Огласна табла [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Корисни информации

Огласна табла

⬇ објавено на 06.12.2023 ⬇

СТ-134/23 - Друштво за производство, трговија и услуги ЏО-ТИП ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-128/23 - Друштво за транспортни услуги и трговија ,,НТН ЛОГИСТИК,, увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар

⬇ објавено на 05.12.2023 ⬇

СТ-126/23 - Здружение за екологија и заштита на животна средина ,,ЕКОЛОГ ФОЈА ,,Битола

СТ-149/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ТУРБО КАР 1996 ДООЕЛ Битола

СТ-150/23 - Занаетчија Бурекџилница РУБИН-СЗД Валентина Владимир Звездакоска Ресен

⬇ објавено на 01.12.2023 ⬇

МАЛВП-514/23 - Покана за одговор на тужба - Горан Милевски од Могила

МАЛВП-514/23 - Тужба - Горан Милевски од Могила

⬇ објавено на 30.11.2023 ⬇

СТ-116/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ДОДИ ЛЕА ,,ДООЕЛ увоз-извоз Битола

⬇ објавено на 29.11.2023 ⬇

СТ-136/23 - Друштво за производство,трговија и услуги СТУДИОРУМ ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-137/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛ-МАРИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-146/23 - Друштво за услуги,трговија и производство АВТОПЕРАЛНА ШЕКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-147/23 - Друштво за производство, услуги и трговија ,,КАЈ МАРКО,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Кравари,Битола

СТ-139/23 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,АМГБП ГЛОБАЛ,, увоз-извоз ДОО Битола

СТ-138/23 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,СЕМИНАРА –ММ,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-148/23 - Друштво за производство, трговија и услуги РИМ ТРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Битола

⬇ објавено на 27.11.2023 ⬇

СТ-130/23 - Друштво за производство,трговија и услуги МОБИ ХИТ БУЦО увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-140/23 - Друштво за трговија ,производство и услуги ,,ДРВО ДЕЗЕН ТРЕЈД,, увоз-извоз Битола ДООЕЛ

СТ-145/23 - Друштво за производство, трговија и услуги КАРМЕН-ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-143/23 - Друштво за транспорт, трговија и услуги БАБА ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз

СТ-144/23 - Друштвото за производство,трговија и услуги ИРИС-ДВ ДООЕЛ увоз-извоз с.Мренога,Демир Хисар

⬇ објавено на 21.11.2023 ⬇

СТ-135/23 - Друштво за услуги, трговија и производство НОКС БЈУТИ БАР ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-121/23 - Друштво за трговија , услуги и производство ,,Џемдаг Лајтенинг Еуропа,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

⬇ објавено на 17.11.2023 ⬇

СТ-137/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛ-МАРИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-136/23 - Друштво за производство,трговија и услуги СТУДИОРУМ ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-131/23 - Друштво за производство и трговија на големо и мало и услуги ,,ДИНИ КОМПАНИ,, ДОО увоз-извоз Битола

СТ-132/23 - Друштво за производство ,услуги и трговија на големо и мало ,,ЛУКСЕИН-БЈУТИ,,ДООЕЛ увоз-извоз Битола

⬇ објавено на 14.11.2023 ⬇

СТ-89/23 - Друштво за производство,услуги и трговија ,,НИКИ – ПРОМ КОМПАНИ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-114/23 - Друштво за производство, трговија и услуги ,,АБО ТОБАКО,,ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-130/23 - Друштво за производство,трговија и услуги МОБИ ХИТ БУЦО увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-56/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,АГРО АЛЕКС - МОНИ,, увоз-извоз ДООЕЛ с.Трновци,Могила

СТ-128/23 - Друштво за транспортни услуги и трговија ,,НТН ЛОГИСТИК,, , увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар

СТ-103/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,МОЈА ВЕНЧАНИЦА,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

⬇ објавено на 09.11.2023 ⬇

П2-112/23 - Покана - Анѓелко Јанчевски, Мордо Нахмијас Лазо бр.12, Битола

П2-112/23 - Тужба - Анѓелко Јанчевски, Мордо Нахмијас Лазо бр.12, Битола

⬇ објавено на 30.10.2023 ⬇

СТ-123/23 - Друштво за производство, трговија и услуги АЛЕК-БИЛ ДООЕЛ Битола

СТ-110/23 - Друштво за трговија,услуги и производство ХЕРАКЛИС КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-127/23 - Друштво за производство,трговија ,,САЛДО ПЛУС,, Стојковска Слободанка ДООЕЛ увоз-извоз Битола ,со седиште во Битола

СТ-120/23 - Друштво за угостителство и трговија Н-71 Ристана ДООЕЛ Битола

СТ-109/23 - Друштво за угостителство,трговија и услуги СТАРА МЕАНА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-122/23 - Друштво за производство, трговија и услуги „КАЛЧОВСКИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-126/23 - Друштво за производство,трговија и услуги Келешовски Иле и други РАЗНО увоз-извоз Битола ДОО

⬇ објавено на 26.10.2023 ⬇

СТ-126/23 - Друштво за производство,трговија и услуги Келешовски Иле и други РАЗНО увоз-извоз Битола ДОО

СТ-119/23 - Друштво за услуги, трговија и производство ИР-МЕДИК-ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз извоз

МАЛВП-397/23 - Покана - Тони Герасимов, ул. „Христо Узунов“ бр. 19, Виница

МАЛВП-397/23 - Тужба - Тони Герасимов, ул. „Христо Узунов“ бр. 19, Виница

МАЛВП-438/23 - Пресуда - Василкоски Роберт, ул. „Димо Хаџи-Димов“ бр. 45, Скопје

⬇ објавено на 20.10.2023 ⬇

СТ-121/23 - Друштво за трговија ,услуги и производство ,,Џемдаг Лајтенинг Еуропа,, увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

СТ-124/23 - Трговско друштво за производство, промет и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола

⬇ објавено на 17.10.2023 ⬇

СТ-122/23 - Друштво за производство, трговија и услуги „КАЛЧОВСКИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-117/23 - Друштво за производство,услуги и трговија ,,ГАРФИЛД КИДС,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

⬇ објавено на 13.10.2023 ⬇

СТ-115/23 - Заштитно Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги „ФИЛТАМ“ увоз-извоз Битола

СТ-123/23 - Друштво за производство, трговија и услуги АЛЕК-БИЛ ДООЕЛ Битола

⬇ објавено на 12.10.2023 ⬇

СТ-120/23 - Друштво за угостителство и трговија Н-71 Ристана ДООЕЛ Битола

СТ-108/23 - Друштво за производство,трговија и услуги КАРО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-111/23 - Друштво за производство,трговија на големо и мало и услуги КОМПАКТ МСФ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

МАЛВП-872/2023 - Валентин Цветановски од Прилеп

⬇ објавено на 10.10.2023 ⬇

РО-43/23 - Трговско друштво за угостителство одмор и рекреација на пензионери БОРЕЦ ПИОМ ДОО Битола

СТ-99/23 - Друштво за трговија на мало,угостителство и услуги,,КАФИЧ КОМЕРЦ,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-119/23 - Друштво за услуги, трговија и производство ИР-МЕДИК-ПЛУС ДООЕЛ

СТ-113/23 - Друштво за трговија,производство и услуги ПЕРО ПЕПСИТО ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-112/23 - Друштво за трговија,производство и услуги ДЕКО ИНСАИД ДООЕЛ увоз-извоз Битола

⬇ објавено на 09.10.2023 ⬇

СТ-107/23 - Друштво за производство, трговија и услуги „С ТРАДЕ ГРОУП“ увоз-извоз Битола

СТ-117/23 - Друштво за производство,услуги и трговија ,,ГАРФИЛД КИДС,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

⬇ објавено на 04.10.2023 ⬇

СТ-105/23 - Друштво со ограничена одговорност Ристе и Николче за трговија на големо и мало Стојановска Јованка,увоз-извоз и услуги Ресен ДООЕЛ

СТ-101/23 - Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р ЗИНГОВСКИ Демир Хисар

СТ-116/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ДОДИ ЛЕА,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

⬇ објавено на 03.10.2023 ⬇

СТ-118/23 - Друштво за производство,услуги и трговија ,,ГАРФИЛД КИДС,, увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-104/23 - Друштво за производство трговија и услуги ЛИДЕР ХОУМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

⬇ објавено на 02.10.2023 ⬇

РО-42/23 - Трговско друштво за угостителство одмор и рекреација на пензионери БОРЕЦ ПИОМ ДОО Битола, ул.Генерал Васко Карангелевски бр.бб Битола

⬇ објавено на 27.09.2023 ⬇

СТ-114/23 - Друштво за производство, трговија и услуги ,,АБО ТОБАКО,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-111/23 - Друштво за производство,трговија на големо и мало и услуги КОМПАКТ МСФ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-110/23 - Друштво за трговија,услуги и производство ХЕРАКЛИС КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

⬇ објавено на 26.09.2023 ⬇

СТ-98/23 - Трговец поединец за такси превоз Васко Слободан Стиснијовски АСТРА 23 ТП Битола

СТ-115/23 - Заштитно Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги „ФИЛТАМ“ увоз-извоз Битола

СТ-108/23 - Друштво за производство,трговија и услуги КАРО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-109/23 - Друштво за угостителство,трговија и услуги СТАРА МЕАНА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-113/23 - Друштво за трговија, производство и услуги ДЕКО ИНСАИД ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-102/23 - Друштво за менаџмент,посредување и услуги увоз-извоз ТИШ-ТАШ ДООЕЛ Битола

СТ-107/23 - Друштво за производство, трговија и услуги „С ТРАДЕ ГРОУП“ увоз-извоз Битола

СТ-112/23 - Друштво за трговија,производство и услуги ДЕКО ИНСАИД ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-100/23 - Друштво за производство,трговија и услуги ,,ДАС КОМПАНИ ,,ДООЕЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ

⬇ објавено на 14.09.2023 ⬇

СТ-104/23 - Друштво за производство трговија и услуги ЛИДЕР ХОУМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-105/23 - Друштво со ограничена одговорност Ристе и Николче за трговија на големо и мало Стојановска Јованка ,увоз-извоз и услуги Ресен ДООЕЛ

СТ-106/23 - Здружение планинарско-спортски клуб ПСК ПЕЛАГОН Битола

⬇ објавено на 07.09.2023 ⬇

СТ-88/23 - Друштво за производство,трговија и услуги,,ЕЛЕКТРО БНБ,, увоз-извоз ДОО Ресен

⬇ објавено на 06.09.2023 ⬇

П2-118/23 - Решение од 21.08.2023 - Андријана Вељановска, ул. „Климент Охридски“ бр. 25/20, Битола

СТ-102/23 - Друштво за менаџмент,посредување и услуги увоз-извоз ТИШ-ТАШ ДООЕЛ Битола

⬇ објавено на 30.08.2023 ⬇

СТ-92/23 - Друштво за производство,трговија и услуги,,ФОРЦА М87,, ДООЕЛ увоз-извоз Битола

СТ-93/23 - Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија СТОЈАНОВСКИ-ДЕНТ Битола

⬇ објавено на 24.08.2023 ⬇

СТ-97/23 - Друштво за производство ,трговија и услуги ,,НОВО РУДО ЈАГНЕ ,,увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-99/23 - Друштво за трговија на мало , угостителство и услуги ,,КАФИЧ КОМЕРЦ,,увоз-извоз ДООЕЛ Битола

СТ-95/23 - Друштво за превоз на стоки,трговија и услуги С.В.И.В. ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Битола

⬇ објавено на 23.08.2023 ⬇

СТ-101/23 - Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р ЗИНГОВСКИ Демир Хисар

СТ-98/23 - Трговец поединец за такси превоз Васко Слободан Стиснијовски АСТРА 23 ТП Битола

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести