Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: РО-227/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-99/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  19

  Предмет: К-30/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-234/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-12/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП2-6/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-898/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-2/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-664/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-925/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-899/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-235/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-973/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-42/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-257/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-210/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-377/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-218/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-437/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-401/16

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-145/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-4/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-18/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-941/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-437/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-256/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1005/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-208/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-208/18

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-4/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-417/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-206/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-725/18

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-76/17

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Соба 40
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-76/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-208/17

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-378/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-236/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-107/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-286/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-106/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП2-4/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-449/18

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-561/17

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-74/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-75/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-954/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-302/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-659/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-388/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-108/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  19.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-304/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-16/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 14
  19.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-220/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-306/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-310/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-394/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-13/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 11:50
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-95/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-311/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-774/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-109/18

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-189/17

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-15/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-96/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-73/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-45/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 12:10
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-338/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 12:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-396/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 12:15
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-387/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-441/18

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-339/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-78/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-903/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 12:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-80/18

  Судија Ленка Соколовска, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-909/18

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/18

  Судија Ленка Соколовска, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-684/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП1-71/18

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-200/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-133/16

  Судија Ленка Соколовска, Судница Судница 92
  19.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  19.02.2019, во 13:15
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-27/18

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  19.02.2019, во 14:45
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-287/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  20.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-74/18

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП1-85/18

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-289/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-35/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-496/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-127/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-35/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: СТ-93/15

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 74
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-8/18

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-498/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  20.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-128/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Соба 84
  20.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-40/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 115
  20.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-291/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 6
  20.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-499/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  20.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-14/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  20.02.2019, во 09:30