Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-37/14

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-430/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 08:40
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-586/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-312/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-187/16

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-277/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:10
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-429/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-406/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: П2-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2020, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-539/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:45
 • Септември
  24

  Предмет: К-143/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-296/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-140/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ТС1-7/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-538/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 10:10
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-542/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 10:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-548/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-13/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2020, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-480/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 10:40
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-479/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 10:45
 • Септември
  24

  Предмет: ВПП-12/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.09.2020, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-168/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-257/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 12:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-5/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 12:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-132/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 12:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-746/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-784/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-684/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-45/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ВПП-35/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-746/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-579/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-84/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 13:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-93/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-793/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-634/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: СТ-6/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-776/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-808/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-800/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-775/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-661/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-79/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 14:15
 • Септември
  24

  Предмет: СТ-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2020, во 14:20
 • Септември
  25

  Предмет: П1-8/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.09.2020, во 08:15
 • Септември
  25

  Предмет: К-6/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-41/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-1/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПЛ1-П-15/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-6/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-466/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.09.2020, во 09:35
 • Септември
  25

  Предмет: К-134/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-11/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-2/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-73/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: РО-5/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-81/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПЛ1-П-40/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.09.2020, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-85/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-96/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-120/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-85/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 121
  25.09.2020, во 12:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-57/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.09.2020, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-216/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-750/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.09.2020, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-750/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.09.2020, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-69/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.09.2020, во 13:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-69/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.09.2020, во 13:30
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-52/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.09.2020, во 13:40
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-80/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.09.2020, во 14:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-80/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.09.2020, во 14:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-52/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.09.2020, во 14:15
 • Септември
  28

  Предмет: КС-КР-79/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ИЗС-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-1/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П2-32/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П4-9/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-6/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-93/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-63/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-45/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: П2-43/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-77/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: П2-36/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2020, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-239/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.09.2020, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-242/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-43/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-509/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 08:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-141/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 08:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-514/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-244/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП-114/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.09.2020, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-75/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: П3-5/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-575/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-516/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.09.2020, во 09:45