Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Janar
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-65/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  15.01.2021, во 09:00
 • Janar
  15

  Lënda: К-6/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  15.01.2021, во 09:00
 • Janar
  15

  Lënda: ПРК-Ј-87/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  15.01.2021, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: РО-11/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.01.2021, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: К-359/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.01.2021, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: П2-74/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.01.2021, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: ТС1-3/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  15.01.2021, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: К-260/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.01.2021, во 10:00
 • Janar
  15

  Lënda: П1-16/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.01.2021, во 10:30
 • Janar
  15

  Lënda: К-321/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.01.2021, во 11:00
 • Janar
  15

  Lënda: МАЛВТС-18/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.01.2021, во 11:30
 • Janar
  15

  Lënda: К-215/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  15.01.2021, во 12:00
 • Janar
  15

  Lënda: К-152/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.01.2021, во 12:00
 • Janar
  15

  Lënda: КМ-18/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.01.2021, во 13:00
 • Janar
  15

  Lënda: П5-2/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.01.2021, во 13:00
 • Janar
  15

  Lënda: П3-5/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  15.01.2021, во 13:00
 • Janar
  15

  Lënda: П5-2/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.01.2021, во 13:00
 • Janar
  15

  Lënda: КМ-17/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.01.2021, во 13:30
 • Janar
  15

  Lënda: ЗАВ-101/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.01.2021, во 14:00
 • Janar
  15

  Lënda: П5-4/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  15.01.2021, во 14:00
 • Janar
  18

  Lënda: РО-131/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.01.2021, во 08:15
 • Janar
  18

  Lënda: П2-31/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.01.2021, во 09:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-273/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.01.2021, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-354/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.01.2021, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: МАЛВП-119/2019

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.01.2021, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: МАЛВП-139/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.01.2021, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: ТС1-1/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2021, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: ТС-13/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2021, во 11:00
 • Janar
  18

  Lënda: ВПП-75/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.01.2021, во 11:00
 • Janar
  18

  Lënda: ВПП-75/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.01.2021, во 11:00
 • Janar
  18

  Lënda: МАЛВТС-18/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2021, во 12:00
 • Janar
  18

  Lënda: МАЛВТС-6/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2021, во 12:00
 • Janar
  18

  Lënda: ЗАВ-103/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.01.2021, во 13:00
 • Janar
  18

  Lënda: П1-45/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  18.01.2021, во 13:00
 • Janar
  18

  Lënda: РО-175/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.01.2021, во 14:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-321/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.01.2021, во 14:00
 • Janar
  20

  Lënda: РО-11/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.01.2021, во 09:00
 • Janar
  20

  Lënda: МАЛВТС-18/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.01.2021, во 09:15
 • Janar
  20

  Lënda: МАЛВТС-18/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.01.2021, во 10:00
 • Janar
  20

  Lënda: ТС-22/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.01.2021, во 10:00
 • Janar
  20

  Lënda: К-326/18

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.01.2021, во 10:00
 • Janar
  20

  Lënda: К-60/20

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  20.01.2021, во 10:00
 • Janar
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-28/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.01.2021, во 10:30
 • Janar
  20

  Lënda: МАЛВП-101/2020

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.01.2021, во 10:30
 • Janar
  20

  Lënda: МАЛВП-85/2020

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.01.2021, во 11:00
 • Janar
  20

  Lënda: РО-134/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  20.01.2021, во 12:00
 • Janar
  20

  Lënda: РО-138/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  20.01.2021, во 12:30
 • Janar
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-6/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.01.2021, во 12:30
 • Janar
  20

  Lënda: МАЛВП-48/2020

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  20.01.2021, во 13:00
 • Janar
  20

  Lënda: П2-81/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  20.01.2021, во 14:00
 • Janar
  21

  Lënda: МАЛВТС-3/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  21.01.2021, во 08:40
 • Janar
  21

  Lënda: К-207/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.01.2021, во 09:00
 • Janar
  21

  Lënda: П2-26/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  21.01.2021, во 09:00
 • Janar
  21

  Lënda: ЗАМ-К-25/20

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  21.01.2021, во 09:00
 • Janar
  21

  Lënda: ПРК-С-514/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  21.01.2021, во 09:00
 • Janar
  21

  Lënda: ЗАМ-К-26/20

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  21.01.2021, во 09:30
 • Janar
  21

  Lënda: К-358/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  21.01.2021, во 10:00
 • Janar
  21

  Lënda: К-187/16

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  21.01.2021, во 10:00
 • Janar
  21

  Lënda: МАЛВП-137/2019

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.01.2021, во 10:00
 • Janar
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-42/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.01.2021, во 10:00
 • Janar
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-25/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  21.01.2021, во 10:00
 • Janar
  21

  Lënda: МАЛВП-32/2019

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.01.2021, во 10:30
 • Janar
  21

  Lënda: К-282/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  21.01.2021, во 11:00
 • Janar
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-31/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.01.2021, во 11:00
 • Janar
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-37/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.01.2021, во 12:30
 • Janar
  21

  Lënda: К-278/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  21.01.2021, во 13:00
 • Janar
  21

  Lënda: ТС-17/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.01.2021, во 13:00
 • Janar
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-9/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  21.01.2021, во 14:00
 • Janar
  21

  Lënda: К-139/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  21.01.2021, во 14:00
 • Janar
  21

  Lënda: К-260/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  21.01.2021, во 14:30
 • Janar
  21

  Lënda: К-359/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.01.2021, во 15:00
 • Janar
  21

  Lënda: К-6/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  21.01.2021, во 15:00
 • Janar
  22

  Lënda: КМ-18/20

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  22.01.2021, во 08:30
 • Janar
  22

  Lënda: КМ-6/20

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  22.01.2021, во 09:00
 • Janar
  22

  Lënda: РО-58/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.01.2021, во 09:30
 • Janar
  22

  Lënda: П4-5/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  22.01.2021, во 09:30
 • Janar
  22

  Lënda: К-237/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: КМ-11/20

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  22.01.2021, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: К-150/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: П4-24/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.01.2021, во 10:30
 • Janar
  22

  Lënda: ПЛ1-ТС-40/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.01.2021, во 11:00
 • Janar
  22

  Lënda: ПЛ1-ТС-38/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.01.2021, во 11:30
 • Janar
  22

  Lënda: К-281/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 1
  22.01.2021, во 12:00
 • Janar
  22

  Lënda: ПЛ1-ТС-43/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.01.2021, во 12:00
 • Janar
  22

  Lënda: ВПП-119/19

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.01.2021, во 13:30
 • Janar
  22

  Lënda: МАЛВП-158/2019

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  22.01.2021, во 14:00
 • Janar
  22

  Lënda: П2-47/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  22.01.2021, во 14:00
 • Janar
  25

  Lënda: П5-2/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.01.2021, во 08:30
 • Janar
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-65/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2021, во 08:40
 • Janar
  25

  Lënda: П5-4/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.01.2021, во 08:45
 • Janar
  25

  Lënda: К-250/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Janar
  25

  Lënda: ОДС-5/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2021, во 09:00
 • Janar
  25

  Lënda: МАЛВП-113/2020

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.01.2021, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: П1-13/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2021, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: П1-13/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2021, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: КС-КР-92/20

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  25.01.2021, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-46/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.01.2021, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-49/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.01.2021, во 10:30
 • Janar
  25

  Lënda: К-245/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.01.2021, во 11:00
 • Janar
  25

  Lënda: КМ-10/20

  Gjykatësi Сузана Милевска, Salla e gjukimeve Соба 58
  25.01.2021, во 11:00