Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Korrik
  13

  Lënda: УО-24/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.07.2020, во 08:30
 • Korrik
  13

  Lënda: К-29/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  13.07.2020, во 09:00
 • Korrik
  13

  Lënda: МАЛВП-160/2019

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.07.2020, во 09:00
 • Korrik
  13

  Lënda: К-143/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  13.07.2020, во 10:00
 • Korrik
  13

  Lënda: РО-67/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.07.2020, во 10:20
 • Korrik
  13

  Lënda: РО-36/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.07.2020, во 11:00
 • Korrik
  13

  Lënda: ПРК-Ј-49/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  13.07.2020, во 13:00
 • Korrik
  13

  Lënda: П2-9/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.07.2020, во 13:30
 • Korrik
  14

  Lënda: МАЛВП-166/2019

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 09:20
 • Korrik
  14

  Lënda: П2-35/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 09:40
 • Korrik
  14

  Lënda: ПЛ1-ТС-66/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  14.07.2020, во 10:00
 • Korrik
  14

  Lënda: РО-60/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 11:30
 • Korrik
  14

  Lënda: П2-15/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 12:30
 • Korrik
  14

  Lënda: РО-172/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 14:00
 • Korrik
  14

  Lënda: РО-174/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 14:10
 • Korrik
  14

  Lënda: РО-173/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 14:20
 • Korrik
  14

  Lënda: РО-170/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.07.2020, во 14:30
 • Korrik
  16

  Lënda: К-199/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.07.2020, во 09:30
 • Korrik
  17

  Lënda: ИЗС-7/20

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  17.07.2020, во 09:00
 • Korrik
  17

  Lënda: К-217/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.07.2020, во 10:00
 • Gusht
  17

  Lënda: К-ООА-7/2020

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.08.2020, во 10:00
 • Gusht
  20

  Lënda: К-30/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.08.2020, во 10:00
 • Shtator
  1

  Lënda: П1-45/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  01.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  1

  Lënda: К-104/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  2

  Lënda: К-20/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  2

  Lënda: П4-4/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.09.2020, во 11:30
 • Shtator
  3

  Lënda: РО-67/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  03.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  3

  Lënda: ВПП-88/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 43
  03.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  3

  Lënda: К-279/18

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  4

  Lënda: МАЛВП-94/2017

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  4

  Lënda: П2-12/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  4

  Lënda: П1-7/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-Ј-77/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  04.09.2020, во 11:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-Ј-73/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  04.09.2020, во 12:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-О-108/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-О-108/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-654/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  04.09.2020, во 13:30
 • Shtator
  7

  Lënda: МАЛВП-45/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  7

  Lënda: МАЛВП-7/2019

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  7

  Lënda: МАЛВП-64/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.09.2020, во 12:00
 • Shtator
  9

  Lënda: К-6/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  09.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  9

  Lënda: П1-10/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  9

  Lënda: К-2/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  09.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  9

  Lënda: К-162/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  9

  Lënda: СТ-6/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.09.2020, во 10:30
 • Shtator
  9

  Lënda: СТ-8/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.09.2020, во 11:00
 • Shtator
  9

  Lënda: СТ-1/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.09.2020, во 11:30
 • Shtator
  9

  Lënda: ПРК-С-767/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  09.09.2020, во 13:00
 • Shtator
  9

  Lënda: ПРК-Ј-71/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  09.09.2020, во 13:30
 • Shtator
  9

  Lënda: ПРК-С-644/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Shtator
  9

  Lënda: ПРК-С-764/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-412/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 08:30
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-413/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 08:40
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-414/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 08:50
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-475/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  10

  Lënda: МАЛВП-128/2018

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  10.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  10

  Lënda: ТС-1/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-476/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 10:15
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-478/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 10:20
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-263/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 10:30
 • Shtator
  10

  Lënda: ПРК-С-262/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  10.09.2020, во 10:40
 • Shtator
  10

  Lënda: К-240/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  10.09.2020, во 12:00
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-Ј-66/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 08:30
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-С-537/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 08:40
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-Ј-3/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 08:45
 • Shtator
  11

  Lënda: К-37/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  11.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  11

  Lënda: П2-14/19

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  11.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-С-145/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-С-68/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 09:10
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-С-122/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 09:15
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-Ј-65/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 09:20
 • Shtator
  11

  Lënda: ТС-10/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  11.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-Ј-40/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-С-663/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  11.09.2020, во 11:00
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-С-205/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 12:30
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-С-217/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 12:45
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-Ј-51/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 13:00
 • Shtator
  11

  Lënda: ПРК-Ј-21/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  11.09.2020, во 13:15
 • Shtator
  14

  Lënda: МАЛВП-42/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  14

  Lënda: МАЛВП-27/2020

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  14

  Lënda: ВПП-117/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  14.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  14

  Lënda: ВПП-39/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  14.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  14

  Lënda: ВПП-129/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  14.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  14

  Lënda: ВПП-5/20

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  14

  Lënda: ВПП-291/16

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.09.2020, во 11:30
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-226/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 08:30
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-223/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 08:40
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-224/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 08:50
 • Shtator
  15

  Lënda: ВПП-102/19

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-221/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 09:00
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-225/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 09:15
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-407/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  15

  Lënda: П4-32/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 46
  15.09.2020, во 09:30
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-222/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 09:45
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-150/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 10:00
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-151/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 10:10
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-153/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 10:15
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-154/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 10:20
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-155/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 10:30
 • Shtator
  15

  Lënda: ПРК-С-156/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.09.2020, во 10:40