Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  25

  Предмет: К-331/24

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  25.07.2024, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: К-ПП-320/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.07.2024, во 10:00
 • Август
  7

  Предмет: ВПП-62/88

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.08.2024, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: П2-143/24

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  15.08.2024, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: П2-42/24

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  16.08.2024, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П2-93/24

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  16.08.2024, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-465/23

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  16.08.2024, во 13:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-137/24

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  16.08.2024, во 13:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-258/23

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  16.08.2024, во 14:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-590/23

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  16.08.2024, во 14:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4864/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2384/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4865/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:05
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4869/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2386/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 09:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4871/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4872/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2387/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 09:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4873/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4878/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2389/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 9
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4886/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4888/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2390/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 09:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4889/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4890/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2393/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 9
  19.08.2024, во 09:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4892/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 09:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4894/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2394/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4896/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:05
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4897/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2396/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4903/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4904/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2397/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 10:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4905/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4906/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2400/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4907/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4915/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2401/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 10:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-О-52/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 10:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-О-274/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4922/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2402/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 10:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2403/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 10:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-О-277/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 10:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-2481/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.08.2024, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-О-5/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-О-285/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-407/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 11:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-403/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 11:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-О-281/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 11:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-401/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-О-281/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4926/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4927/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-56/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-373/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 12:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4957/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4955/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-147/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 12:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-347/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 12:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4952/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4951/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1185/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 12:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1519/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 12:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4945/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 12:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-4940/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  19.08.2024, во 13:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-60/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.08.2024, во 13:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1677/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  20.08.2024, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2409/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4939/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4936/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2412/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 09:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4933/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-412/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2415/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 09:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2419/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-413/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4961/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4937/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4965/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2420/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4968/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4971/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2421/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 09:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4976/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 09:55
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4977/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2422/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-63/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4980/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:05
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4981/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-200/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-265/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4984/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4985/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4993/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:25
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4995/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-428/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-197/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4999/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-285/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-288/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-67/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 10:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-196/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 10:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-289/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 10:55
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-2482/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-129/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-389/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-292/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 11:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-292/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 11:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-401/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 11:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-265/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 11:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-О-263/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-403/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4775/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-407/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  21.08.2024, во 12:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4776/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4778/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:25
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4779/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4781/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4789/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4795/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4796/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4799/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 12:55
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-4800/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  21.08.2024, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4802/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-194/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4804/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:05
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4806/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4815/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4819/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-193/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4822/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:25
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4825/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-109/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-379/23

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  23.08.2024, во 09:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-379/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-384/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-192/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-386/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4828/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 09:55
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-268/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-2447/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-2446/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-271/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4837/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4835/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-2444/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4832/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:25
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-389/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-2442/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4843/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4846/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-2437/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4849/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-396/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-2436/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-110/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.08.2024, во 10:55
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4850/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 11:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4853/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 11:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5011/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 11:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5010/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 11:55
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5006/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5005/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:05
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5012/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5013/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5018/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5025/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5027/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:25
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5030/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5036/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5037/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5038/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5039/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5040/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 12:55
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5042/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5043/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:05
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5049/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5058/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5060/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5051/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:25
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5071/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5070/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:35
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-5066/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4827/23

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  23.08.2024, во 13:45
 • Август
  26

  Предмет: П1-57/24

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  26.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2432/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-1381/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: КС-КР-204/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: К-168/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-4119/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:05
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-1303/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:10
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2430/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 09:10
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-989/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:15
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-569/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:20
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2427/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 09:20
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-1239/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:25
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-1416/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2452/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2857/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 09:32
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2243/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:35
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2044/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:40
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2429/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 09:40
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2851/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:45
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2896/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:50
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2426/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 09:50
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-1677/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 09:55
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-846/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-375/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2425/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-836/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:05
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-497/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:10
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-107/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 10:10
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3940/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:20
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-106/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 10:20
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3902/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:25
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-Ј-323/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-Ј-203/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3821/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:35
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3569/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:40
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-589/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 10:40
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3451/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:45
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3409/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:50
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-34/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  27.08.2024, во 10:50
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3175/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 10:55
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2309/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-4650/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 11:05
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-4685/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 11:10
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2674/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 11:15
 • Август
  27

  Предмет: К-392/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  27.08.2024, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-193/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-205/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 13:15
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-130/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 13:15
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-Ј-216/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 13:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-166/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  27.08.2024, во 13:45
 • Август
  29

  Предмет: К-12/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.08.2024, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2479/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2474/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 09:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2471/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2448/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2468/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2467/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2464/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2463/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2462/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2461/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2456/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 10:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2454/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2453/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 10:55
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2449/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.08.2024, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: К-343/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.08.2024, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: К-387/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.08.2024, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: К-94/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.08.2024, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-365/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-403/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 09:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-413/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-459/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: П3-7/23

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-19/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-26/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-61/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-62/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-70/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-31/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-23/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-28/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 10:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-396/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-112/24

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 11:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-202/24

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 11:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-637/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-155/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 12:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-146/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 12:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-148/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-147/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 12:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-149/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 12:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-152/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 13:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-375/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 13:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-27/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  30.08.2024, во 13:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1709/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1710/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1711/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1712/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-15/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-206/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1715/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1722/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1724/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-225/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1727/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1729/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1730/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1731/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1734/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-749/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 10:55
 • Септември
  2

  Предмет: К-356/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-511/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-ПП-566/23

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-373/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-180/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ЗАВ-5/24

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-37/23

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-126/23

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-277/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: К-214/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: К-277/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-2486/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-700/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-54/24

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-32/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:05
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-53/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-59/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-63/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: К-216/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: П2-126/24

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: П4-47/24

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-69/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:35
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-47/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-8/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-6/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-176/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 10:55
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-147/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-60/24

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.09.2024, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-575/23

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  03.09.2024, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-77/24

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 11:05
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-207/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 11:05
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-226/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 11:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-196/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.09.2024, во 11:10
 • Септември
  3

  Предмет: К-597/23

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-35/24

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-367/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: СТ-17/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ОДС-9/23

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-103/24

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: П2-188/23

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 31
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-336/24

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-36/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-36/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-115/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1735/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-76/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1739/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 09:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1740/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-37/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-80/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: П1-26/24

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 31
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1743/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1744/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-81/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1312/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1312/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1312/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1315/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1315/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1745/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-14/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1316/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1316/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 09:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-365/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1341/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1341/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-273/24

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: O1-3/24

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 31
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВТС-2/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1746/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П5-7/23

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1294/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-77/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-85/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-131/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1317/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1317/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1748/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-2085/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-18/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1319/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-301/23

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 101
  04.09.2024, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-2101/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:16
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1750/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-26/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-86/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1328/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1326/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1326/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1331/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-126/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1751/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-12/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-122/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1336/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-82/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1337/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1754/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-127/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1346/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1346/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1343/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1343/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-78/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  04.09.2024, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-197/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 10:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1164/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 10:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-435/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  04.09.2024, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-329/24

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-32/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-60/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 11:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1168/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 11:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1168/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 11:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1168/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 11:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1172/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 11:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1176/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-265/24

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП1-43/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 31
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-8/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1180/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1182/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1182/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1182/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1183/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1183/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1183/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1186/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1183/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1186/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1189/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1189/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1189/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1192/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: ТС1-6/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  04.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1192/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  04.09.2024, во 12:39
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-М-33/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  04.09.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-277/23

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-133/24

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-4545/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-38/24

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-4562/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 09:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-4582/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 09:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-250/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-4719/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 09:20
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-20/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-20/24

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-32/24

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.09.2024, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3577/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-9/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-51/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-166/23

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-147/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3561/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3555/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3603/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-111/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: К-384/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.09.2024, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3686/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3735/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:25
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3816/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-35/24

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3833/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-3913/23

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.09.2024, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-21/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-365/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-332/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-353/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-362/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-261/23

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  05.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-178/24

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-100/23

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.09.2024, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-350/24

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.09.2024, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-374/23

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.09.2024, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-618/23

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.09.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-14/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  05.09.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: П4-15/24

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.09.2024, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-353/24

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П2-166/23

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 31
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2491/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-326/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-81/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1007/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:05
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1008/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1666/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.09.2024, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1010/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1011/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1668/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.09.2024, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1016/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:25
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1022/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП1-33/24

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 31
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-333/24

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-21/24

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1670/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.09.2024, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1023/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:35
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1025/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1672/24

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.09.2024, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1032/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-29/24

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 31
  06.09.2024, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1033/24

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  06.09.2024, во 09:50
 • Септември