Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  26

  Предмет: У-4-537/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-4-113/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-5-1108/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Соба 3
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-4-299/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-2-523/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  26

  Предмет: У-2-541/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:55
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-72/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 11:55
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-46/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-355/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-40/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-56/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-331/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-455/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-1-963/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: У-3-225/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  26

  Предмет: У-1-399/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-2196/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-63/21

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Соба 13
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-2243/21

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Соба 13
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: УПРЦ-283/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Соба 30
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-2264/21

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Соба 13
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: У-4-537/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-1653/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-1722/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Соба 30
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: УПРЦ-57/21

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Соба 34
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-2312/21

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Соба 34
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-1411/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-2238/21

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Соба 34
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-1021/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Соба 30
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-1865/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-506/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-1516/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: У-4-47/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-907/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-2286/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: У-4-57/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-798/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: У-4-49/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-1343/20

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: УПР-1479/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-189/21

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  27

  Предмет: У-6-890/21

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  27

  Предмет: У-4-26/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  27.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-2010/20

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  28

  Предмет: УПРЦ-267/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: УПР-2079/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Соба 4
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: У-2-598/21

  Судија Драгослав Радичевски, Судница Судница 5
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: У-2-492/21

  Судија Драгослав Радичевски, Судница Судница 5
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: УПР-2083/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Соба 4
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: УПРЦ-276/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-5-1108/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Соба 3
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-1792/20

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-1795/20

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-3-46/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  28

  Предмет: У-3-40/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:55
 • Октомври
  28

  Предмет: У-3-455/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 11:55
 • Октомври
  28

  Предмет: У-3-402/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: УПР-2104/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Соба 4
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-243/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-241/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Соба 30
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: УПР-2164/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Соба 4
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: УПР-2122/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Соба 4
  28.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-1301/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Соба 30
  28.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-617/21

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Соба 30
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: У-3-345/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-620/21

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Соба 30
  28.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-1189/20

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Соба 24
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-3-410/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-6-433/21

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Соба 24
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: У-2-351/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: У-2-429/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  28

  Предмет: У-2-430/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 15:00
 • Октомври
  29

  Предмет: УПРЦ-184/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 10
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: У-5-951/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: У-5-1249/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  29

  Предмет: У-5-1496/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: У-1-815/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  29

  Предмет: У-1-719/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  29

  Предмет: У-1-649/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 14:30
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-53/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 08:00
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-653/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 08:20
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-717/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-841/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-874/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-705/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1`
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-760/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-793/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-918/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: У-1-714/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  1

  Предмет: УПР-2363/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  1

  Предмет: У-2-395/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Соба 9
  01.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  1

  Предмет: У-2-515/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Соба 9
  01.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  1

  Предмет: У-3-145/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Соба 9
  01.11.2021, во 15:00
 • Ноември
  2

  Предмет: У-5-990/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Соба 3
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: У-3-396/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: У-2-457/21

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: УПР-2109/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: У-2-426/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: У-2-528/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  2

  Предмет: У-2-258/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  2

  Предмет: У-3-257/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  2

  Предмет: У-2-455/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 15:00
 • Ноември
  3

  Предмет: У-1-864/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 08:00
 • Ноември
  3

  Предмет: У-5-833/21

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: У-5-1029/21

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: У-6-666/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-1698/21

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: УПРД-63/21

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-1392/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-1391/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: У-6-891/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: УПРД-55/21

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  3

  Предмет: У-4-39/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: У-5-929/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: У-4-77/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  03.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-1953/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Соба 20
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-2309/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  03.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  3

  Предмет: УПРД-68/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Соба 20
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: У-5-874/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-2139/21

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: У-4-152/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-1194/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: УПРД-68/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Соба 20
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: УПРД-69/21

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Соба 20
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: У-5-924/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  03.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  3

  Предмет: УПР-988/21

  Судија Тања Терзиева, Судница Соба 30
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: У-5-1005/20

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 8:30
 • Ноември
  4

  Предмет: У-5-729/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Соба 3
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: У-5-1030/21

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Соба 7
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: У-6-1675/20

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Соба 36
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: У-5-818/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Соба 3
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: У-6-13/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: У-2-543/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: У-2-363/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  4

  Предмет: У-3-338/21

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: У-3-453/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  4

  Предмет: У-3-82/21

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  4

  Предмет: У-3-461/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  4

  Предмет: У-3-427/21

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 15:00
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-922/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-1512/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-1548/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-1513/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: УПР-1368/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 10
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-945/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: УПРЦ-257/21

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Соба 34
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: УПР-2262/21

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Соба 34
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-1235/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: УПР-1140/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 10
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-922/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  5

  Предмет: У-5-771/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: УПР-2304/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  5

  Предмет: У-1-102/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-865/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 08:00
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-877/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 08:25
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-21/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-87/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-86/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:55
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-777/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-779/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-863/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-828/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: У-1-922/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: У-3-412/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: У-2-266/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  9

  Предмет: У-2-306/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  9

  Предмет: У-3-26/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  9

  Предмет: У-3-194/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  9

  Предмет: У-3-167/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  9

  Предмет: У-3-162/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 15:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-752/20

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-6-592/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Соба 13
  10.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-6-656/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Соба 12
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-1243/20

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-786/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  10.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-1132/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-1193/20

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-6-2083/20

  Судија Даниела Антовска, Судница Соба 13
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: УПРЦ-246/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-6-307/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  10.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-862/20

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-759/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  10.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: УПРЦ-280/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  10.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-6-423/21

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Соба 13
  10.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-1533/21

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  10.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-1532/21

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  10.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-1547/21

  Судија Валентина Конеска, Судница Соба 14
  10.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-6-2082/20

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Соба 13
  10.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-6-552/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  10

  Предмет: У-5-885/20

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 8:30
 • Ноември
  11

  Предмет: У-6-436/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  11

  Предмет: У-6-683/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: УПРЦ-230/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  11

  Предмет: У-2-278/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  11

  Предмет: У-2-366/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: УПРД-64/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: УПР-2185/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  12

  Предмет: У-5-1298/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  12

  Предмет: У-5-997/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: У-5-1373/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  12

  Предмет: У-5-961/20

  Судија Бурим Сејдини, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: УПР-2126/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  12

  Предмет: УПР-2281/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  12

  Предмет: У-1-37/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  15

  Предмет: У-1-606/21

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 08:00
 • Ноември
  15

  Предмет: У-1-24/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: У-1-634/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: У-1-560/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: У-1-608/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: У-1-602/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: У-1-616/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  15

  Предмет: У-4-237/21

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  15

  Предмет: У-4-36/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 13:45
 • Ноември
  15

  Предмет: У-4-73/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 14:15
 • Ноември
  15

  Предмет: У-4-52/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 15:00
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-391/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-442/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: У-2-435/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-325/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-289/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-287/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-259/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-243/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  16

  Предмет: У-1-859/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Соба 2
  16.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-209/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-458/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  16

  Предмет: У-2-417/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  16

  Предмет: У-2-437/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  16

  Предмет: У-3-467/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 15:00
 • Ноември
  17

  Предмет: УПР-2113/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  17.11.2021, во 08:00
 • Ноември
  17

  Предмет: У-6-200/21

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Соба 13
  17.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: УПРЦ-151/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Соба 30
  17.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-60/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  17.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-46/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  17.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-46/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  17.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-33/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  17.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-95/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  17.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: У-6-246/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  17.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-25/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  17.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-62/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  17.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  17

  Предмет: У-4-115/21

  Судија Едита Насковска, Судница Соба 8
  17.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  17

  Предмет: У-6-384/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  17.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  17

  Предмет: У-6-141/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  17.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  18

  Предмет: У-6-1213/20

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  18.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: У-6-2018/20

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  18.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: УПРЦ-218/21

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: У-6-1026/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 1
  18.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: У-2-280/21

  Судија Драгослав Радичевски, Судница Судница 5
  18.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: У-2-276/21

  Судија Лулзим Салиу, Судница Судница 5
  18.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: У-5-1272/21

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  19.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: У-1-947/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  19.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  22

  Предмет: У-1-272/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: У-1-911/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: У-1-515/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  22

  Предмет: У-1-553/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  22

  Предмет: У-1-49/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  22

  Предмет: У-1-44/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  22

  Предмет: У-1-17/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  22

  Предмет: У-4-102/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: У-4-205/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  22.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  23

  Предмет: У-3-365/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: У-3-231/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: У-3-231/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: У-2-521/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: У-3-325/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  23

  Предмет: У-3-325/21

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  23

  Предмет: У-2-469/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  23

  Предмет: У-2-495/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  23

  Предмет: У-2-482/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  23

  Предмет: УПР-2307/21

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Соба 2
  23.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  23

  Предмет: У-2-569/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  23

  Предмет: У-2-36/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  23

  Предмет: У-2-39/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 14:30
 • Ноември
  23

  Предмет: У-3-324/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  23.11.2021, во 15:00
 • Ноември
  24

  Предмет: У-6-527/21

  Судија Ана Герасимовска, Судница Соба 13
  24.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: У-6-202/21

  Судија Ана Герасимовска, Судница Соба 13
  24.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  24

  Предмет: УПР-538/21

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 1
  24.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  24

  Предмет: У-6-320/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  24.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  24

  Предмет: У-6-726/21

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 1
  24.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  29

  Предмет: У-1-968/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: У-1-78/21

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: У-4-168/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  29

  Предмет: У-4-367/21

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 14:20
 • Ноември
  30

  Предмет: У-3-336/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: У-3-354/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  30

  Предмет: У-3-383/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  30

  Предмет: У-3-267/21

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  30

  Предмет: У-3-331/20

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 13:30
 • Декември
  2

  Предмет: У-6-38/21

  Судија Рамије Цара, Судница Соба 36
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: У-6-1341/20

  Судија Рамије Цара, Судница Соба 36
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: У-1-390/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: У-1-380/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: У-1-309/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: УПРЦ-46/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  10.12.2035, во 12:30