РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

%%
%%

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА

Новости  |  20.5.2019
Резултати од административна селекција за Јавен оглас бр.2/2018

Прилог 1

 

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

 1. За работно место од точката 1 (Судски администратор)

 

 

 1. Неуредни кандидати се:

 

- Шифра:  УС 006 неуредна и некомплетна пријава

- Шифра: УС 007 неуредна и некомплетна пријава

- Шифра: УС 008 неуредна и некомплетна пријава

- Шифра: УС 002 Не ги исполнува законските услови предвидени во чл.9 ст.3 од Законот за судска служба

- Шифра: УС 004 Не ги исполнува законските услови предвидени во чл.9 ст. 3 од Законот за судска служба

- Шифра: УС 005 Не ги исполнува законските услови предвидени во чл.9 ст.3 од Законот за судска служба

- Шифра: УС 003, повлечена пријава

- Шифра: УС 001, повлечена пријава

 

 1. Уредни кандидати - нема.

 

 

 1. За работно место од точката 2 (Виш судски соработник)

 

 

 1. Неуредни кандидати

 

Шифра:УС 010 - Причина за неуредноста е: нема доказ за потребното работно искуство

Шифра:УС 011 - Причина за неуредноста е: нема доказ за положен правосуден испит

Шифра:УС 013 - Причина за неуредноста е: нема доказ за потребното работно искуство

Шифра: УС 014 - Причина за неуредноста е: нема доказ за положен правосуден испит

Шифра: УС 015 - Причина за неуредноста е: нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и нема доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски),

Шифра:УС 016 - Причина за неуредноста е: нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и нема доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски),

Шифра УС 019 - Причина за неуредноста е: нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и доказ дека не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

 

 

2.Уредни кандидати се:

 

-Шифра УС 009:  Освоени бодови од административна селекција за образование 7.767, за работно искуство 2, за работа со компјутери 5, вкупно 14,767.

-Шифра УС 012:  Освоени бодови од административна селекција за образование 15,043, за работно искуство 2, за работа со компјутери 5, вкупно 22,043.

- Шифра:УС017. Освоени бодови од административната селекција: за образование  9,392 бодови; за работно искуство 2,25 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 16,642 бодови

- Шифра:УС018. Освоени бодови од административната селекција: за образование 14,928 бодови; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 21,928 бодови.

 

 

 

 1. За работно место од точката 3 (Судски соработник)

 

 1. Неуредни кандидати

 

 -Шифра:УС 026 - Причина за неуредноста е: нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и нема доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски),

- Шифра:УС 027 - Причина за неуредноста е: нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, и нема доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски),

-Шифра:УС 028 - Причина за неуредноста е: нема доказ за завршено соодветно образование, во оригинал или нотарски заверено

-Шифра :УС 029 - Причина за неуредноста е: нема доказ за положени испити од прв циклус а согласно правилникот треба да се пресметаат бодови, и нема доказ за работно искуство

-Шифра:УС 030 -  Причина за неуредноста е: нема доказ за работно искуство во оригинал или заверено на нотар

-Шифра:УС 031 - Причина за неуредноста е: неуредна и нецелосна пријава, поднесена на несоодветен начин

-Шифра:УС 022 - Причина за неуредноста е: нема доказ за положен правосуден испит

-Шифра:УС 025 - Причина за неуредноста е: нема доказ за положен правосуден испит,

 

 

2. Уредни кандидати се:

 

-Шифра УС 020:Освоени бодови од административна селекција за образование 7.767, за работно искуство 2, за работа со компјутери 5, вкупно 14,767.

-Шифра: УС 021:Освоени бодови од административна селекција за образование 9,749, за работно искуство 2, за работа со компјутери 5, вкупно 16,749.

-Шифра УС 023:Освоени бодови од административна селекција за образование 15,043, за работно искуство 2, за работа со компјутери 5, вкупно 22,043.

-Шифра УС 024:Освоени бодови од административна селекција за образование 8,563, за работно искуство 2, за работа со компјутери 5, вкупно 15,563.

 

 

 

Прилог 2

 

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

РАНГ - ЛИСТА

Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови:

 

 

 II. За работно место од точката 2 (Виш судски соработник)

 

 1. Шифра:УС 012, освоени бодови 22,043.
 2. Шифра:УС 018, освоени бодови 21,928
 3. Шифра:УС 017, освоени бодови 16,642
 4. Шифра:УС 009, освоени бодови 14,767

 

 

 III. За работно место од точката 3 (Судски соработник)

 

 1. Шифра: УС 023, освоени бодови 22,043
 2. Шифра: УС 021, освоени бодови 16,749
 3. Шифра: УС 024, освоени бодови 15,563
 4. Шифра: УС 020, освоени бодови 14,767

 

 

 

Прилог 3

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

ЛИСТА

Со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила:

 

I. За работно место од точката 1 (Судски администратор)

           

 • Шифра:УС 001
 • Шифра:УС 002
 • Шифра:УС 003
 • Шифра:УС 004
 • Шифра:УС 005
 • Шифра:УС 006
 • Шифра:УС 007
 • Шифра:УС 008

 

II. За работно место од точката 2 (виш судски соработник)   

 

 • Шифра:УС 011
 • Шифра:УС 014
 • Шифра УС 016
 • Шифра УС 019
 • Шифра  УС 015
 • Шифра  УС 013
 • Шифра  УС 010

 

 

III. За работно место од точката 3 (судски соработник):

 

 • Шифра:УС 026
 • Шифра:УС 027
 • Шифра:УС 029
 • Шифра:УС 030
 • Шифра:УС 031
 • Шифра:УС 022
 • Шифра:УС 025
 • Шифра:УС 028

 

 

 

 

Прилог 4

 

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

ИНФОРМАЦИЈА

За денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекцијата

 

            Втората фаза на селекцијата - полагањето на испитот - стручен дел за судски службеник ќе се одржи на 31.05.2019 година (петок) во 09,00 часот во Управен суд Скопје.

            Полагањето на испитот - стручен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

Прашања за испит за кандидатите за виш судски соработник и судски соработник ќе бидат од следните области:

- Судски деловник

- Закон за судови

- Закон за судска служба

- Закон за управување со движењето на предметите во судовите

- Закон за парнична постапка

- Закон за управните спорови

 

И истите се објавени на web страната на судот во делот Брзи линкови

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Прилог 1

 

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

IV. За работно место од точката 4 Виш судски референт (извршител во писарница):

 

            1. Неуредни кандидати се:

 

Шифра:УС 032 - Причина за неуредноста е: нема означено работно место, неуредна и некомплетна пријава

Шифра:УС 033 - Причина за неуредноста е: неуредна и некомплетна пријава, и поднесена на несоодветен начин

Шифра УС 035 - Причина за неуредноста е: нема доказ за завршено средно образование, во оригинал или нотарски заверено, а согласно правилникот треба да се пресметаат бодови и за средно образование

 

 

            2. Уредни кандидати се:

 

Шифра:УС 034. Освоени бодови од административната селекција: за образование 13,57 бодови; за работно искуство 2 бодови; за работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 20,57 бодови.

 

 

 

Прилог 2

 

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

РАНГ - ЛИСТА

Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови:

 

 

 IV. За работно место од точката 4 Виш судски референт (извршител во писарница):

 

 

 1. Шифра:УС 034, Освоени бодови 20,57 бодови.

 

 

 

Прилог 3

 

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

ЛИСТА

Со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила

 

 

 IV. За работно место од точката 4 Виш судски референт (извршител во писарница):

 

1.Шифра:УС 032

2.Шифра:УС 033

3.Шифра УС 035

 

 

Прилог 4

 

 

УПРАВЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас број 2/2018

ИНФОРМАЦИЈА

За денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекцијата

 

            Втората фаза на селекцијата - полагањето на испитот - стручен дел за судски службеник ќе се одржи на 31.05.2019 година (петок) во 09,00 часот во Управен суд Скопје.

            Полагањето на испитот - стручен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

 

Прашања за испит за кандидатите за Виш судски референт ќе бидат од следните области:

- Судски деловник

- Закон за судови

- Закон за судска служба

- Закон за управување со движењето на предметите во судовите

И истите се објавени на web страната на судот во делот Брзи линкови

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_