Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  19

  Предмет: К-315/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  19.07.2018, во 10:00
 • Јули
  20

  Предмет: ТС1-4/18

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 6
  20.07.2018, во 10:00
 • Јули
  27

  Предмет: ПРК-С-824/17

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  27.07.2018, во 09:30
 • Јули
  31

  Предмет: К-442/18

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  31.07.2018, во 10:00
 • Август
  6

  Предмет: ВПП2-47/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  06.08.2018, во 10:00
 • Август
  13

  Предмет: П4-42/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  13.08.2018, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: К-431/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  15.08.2018, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: К-301/17

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  15.08.2018, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: К-134/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  16.08.2018, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: П2-138/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  16.08.2018, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: П1-89/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-17/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВП-542/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-36/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: КМ-48/17

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  16.08.2018, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-161/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  16.08.2018, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: КМ-21/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  16.08.2018, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: КМ-19/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  16.08.2018, во 13:00
 • Август
  17

  Предмет: К-280/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П2-88/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП1-24/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-П-149/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  23.08.2018, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: O1-17/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: O1-17/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: К-441/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: К-433/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  23.08.2018, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: К-429/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  23.08.2018, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП1-45/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  24.08.2018, во 08:00
 • Август
  24

  Предмет: К-379/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-327/2016

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  24.08.2018, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: РО-122/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-18/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  24.08.2018, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: РО-42/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  24.08.2018, во 10:45
 • Август
  24

  Предмет: РО-2/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  24.08.2018, во 10:50
 • Август
  27

  Предмет: РО-480/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП1-48/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-182/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  27.08.2018, во 09:15
 • Август
  27

  Предмет: К-422/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-73/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ВПП1-32/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: К-376/18

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-74/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  27.08.2018, во 09:45
 • Август
  27

  Предмет: РО-78/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  27.08.2018, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП1-50/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  27.08.2018, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-82/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  27.08.2018, во 10:15
 • Август
  27

  Предмет: К-3/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  27.08.2018, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: К-373/18

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  27.08.2018, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: К-365/18

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  27.08.2018, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К-414/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  27.08.2018, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: К-391/18

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  27.08.2018, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: К-237/17

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  27.08.2018, во 12:30
 • Август
  27

  Предмет: П2-224/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  27.08.2018, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-104/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  29.08.2018, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: ВПП1-42/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  29.08.2018, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: ВПП1-56/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  29.08.2018, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ВПП1-52/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  29.08.2018, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: К-360/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  29.08.2018, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-145/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  29.08.2018, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ИЗС-1/17

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  29.08.2018, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-269/18

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  29.08.2018, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-142/17

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  29.08.2018, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-381/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  29.08.2018, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: К-355/18

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  29.08.2018, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: К-371/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  29.08.2018, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-205/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  29.08.2018, во 11:40
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-205/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  29.08.2018, во 11:40
 • Август
  29

  Предмет: П1-98/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  29.08.2018, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: К-464/17

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  29.08.2018, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: К-366/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  29.08.2018, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: П3-6/16

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  29.08.2018, во 13:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-П-114/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  30.08.2018, во 08:30
 • Август
  30

  Предмет: ОДС-3/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  30.08.2018, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: П3-5/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  30.08.2018, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП1-17/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  30.08.2018, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-96/17

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  30.08.2018, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-80/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  30.08.2018, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-692/14

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  30.08.2018, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-79/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  30.08.2018, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: К-571/17

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  30.08.2018, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: П5-2/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  30.08.2018, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: П5-2/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  30.08.2018, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: К-309/17

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  30.08.2018, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: К-498/16

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-246/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-655/17

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-208/16

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-15/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-755/16

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-837/14

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-459/17

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: П1-117/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-332/18

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-1277/14

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-397/16

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 4
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-332/18

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-287/18

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-90/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 8
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: К-635/16

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 4
  31.08.2018, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: К-256/16

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: К-264/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  31.08.2018, во 10:30