Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 08:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-6/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-397/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-147/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1174/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-425/17

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-76/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-239/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-79/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-327/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-398/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-37/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-328/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-12/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-399/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-322/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-429/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-75/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-123/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-401/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-689/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-17/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-407/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-8/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-325/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-9/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Судница 9
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-ПП-214/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-183/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-389/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-730/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-ООА-12/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-692/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-582/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-7/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-125/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-12/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-152/19

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-64/17

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 10:05
 • Мај
  20

  Предмет: РО-699/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-126/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-300/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-700/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-123/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-301/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 84
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-14/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-553/14

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: РО-303/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-47/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 10:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-110/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  20.05.2019, во 10:55
 • Мај
  20

  Предмет: К-779/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.05.2019, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-309/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-312/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 11:15
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-123/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-94/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-236/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  20.05.2019, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-101/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  20.05.2019, во 11:45
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-76/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-131/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-134/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 12:15
 • Мај
  20

  Предмет: К-222/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-49/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-476/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-186/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-17/18

  Судија Ленка Соколовска, Судница Судница 92
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-761/12

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-237/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-151/17

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-113/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.05.2019, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-560/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  20.05.2019, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-163/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  20.05.2019, во 14:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-236/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 08:50
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-10/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 08:55
 • Мај
  21

  Предмет: РО-80/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-151/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-100/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-71/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: СТ-10/18

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 74
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-5/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:05
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-103/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-804/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-104/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:20
 • Мај
  21

  Предмет: К-100/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: К-658/18

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-805/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-943/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П1-101/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-1008/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-806/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-932/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:50
 • Мај
  21

  Предмет: К-49/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: П4-31/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-542/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-73/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-333/18

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-12/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 10:00