Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: П2-177/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  19.11.2018, во 08:15
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-50/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-142/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  19.11.2018, во 08:50
 • Ноември
  19

  Предмет: К-515/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-416/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-77/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/18

  Судија Ленка Соколовска, Судница Соба 91
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-181/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П3-11/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-72/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-38/18

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 118
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-278/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 9
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-464/17

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-298/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-282/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-192/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-401/16

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-55/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-30/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 118
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-50/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-308/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-439/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-284/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-74/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-26/17

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-172/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-310/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-741/17

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:35
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-443/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-480/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-458/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-295/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-44/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-618/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:48
 • Ноември
  19

  Предмет: П3-7/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  19.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-445/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-655/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:53
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-460/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 09:55
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-168/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-120/15

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/18

  Судија Ленка Соколовска, Судница Соба 91
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-362/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-307/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-184/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-551/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-174/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-139/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: СТ-ТС-11/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 118
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-448/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-181/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:03
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-181/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:03
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-451/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:05
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-455/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-907/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:13
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-462/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-283/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: РОПОВ-1/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  19.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-735/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:18
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-52/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-93/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:23
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-342/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:25
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-206/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-56/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-80/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-176/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-70/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-106/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-280/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-264/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П5-8/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-597/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:33
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-476/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:35
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-94/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:38
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-479/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-734/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:43
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-480/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-72/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-664/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:48
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-483/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-904/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:53
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-489/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:55
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-73/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.11.2018, во 10:55
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-640/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 10:58
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-506/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-187/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-149/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-187/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-303/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-505/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:03
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-493/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:05
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-492/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-545/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-900/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:18
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-308/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-721/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:25
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-722/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:28
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-80/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-723/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-293/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-553/14

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 11:30