Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  23

  Предмет: П1-90/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 36
  23.03.2018, во 08:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-143/17

  Судија Десанка Ѓаковска, Судница Соба 51
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: П2-174/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К-709/17

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: К-52/18

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-430/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-17/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-429/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 09:10
 • Март
  23

  Предмет: П2-50/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  23.03.2018, во 09:20
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-461/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 09:20
 • Март
  23

  Предмет: П4-137/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-36/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: К-40/18

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ОДС-11/17

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: К-361/17

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-421/17

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-507/17

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ОДС-1/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: К-75/13

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-135/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 09:40
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-191/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 09:40
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-193/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 09:50
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-191/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К-1124/13

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Соба 73
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-П-53/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К-750/16

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-540/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-201/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К-363/17

  Судија Славица Спасиќ, Судница Соба 59
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К-297/16

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-П-46/18

  Судија Беџет Елези, Судница Соба 76
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-42/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К-635/16

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 6
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К-755/16

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-211/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 10:10
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-522/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 10:20
 • Март
  23

  Предмет: П5-5/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: К-199/16

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-52/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: К-103/17

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-553/17

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-127/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-205/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-490/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 10:50
 • Март
  23

  Предмет: К-606/17

  Судија Славица Спасиќ, Судница Соба 59
  23.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: К-150/16

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 6
  23.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: К-569/14

  Судија Мирсад Суроји, Судница Судница 4
  23.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-3/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  23.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: К-657/15

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-529/17

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  23.03.2018, во 11:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-196/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: ТС1-4/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-560/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: К-149/16

  Судија Славица Спасиќ, Судница Соба 59
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: К-700/17

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 5
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: К-397/16

  Судија Славица Спасиќ, Судница Судница 4
  23.03.2018, во 11:40
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-511/17

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  23.03.2018, во 11:45
 • Март
  23

  Предмет: К-86/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-268/16

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-95/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-1221/16

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 12:10
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-249/15

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 12:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-146/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 12:20
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-15/17

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  23.03.2018, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-42/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  23.03.2018, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-15/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-146/16

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 12:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-237/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 13:00
 • Март
  23

  Предмет: РО-399/17

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 72
  23.03.2018, во 13:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-247/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 13:20
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-П-236/17

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  23.03.2018, во 13:30
 • Март
  23

  Предмет: П1-226/17

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  23.03.2018, во 13:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-178/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  23.03.2018, во 14:00
 • Март
  23

  Предмет: ВПП2-17/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  23.03.2018, во 14:00
 • Март
  23

  Предмет: П1-243/17

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  23.03.2018, во 15:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-552/17

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 36
  26.03.2018, во 08:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-349/17

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-209/17

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  26.03.2018, во 08:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-66/17

  Судија Десанка Ѓаковска, Судница Соба 51
  26.03.2018, во 08:50
 • Март
  26

  Предмет: К-12/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-442/17

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-17/17

  Судија Десанка Ѓаковска, Судница Соба 51
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-273/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-П-127/17

  Судија Неџат Мемети, Судница Соба 117
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-430/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: СТ-19/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 118
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-127/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 5
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-444/17

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  26.03.2018, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: РО-433/17

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Соба 116
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-314/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Соба 119
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-314/17

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 44
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-305/17

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 82
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П4-29/16

  Судија Лидија Велиновска, Судница Соба 78
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: СТ-19/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 118
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-420/17

  Судија Татјана Коколанска, Судница Соба 93
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-338/17

  Судија Десанка Ѓаковска, Судница Соба 51
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-43/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 82
  26.03.2018, во 09:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-150/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 82
  26.03.2018, во 09:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-150/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 82
  26.03.2018, во 09:38
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-48/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 82
  26.03.2018, во 09:40