Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  5

  Предмет: П2-103/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-26/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-549/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-472/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-92/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-70/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-31/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-153/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-42/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-112/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РП-6/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-67/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П3-9/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-484/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП2-42/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-72/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-407/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-74/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-46/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-43/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-518/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-77/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-494/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-493/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-232/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-127/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-548/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-99/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-444/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-111/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-23/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-94/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-131/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-122/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-562/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-38/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-88/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-117/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-73/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-24/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-87/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-36/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-37/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-300/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-652/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1810/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-125/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-6/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-207/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1847/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-670/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-306/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1848/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-323/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: СТ-120/12

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-126/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-86/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1849/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-541/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-38/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-307/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-43/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-68/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-102/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1854/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-17/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-309/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1855/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1858/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-317/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-51/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-36/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-106/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-16/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-305/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-127/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: СТ-33/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-116/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-318/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-29/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-34/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-111/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-128/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-154/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-306/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-52/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-119/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-312/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-34/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-324/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-333/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-138/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-335/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-26/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-129/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-547/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-325/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-326/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-191/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-198/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-133/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-418/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-130/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-249/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-327/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П5-9/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-329/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-329/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-199/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-128/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  6

  Предмет: СТ-6/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-204/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-131/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-336/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-132/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-207/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-321/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-25/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  06.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-58/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  06.10.2022, во 13:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-131/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 13:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-322/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-240/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 13:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-28/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  06.10.2022, во 13:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-325/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-326/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 13:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-288/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-328/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-248/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 14:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-179/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 14:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-354/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  06.10.2022, во 14:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-92/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-76/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-65/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-97/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  07.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-195/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  07.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: К-511/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-100/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-24/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-163/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-13/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-583/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-110/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  07.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-170/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  07.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-169/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-155/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-600/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-154/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-164/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-179/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-515/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П2-179/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-168/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  07.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  7

  Предмет: К-570/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  07.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-175/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  07.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-163/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-152/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-427/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-201/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-220/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  07.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  7

  Предмет: К-540/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-516/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-129/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-223/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-546/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-347/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П2-55/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-523/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П2-166/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-84/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-232/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-60/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  07.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-99/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  07.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-130/21

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-115/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  07.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-13/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  07.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-167/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-173/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: СТ-ТС-8/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-О-132/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-200/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-171/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-519/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  10

  Предмет: СТ-ТС-2/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  10.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2099/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-962/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1780/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П4-89/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2098/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-21/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВТС-7/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-925/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-176/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1836/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2097/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2519/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-29/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1789/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1790/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-181/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2096/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1793/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1799/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-182/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2095/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВТС-6/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-59/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-22/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-550/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1786/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2094/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-23/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-89/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2093/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2522/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1137/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-О-77/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-193/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-О-100/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2092/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-9/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2091/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-28/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2090/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1931/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1933/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-338/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-311/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-139/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П1-106/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-307/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  10.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-309/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-141/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  10.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-310/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-306/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-331/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-51/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-327/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-324/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-337/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 13:45
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-332/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  10.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-550/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2089/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-54/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-446/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-33/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-О-1/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2088/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-460/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-443/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2087/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2086/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-455/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2687/21

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2687/21

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-170/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1890/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-53/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-48/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-591/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-441/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1892/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2085/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-451/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-449/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1894/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-444/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2084/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2083/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ТС1-7/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-459/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-563/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2701/21

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2701/21

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-196/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1898/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-456/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-55/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1174/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1175/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2082/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-461/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-457/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1182/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2081/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2080/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-462/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-149/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-149/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-192/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-158/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-144/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-144/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2079/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-454/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-476/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2449/21

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2078/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1904/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2129/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  12.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-453/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-356/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-73/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1254/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-206/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-480/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-117/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-165/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-3/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П2-123/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-207/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-43/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-484/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-ООА-29/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: СТ-П4-1/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-222/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2506/21

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  12.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-483/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-476/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: СТ-17/20

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П2-200/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ВПП2-43/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-477/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-479/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  12.10.2022, во 12:50
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-50/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВТС-15/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  12.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-98/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  12.10.2022, во 15:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  12.10.2022, во 15:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-545/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-554/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3294/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-94/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1901/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1542/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2886/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3089/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3370/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-121/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-186/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П2-115/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-6/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-250/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-180/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-146/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2156/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-248/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1610/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1613/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-61/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-29/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1809/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-178/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1615/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-117/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-524/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-576/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-124/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1616/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  13.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1878/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 31
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1883/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2927/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-8/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-91/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1782/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-24/20

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-128/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-229/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-288/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-55/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-246/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-190/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-174/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1068/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-251/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-140/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  13

  Предмет: К-361/22

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: КС-КР-558/21

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3218/21

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1538/22

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Соба 75
  13.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПИ-2/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-254/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: КС-КР-200/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-183/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-170/21

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-108/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: КС-КР-488/22

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-125/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-63/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-156/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-127/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-124/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-64/22

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-464/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-35/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-122/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-126/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 12:50
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-121/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-375/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-375/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П2-176/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П2-177/22

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-48/21

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-337/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-123/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-120/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 13:20
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-176/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-475/21

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  13.10.2022, во 13:45
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-57/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/21

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-140/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-320/21

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-544/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ТС1-13/20

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-2077/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-134/22

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-2076/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-320/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-125/22

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1259/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  14.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-2075/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1257/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  14.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П2-118/22

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-439/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-555/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-2074/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-100/21

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-321/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-57/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-2073/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-339/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-440/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-59/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  14.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-2072/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-201/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-344/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-499/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-80/22

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-20/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-331/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВТС-12/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1271/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-202/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-313/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-330/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1272/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-203/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-378/22

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1278/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-730/20

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-56/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-56/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-381/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1279/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  14

  Предмет: ОДС-6/22

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 87
  14.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-204/22

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  14.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-392/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-763/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  14.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-25/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  14.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-458/22

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-395/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-38/22

  Судија Зоран Соларски, Судница Судница 89
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-342/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Александра Наковска Димитријевска, Судница Соба 37
  14.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1266/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-373/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-343/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1267/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1283/22

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 71
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-379/21

  Судија Марија Скалова Тасевска, Судница Судница 92
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-228/21

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-340/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-461/22

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: СТ-ТС-5/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-1121/22