Соопштение [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Соопштение

Соопштенија за јавност  |  02.12.2019
Соопштение

СООПШТЕНИЕ

       Судскиот совет на Република Северна Македонија како самостоен и независен орган на судството е основан со цел да ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт, преку остварување на своите функции согласно Уставот и законите.

      Во рамките на законските надлежности утврдени во Законот за Судски совет на Република Северна Македонија и Законот за судовите, Советот одлучува за одговорност на судија и претседател на суд од аспект на совесност и професионалност во работењето. Советот не ја испитува имотната состојба на судиите, истото е во надлежност на Државната комисија за спречување на корупцијата.

      До Советот од страна на судовите се доставуваат извештаи во кои се наведени причините за застарувањето на секој предмет. При работните посети кои се вршат во судовите од страна на Советот се испитуваат причините за застарувањето и дали евентуално постои одговорност кај судијата.

      Од влегувањето во сила на новиот Законот за Судски совет на Република Северна Македонија (30 мај 2019 година), поднесени се барања за утврдување на одговорност за вкупно 58 судии. Во текот на 2019 година, Судскиот совет разреши 1 (еден) претседател на суд и 2 (двајца) судии, а во тек е постапка по извештаите на Комисиите на известители.

     Имајќи, во предвид дека Советот не работи во полн состав, како и  зголемениот обем на работа се доведува во прашање нормалното функционирање на Советот, како и неговото ефикасно и навремено постапување по предметите.  На 5.10.2019 година им престана мандатот на 2 (двајца) членови на Советот, а постапката за избор во Собранието до денес не е завршена. Покрај тоа, на 1 (еден) член на Советот избран по предлог на Претседателот на РСМ му престанува мандатот на 26.12.2019 година, а на 1 (еден) член на Советот избран од редот на судиите му престанува мандатот на 29.01.2020 година.

     Поради овие причини, Советот на Република Северна Македонија оцени дека е потребно да ја запознае јавноста за својата работа, како и за проблемите со кои се соочува поради тоа што работи во неполн состав.

                                                                                                                                                     Судски совет на РСМ