Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  13

  Предмет: ВПП2-31/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  13.08.2020, во 08:30
 • Август
  14

  Предмет: ТС1-8/20

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  14.08.2020, во 09:00
 • Август
  14

  Предмет: П2-118/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.08.2020, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: ВПП1-19/20

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  14.08.2020, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: К-260/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  17.08.2020, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-37/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  17.08.2020, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-34/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-667/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  17.08.2020, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: К-667/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  17.08.2020, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: К-97/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  17.08.2020, во 13:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-1299/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: К-95/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  18.08.2020, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-1603/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  18.08.2020, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: К-68/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  18.08.2020, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-740/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 09:10
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-743/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 09:20
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-751/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-1601/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-752/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 09:40
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-738/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 09:50
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-780/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-21/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-361/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-784/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 10:10
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-772/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 10:20
 • Август
  18

  Предмет: К-18/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-771/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-769/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 10:40
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-768/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 10:50
 • Август
  18

  Предмет: К-59/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  18.08.2020, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: К-302/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  18.08.2020, во 11:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-1413/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  18.08.2020, во 11:40
 • Август
  18

  Предмет: К-100/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  18.08.2020, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-766/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-762/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 12:10
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-1423/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  18.08.2020, во 12:20
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-Ј-85/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 12:20
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-Ј-90/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 12:30
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-Ј-81/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 12:40
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-Ј-84/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 12:50
 • Август
  18

  Предмет: ПРК-С-728/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  18.08.2020, во 13:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-733/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-735/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 09:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-80/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 09:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-79/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-79/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-Ј-77/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 09:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-726/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 09:50
 • Август
  19

  Предмет: К-21/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-700/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-702/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-706/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 10:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-710/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-713/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 10:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-714/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 10:50
 • Август
  19

  Предмет: К-49/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 8
  19.08.2020, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-718/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-725/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 12:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-699/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 12:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-698/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-856/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 12:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-851/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 12:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-846/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.08.2020, во 13:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-215/16

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  20.08.2020, во 08:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-843/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-190/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  20.08.2020, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-842/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 09:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1650/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 09:20
 • Август
  20

  Предмет: К-286/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1068/16

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: К-36/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-841/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-840/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 09:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-969/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-970/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-966/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-965/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-963/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-288/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-962/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 10:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-958/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 10:50
 • Август
  20

  Предмет: К-325/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.08.2020, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: К-366/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-251/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1448/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-954/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-950/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 12:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-945/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 12:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-943/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-942/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 12:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-397/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  20.08.2020, во 12:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-1310/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  20.08.2020, во 12:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-Ј-181/19

  Судија Арбенита Исмани Сакипи, Судница Соба 39
  20.08.2020, во 13:30
 • Август
  20

  Предмет: КС-КР-211/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  20.08.2020, во 13:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1526/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  21.08.2020, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-1152/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  21.08.2020, во 09:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-372/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  21.08.2020, во 09:20
 • Август
  21

  Предмет: П1-188/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  21.08.2020, во 09:30