За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Во Апелациониот суд Гостивар судската функција ја вршат Претседателот и 13 судии, од кои 4 судии за кривична област и 6 судии за граѓанска област и 3 судии за стопански предмети и работно односи.

       

Претседател

CV на Претседател

Судија Шефајет Хајдари

Име и презиме:
Шефајет Хајдари
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Второстепен кривичен совет "КСЖ"

Образование:

                            
Роден на 27.11.1967 во с.Чајле Гостивар.
Дипломирал на Правниот факултет во Приштина на 29.09.1991 година.
Правосуден испит полжил во Скопје на 16.06.1995 година.
Прво вработување во адвокатска канцеларија работи како адвокат.
 

Работно искуство:

На 29.10.2007 година е избран за судија во Управен суд Скопје.
На 30.04.2011 година е избран за судија во Виш Управен суд Скопје.
На 08.03.2012 година е избран за судија во Апелациониот суд во Гостивар, до 11.07.2012 година работи во Граѓанскиот оддел.
Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1155/1 од 12.07.2012 година е избран за Претседател на Апелациониот суд во Гостивар.

Судиите

Судија Ханиф Зендели

Судија Ханиф Зендели

Име и презиме:
Ханиф Зендели
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Кривична област

Судија Али Алиу

Судија Али Алиу

Име и презиме:
Али Алиу
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Лилјана Ицкова

Судија Лилјана Ицкова

Име и презиме:
Лилјана Ицкова
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Африм Јакупи

Судија Африм Јакупи

Име и презиме:
Африм Јакупи
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет  во Скопје во 1997 година. Правосуден испит положил во 2000 година во Скопје. Завршил магистратура на Државниот Универзитет во Тетово во 2008 година.

Работно искуство:

Oд 1997-2000  година бил волонтер во Основниот суд Гостивар. Од 2000 година до Октомври 2000 година работел како адвокат.

Од Октомври 2000 година до Февруари 2005 година работи како Секретар на Општина Гостивар и Заменик претседател на статутарна комисија на Совет на Општина Гостивар.

Од 10.02.2005 до 12.04.2005 работи како Раководител на секторот за правни, координативни, општи и јавни служби при Општина Гостивар.

Од Август 2005 година до Февруари 2008 година работи како Стручен соработник во Основен суд Гостивар.

Од Февруари 2008 година до Декември 2012 година работи како судија во Основен суд Гостивар.

На 28.12.2012 со одлука на Судски Совет на Република Македонија е избран за судија  во Апелационен суд Гостивар.

Судија Беким Мехмеди

Судија Беким Мехмеди

Име и презиме:
Беким Мехмеди
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Лидија Кузманоска Бачевска

Судија Лидија Кузманоска Бачевска

Име и презиме:
Лидија Кузманоска Бачевска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Рафис Идризи

Судија Рафис Идризи

Име и презиме:
Рафис Идризи
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Стопански и работни спорови

Судија Абдулбари Рамадани

Судија Абдулбари Рамадани

Име и презиме:
Абдулбари Рамадани
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на правниот факултет во Скопје во 1996 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 20.04.1999 година.

Работно искуство:

На 01.05.1999 година се вработил во Основниот суд Гостивар, а до 01.08.2001 бил стручен соработник во Основното Јавно Обвинителство Гостивар.

На 05.12.2005 година бил избран за заменик јавен обвинител во Основното Јавно Обвинителство – Гостивар.

На 31.10.2007 со одлука за избор бр.07-1790/1 е избран за судија во Апелационен суд Гостивар и постапувал по кривични предмети, претседател е на совет и претседател на кривичен оддел во Апелациониот суд Гостивар.

Судија Ѓерасим Ѓерасимоски

Судија Ѓерасим Ѓерасимоски

Име и презиме:
Ѓерасим Ѓерасимоски
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на 25.06.1985 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 23.10.1990 година.

Работно искуство:

На 22.12.1986 година се вработил како судски приправникво тогашниот Општински суд Гостивар.

Од 21.12.1987 година распореден на работа и работни задачи стручен соработник во тогашниот Општински суд Гостивар.

Со решение на Владата на Република Македонија бр.23-950/1 од 04.05.1991 година е именуван за Секретар на Извршниот одбор за вршење на работите на Собранието на општина Гостивар. Оваа функција ја извршувал од 04.05.1991 година до 13.07.1992 година, од кога продолжил да работи во Општинскиот суд Гостивар како стручен соработник.

Со одлука на Собранието на Република Македонија бр.07-2759/1 од 01.07.1999 година, избран е за судија во Основниот суд Гостивар и работел во Кривичниот оддел.

Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година, избран е за судија во Апелациониот суд Гостивар и работи во Кривичниот оддел, Претседател е на совет.

Судија Велко Страшевски

Судија Велко Страшевски

Име и презиме:
Велко Страшевски
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на 23.03.1995 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 20.10.1997 година.

Работно искуство:

Во период од 01.04.1995 година до 20.10.1997 година волонтирал како адвокатски приправник во канцеларијата на адвокат Исеини Шазивар од Гостивар.

Од јануари 1998 година па се до 31.05.2000 година бил вработен во адвокатската канцеларија на адвокат Исеини Шазивар како – адвокатски стручен соработник.

Од 01.07.2000 година откако претходно се здобил со легитимација од Адвокатската Комора на Р.Македонија и се запишал во именикот на адвокати, отворил адвокатска канцеларија во Гостивар, каде работел се до изборот на судија во Апелациониот суд Гостивар.

Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година, избран е за судија во Апелациониот суд Гостивар и работи во Граѓанскиот оддел.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести