материјали  100.000,00 денари без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "ЕУРО ОФИС" ДООЕЛ Скопје бр.05-1/1 од 03.01.2018година
6 Тонери 50.000,00 денари без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "АПОЛО" Ратко ДООЕЛ Скопје бр.05-13/21 од 09.10.2017 година
7 Одржување на апликативно решение - Регистар на судии за 12 месеци 108.737,00 денари без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со "ЕДУСОФТ"  ДОО Скопје бр.05-16/16 од 04.02.2017 година
8 Набавка на воздушно ладни ладилни агрегати (воздух-вода) со транспорт, монтажа и адаптација на систем за климатизација 2.627.118,00 денари без ДДВ Отворена постапка Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "ГРАДБАМАК 1" ДООЕЛ Скопје бр.05-10/29 од 13.11.2017 година
9 Надзор над  набавката на воздушно ладни ладилни агрегати (воздух-вода) со транспорт, монтажа и адаптација на систем за климатизација 40.000,00 денари без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со "ВОРТИНГ СОЛУШН" ДОО Скопје бр.05-14/20 од 06.11.2017 година
10 Групна јавна набавка – Интернет услуги за 12 месеци, за Судскиот совет на РМ,  сите судови во РМ и Академијата за судии и јавни обвинители 4.500.000,00 денари без ДДВ Отворена постапка Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со "ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ" ДООЕЛ Скопје бр.05-3/1 од 04.01.2018 година
11 Одржување на зградата на Судскиот совет на РМ 400.000,00 денари  без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со "БАПАЛ" Благој ДООЕЛ Скопје бр.05-18/25 од 19.12.2017 година
12 Проценка на ризик, изјава за безбедност и обука на вработени 50.000,00 денари  без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со "СТЈУАРТ ИНСПЕКТ" ДООЕЛ Скопје бр.05-17/31 од 13.12.2017 година
13 Доградба на апликација за основни средства и набавка на опрема за попис на основни средства 307.500,00 денари  без ДДВ Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "УЛТРА" ДОО Скопје бр.05-20/12 од 12.12.2017 година
14 Непредвидени работи по договорот за набавка на воздушно ладни ладилни агрегати (воздух-вода) со транспорт, монтажа и адаптација на систем за климатизација 578.047,00 денари без ДДВ Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас, член 99 став 1 точка 4 алинеја 1 од ЗЈН Договор за јавна набавка на работи Склучен договор со "ГРАДБАМАК 1" ДООЕЛ Скопје бр.05-19/9 од 06.12.2017 година