Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-974/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 08:30
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-963/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 08:40
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-856/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 08:50
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-872/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 09:00
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-847/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 09:10
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-893/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 09:20
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-389/20

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 09:30
 • Janar
  24

  Lënda: К-241/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.01.2022, во 09:30
 • Janar
  24

  Lënda: МАЛВП-113/2020

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.01.2022, во 09:30
 • Janar
  24

  Lënda: ПЛ1-ТС-63/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.01.2022, во 09:30
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-859/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 09:40
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-831/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 09:50
 • Janar
  24

  Lënda: К-2/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.01.2022, во 10:00
 • Janar
  24

  Lënda: П2-80/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.01.2022, во 10:00
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-846/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 10:00
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-766/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 10:10
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-822/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 10:20
 • Janar
  24

  Lënda: ПРК-С-1118/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.01.2022, во 10:30
 • Janar
  24

  Lënda: П2-82/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.01.2022, во 10:45
 • Janar
  24

  Lënda: К-15/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.01.2022, во 11:00
 • Janar
  24

  Lënda: ТС-1/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.01.2022, во 11:00
 • Janar
  24

  Lënda: К-252/18

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.01.2022, во 13:00
 • Janar
  24

  Lënda: К-90/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.01.2022, во 14:00
 • Janar
  24

  Lënda: К-346/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.01.2022, во 15:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-1194/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  25.01.2022, во 08:30
 • Janar
  25

  Lënda: РО-74/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2022, во 09:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-8/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.01.2022, во 09:30
 • Janar
  25

  Lënda: П5-6/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.01.2022, во 09:30
 • Janar
  25

  Lënda: К-3/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.01.2022, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: РО-23/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2022, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: К-364/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.01.2022, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-1252/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  25.01.2022, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: МАЛВП-72/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.01.2022, во 11:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-О-107/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  25.01.2022, во 11:45
 • Janar
  25

  Lënda: К-368/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.01.2022, во 12:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-55/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2022, во 12:00
 • Janar
  25

  Lënda: ЗАМ-С-12/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.01.2022, во 12:30
 • Janar
  25

  Lënda: ИЗС-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.01.2022, во 13:00
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-412/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 08:30
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-327/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 08:40
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-31/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 08:45
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-398/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 08:50
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-291/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:00
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-994/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.01.2022, во 09:00
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-391/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:10
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-389/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:15
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-423/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:20
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-22/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:30
 • Janar
  26

  Lënda: П4-22/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  26.01.2022, во 09:30
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-96/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  26.01.2022, во 09:30
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-505/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:40
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-501/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:45
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-484/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 09:50
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-493/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:00
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-Ј-44/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  26.01.2022, во 10:00
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-479/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:10
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-471/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:15
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-469/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:20
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-468/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:30
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-442/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:35
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-461/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:40
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-490/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.01.2022, во 10:45
 • Janar
  26

  Lënda: П1-17/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  26.01.2022, во 12:00
 • Janar
  26

  Lënda: К-10/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.01.2022, во 12:00
 • Janar
  26

  Lënda: МАЛВТС-2/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  26.01.2022, во 13:30
 • Janar
  26

  Lënda: К-53/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  26.01.2022, во 15:00
 • Janar
  27

  Lënda: РО-73/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.01.2022, во 09:15
 • Janar
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-71/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.01.2022, во 09:30
 • Janar
  27

  Lënda: ПРК-С-503/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.01.2022, во 09:30
 • Janar
  27

  Lënda: П2-50/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.01.2022, во 10:00
 • Janar
  27

  Lënda: К-353/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.01.2022, во 11:00
 • Janar
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-61/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.01.2022, во 11:00
 • Janar
  27

  Lënda: ВПП-30/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.01.2022, во 12:00
 • Janar
  27

  Lënda: К-ООА-27/2021

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.01.2022, во 13:00
 • Janar
  27

  Lënda: П4-28/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.01.2022, во 14:00
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-496/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.01.2022, во 08:50
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-358/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.01.2022, во 09:00
 • Janar
  28

  Lënda: ТС-6/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.01.2022, во 09:00
 • Janar
  28

  Lënda: СТ-15/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.01.2022, во 09:30
 • Janar
  28

  Lënda: П2-39/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.01.2022, во 10:00
 • Janar
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-56/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.01.2022, во 10:00
 • Janar
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-66/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.01.2022, во 12:00
 • Janar
  28

  Lënda: ВПП1-3/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  28.01.2022, во 12:00
 • Janar
  28

  Lënda: РО-45/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.01.2022, во 12:00
 • Janar
  28

  Lënda: К-59/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.01.2022, во 12:00
 • Janar
  28

  Lënda: ВПП-57/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.01.2022, во 13:00
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1094/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 08:30
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1077/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 08:40
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-939/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 08:50
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1003/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 09:00
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1021/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 09:10
 • Janar
  31

  Lënda: ВПП2-2/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  31.01.2022, во 09:15
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1020/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 09:20
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-946/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 09:30
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1012/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 09:40
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1068/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 09:50
 • Janar
  31

  Lënda: ПЛ1-ТС-67/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  31.01.2022, во 10:00
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-924/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 10:00
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1022/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 10:10
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1164/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 10:20
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1165/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 10:30
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-1243/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 10:40
 • Janar
  31

  Lënda: ПРК-С-951/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  31.01.2022, во 10:50
 • Janar
  31

  Lënda: РО-56/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  31.01.2022, во 11:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-О-111/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-1251/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-2/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  1

  Lënda: П2-69/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: К-71/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-898/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-899/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.02.2022, во 10:15
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПРК-С-937/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  01.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: К-65/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: ПЛ1-ТС-72/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: МАЛВП-124/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: П4-31/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1162/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1210/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1223/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 09:20
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1163/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПЛ1-ТС-74/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1245/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 09:40
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1220/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 09:50
 • Shkurt
  2

  Lënda: МАЛВТС-14/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  02.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1160/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: МВПОВ-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: К-208/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  02.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1175/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1176/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 10:20
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1091/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1201/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 10:40
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1221/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 10:50
 • Shkurt
  2

  Lënda: МАЛВП-121/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1229/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1217/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 11:10
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-1241/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  02.02.2022, во 11:20
 • Shkurt
  2

  Lënda: П2-87/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: К-240/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  02.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: МАЛВП-123/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  03.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: МАЛВП-126/2021

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: П2-11/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: К-353/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: К-232/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: ВПП-59/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  03.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: МАЛВП-93/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: К-97/15

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: РО-77/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: П4-13/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: П2-4/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.02.2022, во 08:20
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-298/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: МАЛВП-63/2021

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  4

  Lënda: П2-76/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-362/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-90/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-Ј-18/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-Ј-49/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 11:45
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-Ј-38/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-13/14

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-267/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: П4-32/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-С-607/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 12:15
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-О-11/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-О-181/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 12:45
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-О-32/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-С-478/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-86/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1179/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1235/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 08:40
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1204/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 08:50
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1230/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1089/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1234/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 09:20
 • Shkurt
  7

  Lënda: П1-8/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  07.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1242/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1178/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 09:40
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1227/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 09:50
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1214/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: П1-35/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1248/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1215/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 10:20
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1244/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1177/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 10:40
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1181/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 10:50
 • Shkurt
  7

  Lënda: ПРК-С-1087/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: К-274/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  07.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: П1-32/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-М-7/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: КМ-14/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-212/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  08.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: П2-21/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  08.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: МАЛВП-62/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: К-336/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: К-11/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПЛ1-ТС-76/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  08.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: П1-29/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  08.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: К-100/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПЛ1-ТС-75/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: П2-100/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-1025/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  08.02.2022, во 13:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-539/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-411/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 08:40
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-403/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 08:50
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-402/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-739/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: К-327/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1184/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-399/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-392/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 09:20
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1182/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 09:20
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1208/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-645/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1136/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 09:40
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-641/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 09:40
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1137/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 09:50
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-634/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 09:50
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-623/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: К-98/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1138/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: К-337/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  09.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-25/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1139/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-636/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-О-9/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 10:20
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1141/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 10:20
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1140/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-О-49/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-О-175/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.02.2022, во 10:40
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1142/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 10:40
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1144/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 10:50
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1146/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1147/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 11:10
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1226/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 11:20
 • Shkurt
  9

  Lënda: ПРК-С-1249/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  09.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  10

  Lënda: МАЛВП-43/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: П4-29/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  10.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: МАЛВТС-18/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: К-354/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  10.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: РО-84/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: К-74/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: МАЛВТС-9/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  10.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: К-7/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: ТС-4/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  11.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  11

  Lënda: К-221/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: К-148/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: К-231/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: МАЛВП-131/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  11.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: РО-58/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  11.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПЛ1-П-21/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  11.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: К-261/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1218/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1246/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 08:40
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1216/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 08:50
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1209/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1183/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1143/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 09:20
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1211/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1239/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 09:40
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1173/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 09:50
 • Shkurt
  14

  Lënda: К-33/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  14.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: ВПП-28/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1151/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1152/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1153/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 10:20
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-787/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-786/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 10:40
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1150/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 10:50
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-1186/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: ТС-18/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-179/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-Ј-15/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.02.2022, во 12:40
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПРК-С-1206/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПРК-С-1158/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.02.2022, во 08:40
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПРК-С-1049/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.02.2022, во 08:50
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПРК-С-1156/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: РО-49/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  15.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПРК-С-1145/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  15

  Lënda: К-253/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: К-83/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  15.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: П4-33/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПРК-С-1050/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПРК-С-1032/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  15.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  15

  Lënda: TСПОВ-1/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-77/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1085/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1124/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1205/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 09:20
 • Shkurt
  16

  Lënda: К-212/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1053/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1055/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 09:40
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1154/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 09:50
 • Shkurt
  16

  Lënda: К-207/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1166/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1159/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1231/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 10:20
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1196/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1157/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 10:40
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1236/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 10:50
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1187/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: П2-51/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: П2-51/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1155/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 11:10
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-1054/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 11:20
 • Shkurt
  16

  Lënda: ПРК-С-942/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  16.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  16

  Lënda: П2-17/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-226/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: П2-74/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  17.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-323/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 556
  17.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: РО-43/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: П3-3/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  17.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: МАЛВП-134/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  17.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: К-28/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: К-317/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  17.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: ПРК-С-312/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.02.2022, во 08:50
 • Shkurt
  18

  Lënda: ПРК-С-505/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: ПРК-С-415/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  18.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-340/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: П2-105/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-347/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-204/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: ПРК-С-336/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  18.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-55/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1052/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1225/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 08:40
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1188/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 08:50
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1051/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1247/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 09:10
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1207/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 09:20
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1088/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  21

  Lënda: РО-59/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  21.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1180/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 09:40
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1090/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 09:50
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1148/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-15/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  21.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-312/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  21.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: ТС-5/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1202/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 10:10
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1149/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 10:20
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1185/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1161/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 10:40
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1197/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 10:50
 • Shkurt
  21

  Lënda: ПРК-С-1097/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  21.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-307/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  21.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: МАЛВП-116/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  21.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-145/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  22.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-1325/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  22.02.2022, во 08:40
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-255/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: П2-61/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  22.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: МАЛВП-56/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  22.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: П4-24/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПЛ1-ТС-35/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  23.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: П2-83/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  23.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-108/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  23.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: МАЛВП-118/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  24.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: КМ-1/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  24.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: МАЛВП-113/2021

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  24.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  24

  Lënda: К-297/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: ПЛ1-ТС-1/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: ПРК-С-81/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  24

  Lënda: МАЛВП-121/2019

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: К-258/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: К-296/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-41/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  25

  Lënda: МАЛВП-99/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: К-243/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: К-235/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-68/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: П1-31/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  25.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-С-622/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПЛ1-ТС-62/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  25.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-О-6/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-О-39/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  28.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ВПП-2/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: РО-4/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: П4-3/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.02.2022, во 12:30
 • Mars
  1

  Lënda: РО-89/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.03.2022, во 10:00
 • Mars
  1

  Lënda: МАЛВП-127/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.03.2022, во 11:30
 • Mars
  1

  Lënda: РО-60/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.03.2022, во 12:30
 • Mars
  2

  Lënda: К-377/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  02.03.2022, во 10:00
 • Mars
  2

  Lënda: К-133/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.03.2022, во 10:00
 • Mars
  2

  Lënda: К-288/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  02.03.2022, во 13:00
 • Mars
  3

  Lënda: ПЛ1-ТС-32/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  03.03.2022, во 10:00
 • Mars
  3

  Lënda: К-46/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.03.2022, во 12:00
 • Mars
  4

  Lënda: К-117/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.03.2022, во 10:00
 • Mars
  4

  Lënda: К-4/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.03.2022, во 13:00
 • Mars
  10

  Lënda: К-40/18

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.03.2022, во 13:00
 • Mars
  14

  Lënda: ВПП-60/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  14.03.2022, во 12:00
 • Mars
  17

  Lënda: К-267/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.03.2022, во 10:00
 • Mars
  22

  Lënda: К-274/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  22.03.2022, во 10:00
 • Mars
  24

  Lënda: МАЛВП-87/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  24.03.2022, во 10:00
 • Maj
  10

  Lënda: К-102/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.05.2022, во 10:00
 • Maj
  13

  Lënda: К-229/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.05.2022, во 09:00