Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  27

  Предмет: РО-217/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-95/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: СТ-4/20

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-703/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1256/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-215/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-196/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-562/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-400/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-357/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-607/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-217/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-353/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-11/20

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  27.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-352/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-14/20

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-12/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-51/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-4/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-219/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-609/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-685/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-595/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-13/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1118/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-471/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-288/17

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1114/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-596/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-9/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: СТ-32/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-161/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-30/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-301/17

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КМ-29/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-591/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1111/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-326/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-71/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-612/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: СТ-3/20

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-74/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-201/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-471/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-201/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-268/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-836/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-О-129/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-488/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-35/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-35/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-671/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-2/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-178/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-270/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 11:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-271/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-613/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-210/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-334/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-178/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-589/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-333/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-176/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-329/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-2/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-821/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-60/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  27.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-266/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 12:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1122/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 12:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-594/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-449/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-15/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-201/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1130/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-820/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 13:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1123/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 13:15
 • Февруари
  27

  Предмет: К-42/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  27.02.2020, во 13:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1375/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 13:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-589/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 13:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-244/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.02.2020, во 13:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-619/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 13:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1374/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 13:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-1369/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  27.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-26/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-8/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 14:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-9/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 14:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-157/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 14:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-213/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 14:50
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-236/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 14:55
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-256/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  27.02.2020, во 15:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-89/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  27.02.2020, во 15:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-798/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-1720/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.02.2020, во 08:50
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-708/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-16/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-21/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-39/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-1721/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-19/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-19/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.02.2020, во 09:15