Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  15

  Предмет: УПР-261/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: УПР-236/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:35
 • Април
  15

  Предмет: УПР-179/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:40
 • Април
  15

  Предмет: УПР-465/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:45
 • Април
  15

  Предмет: У-5-1962/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:45
 • Април
  15

  Предмет: УПР-465/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:45
 • Април
  15

  Предмет: У-5-2002/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:50
 • Април
  15

  Предмет: У-5-198/23

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:50
 • Април
  15

  Предмет: УПР-465/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:50
 • Април
  15

  Предмет: У-5-1587/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:55
 • Април
  15

  Предмет: УПР-37/24

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:55
 • Април
  15

  Предмет: У-5-14/24

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 08:56
 • Април
  15

  Предмет: УПР-434/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: У-6-71/24

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: УПР-348/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: У-3-376/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:27
 • Април
  15

  Предмет: У-3-394/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:28
 • Април
  15

  Предмет: УПР-325/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: УПР-372/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: У-3-278/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: У-2-95/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: У-1-370/23

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: У-3-311/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:01
 • Април
  15

  Предмет: У-2-187/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: У-6-370/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: У-2-108/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: У-1-595/23

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: У-5-408/23

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: У-5-463/23

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: У-1-621/23

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: У-2-101/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: У-6-591/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: У-2-182/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: У-6-656/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: У-4-469/23

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: У-5-1885/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: У-4-24/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: У-6-533/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: У-6-534/23

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: У-5-43/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: У-4-512/23

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: У-4-292/23

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: УРП-2/24

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: У-3-87/24

  Судија Лулзим Салиу, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: У-3-490/23

  Судија Лулзим Салиу, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: УПРЦ-22/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  15.04.2024, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: УПРЦ-61/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 08:30
 • Април
  16

  Предмет: У-6-217/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 08:35
 • Април
  16

  Предмет: У-6-104/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 08:40
 • Април
  16

  Предмет: У-6-344/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 08:45
 • Април
  16

  Предмет: У-6-223/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 08:50
 • Април
  16

  Предмет: УПР-41/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 08:50
 • Април
  16

  Предмет: УПРЦ-3/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 08:55
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1983/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: УПР-461/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-750/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-734/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:10
 • Април
  16

  Предмет: УПР-378/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:10
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1953/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: УПР-18/24

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: У-5-567/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: У-5-204/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: У-6-283/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1872/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: У-3-368/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1896/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: У-3-443/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: У-6-287/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1849/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1904/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-240/24

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-22/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-600/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: У-1-118/24

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1897/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1954/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 10:45
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1980/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: У-3-395/23

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: У-6-59/24

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1984/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 11:15
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1994/22

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1994/22

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: У-3-392/23

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1898/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: У-6-122/24

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  16.04.2024, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: У-6-123/24

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  16.04.2024, во 11:40
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1907/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 11:45
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1950/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: У-3-167/23

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-206/23

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: У-6-55/24

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1985/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 12:15
 • Април
  16

  Предмет: У-5-1986/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-200/23

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-353/24

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-267/24

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-8/23

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-347/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-526/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 13:20
 • Април
  16

  Предмет: У-5-298/24

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  16.04.2024, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: УПР-57/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-333/24

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-534/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 13:40
 • Април
  16

  Предмет: УПРК-6/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  16.04.2024, во 13:45
 • Април
  16

  Предмет: У-5-329/24

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-547/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: У-5-102/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 14:20
 • Април
  16

  Предмет: У-3-174/22

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 14:30
 • Април
  16

  Предмет: У-5-571/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 14:40
 • Април
  16

  Предмет: УПР-53/24

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 15:00
 • Април
  17

  Предмет: У-5-228/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 08:45
 • Април
  17

  Предмет: У-5-193/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 08:50
 • Април
  17

  Предмет: У-5-887/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 09:00
 • Април
  17

  Предмет: У-5-1404/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 09:30
 • Април
  17

  Предмет: У-2-501/22

  Судија Дрита Мемети, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: У-6-662/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 10:15
 • Април
  17

  Предмет: У-5-318/23

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 10:30
 • Април
  17

  Предмет: У-6-114/24

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 10:50
 • Април
  17

  Предмет: У-5-273/23

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 11:00
 • Април
  17

  Предмет: У-6-607/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 11:20
 • Април
  17

  Предмет: У-5-338/24

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 11:30
 • Април
  17

  Предмет: У-4-358/23

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 4
  17.04.2024, во 11:30
 • Април
  17

  Предмет: У-6-36/23

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 11:50
 • Април
  17

  Предмет: У-5-75/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 12:00
 • Април
  17

  Предмет: У-5-1648/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 12:00
 • Април
  17

  Предмет: У-6-35/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 12:20
 • Април
  17

  Предмет: У-5-114/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 12:30
 • Април
  17

  Предмет: У-6-37/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 12:50
 • Април
  17

  Предмет: У-5-98/24

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 13:00
 • Април
  17

  Предмет: У-6-53/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 13:20
 • Април
  17

  Предмет: У-5-17/24

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 13:30
 • Април
  17

  Предмет: УПРЦ-40/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  17.04.2024, во 13:50
 • Април
  18

  Предмет: У-6-557/23

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 08:30
 • Април
  18

  Предмет: У-6-605/23

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 08:35
 • Април
  18

  Предмет: У-5-993/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-381/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: У-6-61/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-988/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-357/24

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 09:05
 • Април
  18

  Предмет: У-5-214/24

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 09:10
 • Април
  18

  Предмет: У-5-990/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 09:10
 • Април
  18

  Предмет: У-5-23/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: У-3-412/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1700/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: У-3-486/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: У-6-21/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-621/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-178/24

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: У-3-24/23

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1850/22

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-189/23

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-189/23

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Соба 2
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-186/23

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 11:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1987/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 11:00
 • Април
  18

  Предмет: У-3-259/23

  Судија Елеонора Хамулиќ Ајро, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 11:00
 • Април
  18

  Предмет: У-6-520/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 11:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-229/23

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 11:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-727/23

  Судија Елизабета Васкова, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 11:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1979/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 11:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1952/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 11:45
 • Април
  18

  Предмет: У-5-161/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1906/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-379/24

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1611/23

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  18

  Предмет: У-6-411/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-948/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1748/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:05
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1737/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:15
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1727/22

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:20
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1467/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:25
 • Април
  18

  Предмет: У-5-969/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:30
 • Април
  18

  Предмет: У-1-422/23

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 12:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-1446/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 12:30
 • Април
  18

  Предмет: У-5-402/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 13:00
 • Април
  18

  Предмет: У-6-81/24

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 13:00
 • Април
  18

  Предмет: У-6-42/24

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: У-4-506/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: У-2-112/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 112
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: У-3-124/23

  Судија Дрита Мемети, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: У-2-123/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: У-4-556/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: У-4-364/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: У-1-311/22

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: У-1-311/22

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 6
  19.04.2024, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: У-4-424/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: У-4-314/22

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: УПР-114/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: УПР-182/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: УПР-43/24

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: УПР-96/24

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: У-4-591/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: УПР-9/24

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  19.04.2024, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: УПР-563/22

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: УПР-547/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 09:20
 • Април
  22

  Предмет: УПР-491/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 09:40
 • Април
  22

  Предмет: УПР-402/23

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: У-2-221/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: У-2-176/24

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: У-6-175/23

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: У-4-17/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: У-5-1811/22

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: У-5-45/23

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: У-4-19/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: У-6-82/24

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: У-6-611/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: У-4-505/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: У-5-203/23

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: У-5-197/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: У-4-65/24

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: У-4-62/24

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: У-6-328/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: У-5-292/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: У-5-74/23

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: У-4-286/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: У-6-235/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 13:15
 • Април
  22

  Предмет: У-4-125/23

  Судија Газменд Фејзуљи, Судница Судница 4
  22.04.2024, во 13:30
 • Април
  22

  Предмет: У-6-61/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 13:45
 • Април
  22

  Предмет: У-5-358/24

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 14:00
 • Април
  23

  Предмет: УПР-42/24

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: У-3-433/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: У-5-291/24

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: У-5-268/24

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: У-5-26/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: У-5-24/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 11:00
 • Април
  23

  Предмет: У-5-234/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  23.04.2024, во 11:00
 • Април
  23

  Предмет: У-5-809/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: У-3-493/23

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: У-6-43/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: У-5-561/23

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: У-6-291/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  23.04.2024, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: У-6-292/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  23.04.2024, во 13:30
 • Април
  23

  Предмет: У-5-54/23

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 13:30
 • Април
  23

  Предмет: У-5-376/23

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 14:00
 • Април
  23

  Предмет: У-6-293/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  23.04.2024, во 14:00
 • Април
  25

  Предмет: УПРЦ-139/22

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1739/22

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: У-3-262/23

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1752/22

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: У-6-635/23

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1957/22

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 10:15
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1958/22

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: У-5-459/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 11:00
 • Април
  25

  Предмет: У-6-216/23

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  25.04.2024, во 11:00
 • Април
  25

  Предмет: У-6-219/23

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: У-5-433/24

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: У-3-215/23

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: У-5-432/24

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: У-3-325/23

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 11:50
 • Април
  25

  Предмет: УПР-89/24

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: У-6-350/23

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: У-6-371/23

  Судија Даниела Антовска, Судница Судница 8
  25.04.2024, во 12:30
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1394/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 13:00
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1381/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 13:30
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1405/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 14:00
 • Април
  25

  Предмет: У-5-1329/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  25.04.2024, во 14:30
 • Април
  26

  Предмет: УПР-74/24

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: УПР-21/24

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 09:50
 • Април
  26

  Предмет: УПР-51/24

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  26.04.2024, во 10:10
 • Април
  29

  Предмет: УПР-59/24

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: УПР-80/24

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  29.04.2024, во 09:20
 • Април
  29

  Предмет: УПР-109/24

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  29.04.2024, во 09:40
 • Април
  29

  Предмет: УПРЦ-64/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: У-6-102/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: У-3-547/22

  Судија Весна Јовановска, Судница Судница 6
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: У-5-1966/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: У-5-1693/22

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: УПР-108/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: У-5-441/24

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  30.04.2024, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: У-5-297/24

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  30.04.2024, во 10:30
 • Април
  30

  Предмет: УПР-85/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  30.04.2024, во 10:30
 • Април
  30

  Предмет: У-5-227/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  30.04.2024, во 10:30
 • Април
  30

  Предмет: УПР-29/24

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  30.04.2024, во 11:00
 • Април
  30

  Предмет: У-6-105/24

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 8
  30.04.2024, во 11:00
 • Април
  30

  Предмет: УПР-55/24

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 8
  30.04.2024, во 11:30
 • Мај
  7

  Предмет: У-5-1262/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  07.05.2024, во 09:30
 • Мај
  7

  Предмет: У-5-1355/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  07.05.2024, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: У-6-290/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  07.05.2024, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: У-6-289/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  07.05.2024, во 10:30
 • Мај
  7

  Предмет: У-5-1417/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  07.05.2024, во 10:30
 • Мај
  7

  Предмет: У-6-284/23

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  07.05.2024, во 11:00
 • Мај
  7

  Предмет: У-6-285/23

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  07.05.2024, во 11:30
 • Мај
  7

  Предмет: У-3-397/23

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  07.05.2024, во 11:30
 • Мај
  7

  Предмет: У-6-282/23

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 3
  07.05.2024, во 12:00
 • Мај
  7

  Предмет: УПР-519/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  07.05.2024, во 12:30
 • Мај
  7

  Предмет: УПР-548/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  07.05.2024, во 12:45
 • Мај
  7

  Предмет: УПР-40/24

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  07.05.2024, во 13:00
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-46/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 10:00
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-434/23

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 10:30
 • Мај
  9

  Предмет: У-6-641/23

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 3
  09.05.2024, во 10:30
 • Мај
  9

  Предмет: У-6-120/24

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  09.05.2024, во 11:00
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-44/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 11:00
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-433/23

  Судија Ељмедине Асани, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 11:30
 • Мај
  9

  Предмет: У-6-103/24

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 3
  09.05.2024, во 11:30
 • Мај
  9

  Предмет: У-3-200/23

  Судија Габријела Михајловска, Судница Судница 6
  09.05.2024, во 12:00
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-1371/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 12:30
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-1441/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 13:00
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-1433/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 13:30
 • Мај
  9

  Предмет: У-5-1470/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 14:00
 • Мај
  9

  Предмет: УПР-92/24

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  09.05.2024, во 14:30
 • Мај
  10

  Предмет: У-5-1085/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 09:30
 • Мај
  14

  Предмет: У-5-247/24

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  14.05.2024, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: У-5-1118/22

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  15.05.2024, во 12:00
 • Мај
  16

  Предмет: У-5-1481/23

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 2
  16.05.2024, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: У-5-1636/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.05.2024, во 13:00
 • Мај
  16

  Предмет: У-5-272/24

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.05.2024, во 13:00
 • Мај
  16

  Предмет: У-5-183/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  16.05.2024, во 13:30
 • Мај
  21

  Предмет: У-5-1671/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: У-5-1686/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  21.05.2024, во 13:30
 • Мај
  21

  Предмет: У-5-1737/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  21.05.2024, во 14:00
 • Мај
  28

  Предмет: У-5-1729/22

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: У-2-351/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: У-5-1696/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  30.05.2024, во 13:00
 • Мај
  30

  Предмет: У-5-1657/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  30.05.2024, во 13:30
 • Јуни
  4

  Предмет: У-5-390/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  04.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: У-5-1577/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  04.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: У-5-1594/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  06.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  6

  Предмет: У-5-1559/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  06.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: У-5-1540/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  06.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  6

  Предмет: У-5-1523/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  06.06.2024, во 14:30
 • Јуни
  13

  Предмет: У-5-183/23

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: У-5-272/24

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 13:30
 • Декември
  10

  Предмет: УПРЦ-46/20

  Судија Снежана Трповска, Судница Судница 1
  10.12.2035, во 12:30