СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Новости  |  01.4.2019
УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите Драгослав Радичевски како претседател на советот, Лулзим Салиу и Дрита Мемети - членови на советот, со записничар Љубица Стојковска Перковска - виш судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителот Трговско-радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ од Скопје, застапуван од управителот Јасна Ерцеговиќ од Скопје, за молчење на администрација по поднесени барања бр.0202-353 од 25.03.2019 година, бр.0202-353/2 од 26.03.2019 година и бр.0202-353/4 од 27.03.2019 година, и поништување на Известување на Државната Изборна Комисија на Република Северна Македонија Бр.09-615/6 од 29.03.2019 година, по основ на платено политичко рекламирање за „Претседателските избори 2019 година“, на нејавна седница на советот одржана на 01.04.2019 година донесе:

С О О П Ш Т Е Н И Е   З А   Ј А В Н О С Т А

 

УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите Драгослав Радичевски како претседател на советот, Лулзим Салиу и Дрита Мемети - членови на советот, со записничар Љубица Стојковска Перковска - виш судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителот Трговско-радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ од Скопје, застапуван од управителот Јасна Ерцеговиќ од Скопје, за молчење на администрација по поднесени барања бр.0202-353 од 25.03.2019 година, бр.0202-353/2 од 26.03.2019 година и бр.0202-353/4 од 27.03.2019 година, и поништување на Известување на Државната Изборна Комисија на Република Северна Македонија Бр.09-615/6 од 29.03.2019 година, по основ на платено политичко рекламирање за „Претседателските избори 2019 година“, на  нејавна седница на советот одржана на 01.04.2019 година донесе решение Урп.бр.17/2019 со кое тужбата на тужителот Трговско-радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ од Скопје, застапуван од управителот Јасна Ерцеговиќ од Скопје, за молчење на администрација по поднесени барања бр.0202-353 од 25.03.2019 година, бр.0202-353/2 од 26.03.2019 година и бр.0202-353/4 од 27.03.2019 година,  поништување на Известување на Државната Изборна Комисија на Република Северна Македонија Бр.09-615/6 од 29.03.2019 година и прифаќање на Ценовникот на тужителот, со што на истиот ќе му се овозможи да учествува во платеното политичко рекламирање за изборната кампања за претседателските избори за 2019 година и да користи финансиски средства на платено политичко рекламирање обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија, СЕ ОТФРЛА.

Донесеното решение во целост ќе биде објавено најдоцна наредниот ден од денот на објавување на ова соопштение. 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_