Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Nëntor
  27

  Lënda: ВПП-39/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.11.2020, во 08:30
 • Nëntor
  27

  Lënda: К-128/20

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  27.11.2020, во 09:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: ЗАВ-92/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.11.2020, во 09:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: К-326/18

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.11.2020, во 09:30
 • Nëntor
  27

  Lënda: П3-5/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.11.2020, во 09:30
 • Nëntor
  27

  Lënda: ЗАВ-91/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.11.2020, во 09:35
 • Nëntor
  27

  Lënda: П4-15/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: П2-53/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: РО-113/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.11.2020, во 11:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: ЗАВ-81/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.11.2020, во 11:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: ЗАВ-85/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.11.2020, во 11:30
 • Nëntor
  27

  Lënda: П1-21/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  27.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: МАЛВТС-1/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  27.11.2020, во 12:30
 • Nëntor
  27

  Lënda: П2-45/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.11.2020, во 14:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: ПРК-С-740/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  27.11.2020, во 14:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: ПРК-С-518/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  27.11.2020, во 14:00
 • Nëntor
  27

  Lënda: РО-101/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.11.2020, во 15:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: РО-109/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 08:20
 • Nëntor
  30

  Lënda: РО-102/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 08:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: П1-24/19

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2020, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: РО-118/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.11.2020, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: МАЛВП-96/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: П1-15/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.11.2020, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-58/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-273/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: РО-11/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2020, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: П4-27/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.11.2020, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ВПП2-10/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-13/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 43
  30.11.2020, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-249/20

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  30.11.2020, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: МАЛВП-109/2019

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.11.2020, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: П2-41/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 13:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: П4-13/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  30.11.2020, во 13:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: СТ-16/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 14:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: СТ-15/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 14:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: РО-101/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.11.2020, во 15:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-173/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 08:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПЛ1-ТС-21/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.12.2020, во 08:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: П4-23/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  01.12.2020, во 08:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-172/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 08:35
 • Dhjetor
  1

  Lënda: РО-106/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.12.2020, во 08:40
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-169/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 08:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: РО-101/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.12.2020, во 08:50
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ВПП-14/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-167/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ВПП-14/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-171/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 09:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-170/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-168/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 09:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ТС-21/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  01.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: П1-13/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: МАЛВП-104/2019

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-163/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-162/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 10:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-159/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-160/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 10:40
 • Dhjetor
  1

  Lënda: П1-22/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  01.12.2020, во 11:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-187/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 12:20
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-164/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 12:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-177/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 12:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-176/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 13:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПЛ1-ТС-55/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.12.2020, во 13:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-178/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 13:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-179/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 13:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-182/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 13:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-194/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 14:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-181/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 14:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-180/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  01.12.2020, во 14:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПЛ1-ТС-23/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.12.2020, во 08:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-184/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 08:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: РО-86/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.12.2020, во 08:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-188/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 08:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: РО-79/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.12.2020, во 08:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-186/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 08:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: РО-94/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-6/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  02.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-185/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-183/19

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 09:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-244/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-400/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 09:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: П4-4/19

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: П1-14/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-263/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 48
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ТС-22/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-40/18

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-568/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-473/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 10:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-229/17

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: МАЛВП-114/2020

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-3/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 10:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: МАЛВП-112/2020

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  02.12.2020, во 11:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-321/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 12:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-324/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 12:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-498/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 13:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-507/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 13:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-298/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 13:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-256/18

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  02.12.2020, во 13:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПЛ1-ТС-56/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.12.2020, во 14:00
 • Dhjetor
  3

  Lënda: П4-21/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  03.12.2020, во 08:15
 • Dhjetor
  3

  Lënda: ПРК-О-80/17

  Gjykatësi Олгица Ристовска, Salla e gjukimeve Соба 57
  03.12.2020, во 08:30