Претседател на Судски Совет на РСМ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Претседател на Судски Совет на РМ

Со работата на Советот раководи претседател.

Претседателот на Советот има заменик, кој го заменува во негово отсуство.
Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат од редот на членовите на Советот со право на глас, кои се избрани од страна на Собранието на Република Северна Македонија.
Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат со најмалку осум гласови од членовите со право на глас.
Мандатот на претседателот на Советот и на заменикот претседател на Советот трае две години без право на повторен избор.

Претседателот на Советот:

  • го претставува Советот,
  • претседава и раководи со седниците,
  • учествува во работата и во одлучувањето на Советот,
  • ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и другите акти на Советот и се грижи за нивно извршување и
  • се грижи за спроведување на Деловникот на Советот и врши и други работи определени со закон и Деловникот.

 Павлина Црвенковска

 Павлина Црвенковска

Име и презиме :
Павлина Црвенковска
Година на избор:
28.04.2021
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирала на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје со положен правосуден испит.

Работно искуство:

Од 2006 година до 2020 година работела како судски советник во Апелациниот суд Скопје.

Од 2004 година до 2006 година работела како Државен советник во Влада на Република Северна Македонија.

Од 2002 година до 2004 година работела како Раководител на одделение во Министерството за одбрана на Република Северна Македонија.

Од 1998 година до 2002 година работела како адвок

ат.

Од 1996 година до 1998 година работела како Генерален секретар на Комора на приватен капитал на Република Северна Македонија.

Од 1992 година до 1996 година работела како соработник во адвокатска канцеларија.

Од 1990 година до 1992 година работела како приправник во Основен кривичен суд Скопје.

На ден 16.12.2020 година е избрана за член на Судски сoвет на Република Македонија.

На ден 28.04.2021 година е избрана за претседател на Судски совет на Република Северна Македонија.

Прва<1>Последна