За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Во Апелациониот суд Гостивар судската функција ја вршат Претседателот и 14 судии, од кои 5 судии за кривична област и 6 судии за граѓанска област и 3 судии за стопански предмети и работно односи.

       

Претседател

CV на Претседател

Судија Шефајет Хајдари

Име и презиме:
Шефајет Хајдари
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Второстепен кривичен совет "КСЖ"

Образование:

                            
Роден на 27.11.1967 во с.Чајле Гостивар.
Дипломирал на Правниот факултет во Приштина на 29.09.1991 година.
Правосуден испит полжил во Скопје на 16.06.1995 година.
Прво вработување во адвокатска канцеларија работи како адвокат.
 

Работно искуство:

На 29.10.2007 година е избран за судија во Управен суд Скопје.
На 30.04.2011 година е избран за судија во Виш Управен суд Скопје.
На 08.03.2012 година е избран за судија во Апелациониот суд во Гостивар, до 11.07.2012 година работи во Граѓанскиот оддел.
Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1155/1 од 12.07.2012 година е избран за Претседател на Апелациониот суд во Гостивар.

Објавени трудови и активности:

 

Судиите

Судија Ханиф Зендели

Судија Ханиф Зендели

Име и презиме:
Ханиф Зендели
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:
Кривична област

Судија Али Алиу

Судија Али Алиу

Име и презиме:
Али Алиу
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Лилјана Ицкова

Судија Лилјана Ицкова

Име и презиме:
Лилјана Ицкова
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Зоран Теофиловски

Судија Зоран Теофиловски

Име и презиме:
Зоран Теофиловски
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Кривична област

Судија Абдулбари Рамадани

Судија Абдулбари Рамадани

Име и презиме:
Абдулбари Рамадани
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на правниот факултет во Скопје во 1996 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 20.04.1999 година.

Работно искуство:

На 01.05.1999 година се вработил во Основниот суд Гостивар, а до 01.08.2001 бил стручен соработник во Основното Јавно Обвинителство Гостивар.

На 05.12.2005 година бил избран за заменик јавен обвинител во Основното Јавно Обвинителство – Гостивар.

На 31.10.2007 со одлука за избор бр.07-1790/1 е избран за судија во Апелационен суд Гостивар и постапувал по кривични предмети, претседател е на совет и претседател на кривичен оддел во Апелациониот суд Гостивар.

Судија Ѓерасим Ѓерасимоски

Судија Ѓерасим Ѓерасимоски

Име и презиме:
Ѓерасим Ѓерасимоски
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на 25.06.1985 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 23.10.1990 година.

Работно искуство:

На 22.12.1986 година се вработил како судски приправникво тогашниот Општински суд Гостивар.

Од 21.12.1987 година распореден на работа и работни задачи стручен соработник во тогашниот Општински суд Гостивар.

Со решение на Владата на Република Македонија бр.23-950/1 од 04.05.1991 година е именуван за Секретар на Извршниот одбор за вршење на работите на Собранието на општина Гостивар. Оваа функција ја извршувал од 04.05.1991 година до 13.07.1992 година, од кога продолжил да работи во Општинскиот суд Гостивар како стручен соработник.

Со одлука на Собранието на Република Македонија бр.07-2759/1 од 01.07.1999 година, избран е за судија во Основниот суд Гостивар и работел во Кривичниот оддел.

Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година, избран е за судија во Апелациониот суд Гостивар и работи во Кривичниот оддел, Претседател е на совет.

Судија Ахмет Рушити

Судија Ахмет Рушити

Име и презиме:
Ахмет Рушити
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Кривична област

Судија Велко Страшевски

Судија Велко Страшевски

Име и презиме:
Велко Страшевски
Година на избор:
2007 година
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на 23.03.1995 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 20.10.1997 година.

Работно искуство:

Во период од 01.04.1995 година до 20.10.1997 година волонтирал како адвокатски приправник во канцеларијата на адвокат Исеини Шазивар од Гостивар.

Од јануари 1998 година па се до 31.05.2000 година бил вработен во адвокатската канцеларија на адвокат Исеини Шазивар како – адвокатски стручен соработник.

Од 01.07.2000 година откако претходно се здобил со легитимација од Адвокатската Комора на Р.Македонија и се запишал во именикот на адвокати, отворил адвокатска канцеларија во Гостивар, каде работел се до изборот на судија во Апелациониот суд Гостивар.

Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година, избран е за судија во Апелациониот суд Гостивар и работи во Граѓанскиот оддел.

Објавени трудови и активности:

 

Судија Изет Исмаили

Судија Изет Исмаили

Име и презиме:
Изет Исмаили
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Стопански и работни спорови

Судија Златко Анѓелкоски

Судија Златко Анѓелкоски

Име и презиме:
Златко Анѓелкоски
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Стопански и работни спорови

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје, на ден 01.09.1992 год.

Правосуден испит положил  во Скопје, на ден 07.09.1994 год.

Работно искуство:

Од 23.12.1994 год. започнал со обавување на адвокатска дејност, се до 15.03.1999 год., кога се вработил во МВР на РМ, како Началник на ОВР Кичево, а од 11.04.2001 год., е распореден како раководител во ОРО УБК Кичево.

Од 27.01.2003 год., повторно започнал да обавува адвокатска дејност, се до 30.10.2007 год.

Со Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Гостивар, бр.07-1790/1 од 31.10.2007 год., на Судскиот совет на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр.134 од 06.11.2007 год.), е избран за судија на Апелациониот суд во Гостивар.

Има добри познавања на францускиот  јазик.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести