Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  23

  Предмет: П1-43/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-420/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-39/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП-35/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-255/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-799/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-75/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-227/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-31/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-95/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 84
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-1265/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-309/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-74/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-800/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: РО-16/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 84
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: РО-234/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-15/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-803/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-677/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: П1-107/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-54/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-126/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 84
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-235/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-285/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-270/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-455/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-596/17

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-942/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: РО-127/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-805/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: РО-257/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-935/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-236/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-128/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-287/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-152/19

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-300/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: СТ-ТС-6/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-134/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-810/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-26/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-126/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-256/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-922/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-812/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-922/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП-52/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-425/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-275/17

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 84
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-314/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: П2-164/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-375/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-218/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-286/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-323/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-302/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-83/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  23.09.2019, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: РО-6/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-978/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: СТ-ТС-7/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  23.09.2019, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: К-384/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-269/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-103/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-229/19

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-49/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-549/18

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-304/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: П1-31/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-92/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-306/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 11:45
 • Септември
  23

  Предмет: РО-310/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: СТ-ТС-1/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-333/17

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-35/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-360/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-311/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 12:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-720/17

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 12:15
 • Септември
  23

  Предмет: П2-128/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-338/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-435/17

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: П2-139/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-991/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 12:45
 • Септември
  23

  Предмет: РО-339/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  23.09.2019, во 12:45
 • Септември
  23

  Предмет: П2-169/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-87/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: КМ-11/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-24/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: СТ-ТС-5/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-109/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 13:30
 • Септември
  23

  Предмет: П2-79/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  23.09.2019, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-20/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 51
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: П2-158/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-153/17

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-153/17

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-696/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  24.09.2019, во 08:35
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-698/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  24.09.2019, во 08:40
 • Септември
  24

  Предмет: П2-131/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  24.09.2019, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-160/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  24.09.2019, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-699/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  24.09.2019, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-701/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  24.09.2019, во 08:50