Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-203/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-504/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2201/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-213/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-1054/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2203/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-222/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-258/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  22.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2205/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-1004/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-1746/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-117/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-67/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ТС-11/20

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2208/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-259/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-568/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-210/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-209/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2209/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-260/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  22.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-214/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-39/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  22.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2211/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2212/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-215/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РП-5/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-Ј-84/17

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-539/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ТС-9/20

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-449/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2213/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-217/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-454/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2214/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-271/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-689/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-406/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-218/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-322/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-205/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2215/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ТС1-7/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-165/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-2216/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  22.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-254/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-224/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-245/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  22.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-264/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-118/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-225/20

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВТС-6/20

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-188/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-617/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-618/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-198/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-175/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  22.01.2021, во 11:40
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-213/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 87
  22.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ТС-16/18

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-303/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-266/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-42/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-723/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-1050/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 12:10
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-Ј-23/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 12:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-1571/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-70/20

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-558/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-147/20

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-334/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-722/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-110/20

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-119/20

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 13:40
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-117/20

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  22.01.2021, во 13:50
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-188/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-134/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  22.01.2021, во 14:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-184/20

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  22.01.2021, во 15:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-50/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  22.01.2021, во 15:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-241/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-254/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  25.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2218/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-169/20

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-190/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-209/20

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП1-5/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-112/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-256/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2220/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2222/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 81
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: К-286/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-172/20

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-149/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-63/20

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-77/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-258/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-297/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-124/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-38/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  25.01.2021, во 09:30