Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  18

  Предмет: У-1-558/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 08:00
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-510/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-522/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-428/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-451/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-381/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-374/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-332/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-526/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-544/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-570/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-347/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: У-1-569/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 11:20
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-361/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  18.01.2021, во 11:20
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-395/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  18.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-330/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-322/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  18.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-307/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-450/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: УПР-314/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: УПР-188/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-331/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 13:55
 • Јануари
  18

  Предмет: У-4-278/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 14:20
 • Јануари
  20

  Предмет: У-5-787/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  20.01.2021, во 09:09
 • Јануари
  20

  Предмет: У-5-738/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: У-5-755/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  20.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: У-6-1788/20

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 1
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: У-6-2006/20

  Судија Рамије Цара, Судница Судница 1
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: У-6-1787/20

  Судија Рамије Цара, Судница Соба 1
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: У-6-1988/20

  Судија Рамије Цара, Судница Соба 1
  21.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: У-6-1757/20

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 1
  21.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: У-6-1270/20

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 1
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: У-6-1569/20

  Судија Марта Телегравчиска, Судница Судница 1
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: УПР-183/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: УПР-269/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: УПРД-24/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: УПР-304/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: УПР-210/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-433/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 08:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-356/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 08:20
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-496/20

  Судија Анета Џигерова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-336/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-393/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-351/20

  Судија Благородна Аранѓелова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-942/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-789/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-353/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: У-1-363/20

  Судија Имсале Хасани, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-4-312/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-4-431/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: УПР-190/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 1
  25.01.2021, во 12:20
 • Јануари
  25

  Предмет: У-4-302/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-4-316/20

  Судија Тања Терзиева, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 13:20
 • Јануари
  25

  Предмет: У-4-333/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: У-4-313/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 14:30
 • Јануари
  27

  Предмет: УПРД-23/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  27

  Предмет: У-5-1326/20

  Судија Билјана Никодиновска Петровска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: УПР-207/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: У-5-1408/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: У-5-932/20

  Судија Валентина Конеска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: У-5-1413/20

  Судија Ана Герасимовска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: УПР-184/20

  Судија Рамије Цара, Судница Соба 1
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: У-4-279/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: УПР-195/20

  Судија Рамије Цара, Судница Соба 1
  28.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: У-4-317/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: У-4-327/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: У-4-358/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 11:20
 • Јануари
  28

  Предмет: У-6-1320/20

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: У-4-401/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: У-6-1628/20

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  28

  Предмет: У-2-434/20

  Судија Габријела Михајловска, Судница Соба 9
  28.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: У-4-423/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  28.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: У-6-1364/20

  Судија Ѓоко Живковски, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-764/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-860/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-783/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-712/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-974/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-983/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-717/20

  Судија Виолета Богојеска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: У-5-769/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: У-4-459/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  01.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: У-4-463/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  01.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: У-4-480/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  01.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: У-4-475/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  01.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: У-4-471/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  01.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: У-4-229/20

  Судија Лидија Ивановска, Судница Соба 25
  01.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  2

  Предмет: У-3-210/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 1
  02.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: У-3-202/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 1
  02.02.2021, во 12:45
 • Февруари
  2

  Предмет: У-3-257/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 1
  02.02.2021, во 13:30
 • Февруари
  3

  Предмет: У-5-1279/16

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: У-5-1416/16

  Судија Дитурије Елези Незири, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  5

  Предмет: У-5-842/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  05.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  5

  Предмет: УПРД-26/20

  Судија Есма Алибашиќ Јонуз, Судница Судница 1
  05.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: У-4-414/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  8

  Предмет: У-4-447/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  8

  Предмет: У-4-455/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  8

  Предмет: У-4-426/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 13:30
 • Февруари
  8

  Предмет: У-4-445/20

  Судија Едита Насковска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 14:00
 • Февруари
  9

  Предмет: У-3-381/20

  Судија Александар Чичаковски, Судница Судница 1
  09.02.2021, во 12:00