Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  16

  Предмет: У-1-559/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  16.08.2022, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: У-1-544/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  16.08.2022, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: У-5-1149/22

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  16.08.2022, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: У-1-564/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  16.08.2022, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: У-1-403/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  16.08.2022, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: У-1-433/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: У-1-126/22

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: У-1-22/22

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 11:30
 • Август
  17

  Предмет: У-1-31/22

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: УПР-2344/21

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  17.08.2022, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: УПР-375/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  17.08.2022, во 12:30
 • Август
  17

  Предмет: УПР-282/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  17.08.2022, во 13:00
 • Август
  17

  Предмет: УПР-371/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  17.08.2022, во 13:30
 • Август
  17

  Предмет: УПР-254/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  17.08.2022, во 14:00
 • Август
  18

  Предмет: У-1-180/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  18.08.2022, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: У-1-751/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  18.08.2022, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: У-1-704/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  18.08.2022, во 11:30
 • Август
  18

  Предмет: У-1-692/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  18.08.2022, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: УПР-236/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  18.08.2022, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: УПР-103/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  18.08.2022, во 12:30
 • Август
  18

  Предмет: УПР-55/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  18.08.2022, во 13:00
 • Август
  18

  Предмет: У-4-490/21

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  18.08.2022, во 13:30
 • Август
  18

  Предмет: У-4-492/21

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  18.08.2022, во 14:00
 • Август
  19

  Предмет: У-1-497/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: У-1-448/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: У-1-491/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: У-1-420/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  19.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: У-5-968/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: У-1-573/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: УПР-513/22

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: УПРД-13/22

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: У-1-576/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: УПР-296/22

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: У-6-2057/20

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: У-6-847/21

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: У-1-273/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: У-1-515/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: У-6-192/21

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 12:15
 • Август
  24

  Предмет: У-1-651/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: У-5-948/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: У-1-653/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: У-5-269/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: У-5-1573/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: У-5-954/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: У-1-673/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: У-1-499/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: У-4-225/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: У-1-13/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: УПР-546/22

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:20
 • Август
  25

  Предмет: У-1-83/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: У-5-712/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: У-4-277/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:40
 • Август
  25

  Предмет: У-1-659/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: УПР-451/22

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: У-5-427/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: У-4-491/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: У-4-430/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 11:50
 • Август
  25

  Предмет: У-1-435/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: У-5-137/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: УПР-378/22

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 12:15
 • Август
  25

  Предмет: УПР-19/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: УПР-464/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 12:45
 • Август
  25

  Предмет: УПР-27/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 13:10
 • Август
  25

  Предмет: У-1-454/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 13:15
 • Август
  25

  Предмет: У-1-451/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 13:45
 • Август
  25

  Предмет: У-1-453/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 14:00
 • Август
  25

  Предмет: У-1-452/22

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  25.08.2022, во 14:15
 • Август
  26

  Предмет: У-1-590/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: У-6-505/22

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: У-1-554/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: У-1-517/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: У-1-772/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: У-1-506/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: У-1-746/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 12:20
 • Август
  26

  Предмет: У-1-414/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 12:40
 • Август
  26

  Предмет: У-1-442/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 13:10
 • Август
  26

  Предмет: У-1-470/22

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 13:30
 • Август
  26

  Предмет: У-1-441/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 13:45
 • Август
  26

  Предмет: У-1-411/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 14:00
 • Август
  26

  Предмет: У-1-412/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  26.08.2022, во 14:15
 • Август
  29

  Предмет: У-1-372/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: У-1-527/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 10:35
 • Август
  29

  Предмет: У-1-380/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 11:20
 • Август
  29

  Предмет: У-1-797/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: У-1-549/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: У-1-579/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: УПР-239/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 210
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: У-1-639/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  30.08.2022, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: УПР-167/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: У-1-780/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  30.08.2022, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: УПР-295/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: УПР-353/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:20
 • Август
  30

  Предмет: У-1-654/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: УПР-217/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:45
 • Август
  30

  Предмет: У-1-684/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  30.08.2022, во 11:50
 • Август
  30

  Предмет: У-1-717/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  30.08.2022, во 12:10
 • Август
  30

  Предмет: У-1-736/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: У-5-888/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: У-5-1196/22

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: У-1-87/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: У-1-492/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: У-4-512/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: У-5-157/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: У-5-156/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: У-4-625/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 4
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: У-5-1528/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: У-6-700/22

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: У-5-179/21

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: У-1-745/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: У-1-792/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 11:50
 • Август
  31

  Предмет: У-1-764/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 12:10
 • Август
  31

  Предмет: У-1-782/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 12:30
 • Август
  31

  Предмет: У-1-42/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 12:50
 • Август
  31

  Предмет: У-1-64/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 13:10
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-474/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-27/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-218/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-217/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-108/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-215/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-267/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-510/21

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-5-1824/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-340/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 11:20
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-107/22

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: У-5-1131/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-219/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 11:40
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-219/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 11:40
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-17/22

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 11:50
 • Септември
  1

  Предмет: УПРД-11/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-216/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-1-317/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 12:20
 • Септември
  1

  Предмет: УПР-136/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: У-2-560/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-303/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: У-3-254/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  01.09.2022, во 13:30
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-220/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: У-4-655/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: У-4-394/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-139/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-294/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: У-4-327/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-187/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-267/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-475/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-292/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: УПР-197/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: У-6-1786/20

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-66/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-47/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-56/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-27/22

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-66/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: У-5-1100/20

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: УПРЦ-301/21

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-801/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-95/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-520/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-147/22

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: УПРЦ-291/21

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-118/22

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 11:20
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-371/22

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-769/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 11:50
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-327/21

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 11:50
 • Септември
  6

  Предмет: У-5-294/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: УПР-303/22

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: УПР-566/22

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 12:15
 • Септември
  6

  Предмет: УПР-149/22

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 12:20
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-633/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-166/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: У-5-1149/20

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: УПР-211/22

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 12:40
 • Септември
  6

  Предмет: У-1-690/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 12:45
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-441/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: УПР-356/22

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 13:10
 • Септември
  6

  Предмет: УПР-376/22

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  06.09.2022, во 13:30
 • Септември
  6

  Предмет: У-3-165/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  06.09.2022, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: УПР-311/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: УПР-499/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 09:45
 • Септември
  9

  Предмет: УПР-369/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: УПР-430/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 10:15
 • Септември
  9

  Предмет: УПР-399/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: УПР-280/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 10:45
 • Септември
  9

  Предмет: У-3-43/22

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 11:00
 • Септември
  9

  Предмет: У-3-131/22

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 11:20
 • Септември
  9

  Предмет: У-3-79/22

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 11:50
 • Септември
  9

  Предмет: У-3-23/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: У-3-130/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: У-3-171/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: У-4-572/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: У-4-215/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: У-4-45/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-715/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-1-150/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 7
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-668/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: УРП-4/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-3-103/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-149/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-254/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-3-162/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-1784/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-2-417/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-292/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-2-501/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: У-2-578/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-1287/20

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-796/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-3-91/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-3-97/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: У-3-93/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 13:30
 • Септември
  13

  Предмет: У-5-743/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  14

  Предмет: УРП-79/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: У-4-162/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: У-6-2028/20

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: У-3-529/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: У-3-145/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: У-6-420/22

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: У-3-137/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: У-2-244/21

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 11:00
 • Септември
  15

  Предмет: У-2-230/21

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: У-2-259/21

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: У-3-102/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 12:30
 • Септември
  15

  Предмет: У-3-65/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: У-2-264/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 13:30
 • Септември
  19

  Предмет: У-4-108/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: У-4-310/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: У-4-404/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 12:30
 • Септември
  19

  Предмет: У-4-450/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: У-6-126/22

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: У-5-363/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: У-5-328/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: У-5-408/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: У-5-1461/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: У-5-922/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: У-5-262/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: У-5-554/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: У-5-1783/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: У-5-69/22

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: У-4-131/22

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: У-4-398/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: У-6-716/21

  Судија Рамије Цара, Судница Соба 36
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: У-6-259/21

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  29.09.2022, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: У-3-526/21

  Судија Лулзим Салиу, Судница Соба 5
  08.06.2023, во 12:15
 • Декември
  10

  Предмет: УПРЦ-46/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  10.12.2035, во 12:30