Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  26

  Предмет: П4-48/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП1-43/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-209/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-68/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-319/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-511/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2145/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: СТ-19/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2147/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-210/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2155/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2157/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-71/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-211/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-296/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-140/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-99/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-118/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-270/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2163/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-274/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-217/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2164/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2167/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-144/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-218/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-360/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-60/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-201/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-245/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-219/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-246/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2175/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-53/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-227/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-107/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-48/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2982/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: К-547/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П5-1/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-120/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ОДС-14/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-706/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-397/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП-59/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП1-44/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-301/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП1-7/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП2-37/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП-60/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-117/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  26.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-639/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-510/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1927/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1930/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-52/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-326/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-193/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1771/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1932/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-234/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1245/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1878/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-645/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1773/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-639/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-52/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-63/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-378/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-51/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-97/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: К-510/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-389/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-146/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-648/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-648/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-26/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-253/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1296/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1934/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1292/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-651/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1938/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-304/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-4/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-65/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-651/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1290/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1940/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: К-331/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-410/20

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-730/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-427/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1941/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1948/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1453/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1956/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-228/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-497/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-41/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1964/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1061/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-31/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-265/20

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1231/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1969/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-265/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: К-509/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1465/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1246/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-1258/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  27.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП1-37/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-504/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-71/20

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-387/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-113/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-91/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  27.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-61/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  27.10.2021, во 15:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-655/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1868/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 9
  28.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  28

  Предмет: К-446/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2183/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-170/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-34/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-223/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-70/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-702/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2184/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-183/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-222/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2188/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2189/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-108/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1549/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-246/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-145/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-38/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-660/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-661/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-661/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2190/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-248/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-143/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2197/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-83/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-500/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2199/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-663/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-250/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-663/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-72/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-187/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-219/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-37/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-664/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-664/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2201/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-251/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-141/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-51/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-51/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2205/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2214/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-344/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-254/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-43/20

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-144/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-142/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-8/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-45/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-50/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  28.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-50/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-727/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1854/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 9
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-156/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-256/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  28

  Предмет: К-695/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-258/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-39/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-46/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-188/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-543/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-376/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-65/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-74/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-131/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-568/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-131/20

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  28.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1463/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-189/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-421/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-217/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ЗАВ-22/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-211/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-26/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-284/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-287/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-37/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-93/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П5-8/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  28.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-218/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  29.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-153/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1970/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП2-59/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-366/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-229/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-ТС-2/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-229/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1979/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1984/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1563/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-64/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-97/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: КМ-24/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-218/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1532/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1991/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1994/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1914/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-6/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-3280/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-334/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-1998/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-37/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-210/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КМ-24/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-364/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2012/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2015/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-40/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-110/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-23/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-27/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2018/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: КМ-23/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-2025/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-104/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-574/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-372/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-М-87/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-257/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  29

  Предмет: К-664/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-23/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-107/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  29

  Предмет: К-294/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-26/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-109/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-55/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-228/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-199/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-283/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-286/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-12/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-281/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ТС1-2/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-16/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  29.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-72/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  29.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП2-56/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  29.10.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-51/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2216/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2225/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1783/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2231/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-28/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-459/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2233/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1478/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1305/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2234/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2237/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1318/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1787/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-578/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П1-110/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-236/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2238/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2247/20

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1788/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2242/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2243/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-370/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-75/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1791/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-883/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2241/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3338/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: К-311/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-520/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 80
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2386/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1653/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-566/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-521/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-185/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-888/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-450/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  1

  Предмет: К-489/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-728/20

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-560/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2446/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1651/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2279/20

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  01.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-118/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-73/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-220/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-238/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1822/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1825/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-278/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-239/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-225/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1798/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1828/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-229/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП-21/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-530/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2030/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-205/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ТС1-4/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2034/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-673/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-230/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2037/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1833/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-675/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-281/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2039/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-231/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-401/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-43/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ЗАВ-20/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-600/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВТС-15/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2040/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1842/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-282/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-233/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2045/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-677/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-284/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2049/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-235/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ОДС-13/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП-4/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-514/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2051/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-237/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2052/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1843/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  2

  Предмет: К-141/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-241/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-52/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2056/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-243/21

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2059/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2488/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2489/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2066/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-236/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-440/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-525/21

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2068/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2429/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2642/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2069/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  02.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  2

  Предмет: К-452/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2620/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1649/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-2621/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-73/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-1500/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ТС-11/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП-50/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  02.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2287/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2280/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2270/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-474/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-122/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-88/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-225/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2250/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-66/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-412/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-465/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2266/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-150/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  03.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2265/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1783/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-150/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2264/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-149/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1319/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  03.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2273/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-90/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВТС-8/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2274/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-206/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-179/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1478/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1305/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2260/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2277/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  3

  Предмет: К-338/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  03.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1318/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2223/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2259/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2223/20

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  03.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2279/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2281/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-72/21

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-158/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-681/20

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-194/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-158/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-600/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2244/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1787/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2256/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2247/20

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2247/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-124/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-128/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1788/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2232/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-1791/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-154/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2240/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-74/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-216/21

  Судија Александра Наковска, Судница Соба 37
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-252/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2336/21

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-883/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2253/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-883/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: К-496/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-576/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-453/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-352/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 81
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-92/21

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-535/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-231/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2386/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-884/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-253/20

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-888/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-888/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2252/21

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-450/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2375/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-193/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-351/21

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-2446/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 33
  03.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  3

  Предмет: К-15/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  03.11.2021, во 12:45