Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-675/19

  Gjykatësi Весна Јовановска, Salla e gjukimeve Соба 61
  09.04.2020, во 08:20
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-943/18

  Gjykatësi Весна Јовановска, Salla e gjukimeve Соба 61
  09.04.2020, во 08:30
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-652/18

  Gjykatësi Весна Јовановска, Salla e gjukimeve Соба 61
  09.04.2020, во 08:40
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-587/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 08:45
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-1234/19

  Gjykatësi Весна Јовановска, Salla e gjukimeve Соба 61
  09.04.2020, во 08:50
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-18/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВП-42/20

  Gjykatësi Вјолца Мора Бајрами, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: РО-20/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-326/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВП-451/19

  Gjykatësi Емилија Стоименовска, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: РО-40/20

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: К-251/19

  Gjykatësi Маја Денковска, Salla e gjukimeve Судница 46
  09.04.2020, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-22/18

  Gjykatësi Весна Јовановска, Salla e gjukimeve Соба 61
  09.04.2020, во 09:10
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-327/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 09:10
 • Prill
  9

  Lënda: РО-15/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 09:15
 • Prill
  9

  Lënda: РО-52/20

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 09:15
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-329/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 09:20
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВП-480/18

  Gjykatësi Татјана Коколанска, Salla e gjukimeve Судница 92
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: ТС1-3/19

  Gjykatësi Марија Скалова, Salla e gjukimeve Судница 92
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: РО-55/20

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: П4-9/20

  Gjykatësi Мери Манаки Филиповска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-21/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: СТ-ТС-17/19

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Соба 74
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: РО-3/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-331/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 09:30
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-334/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 09:40
 • Prill
  9

  Lënda: РО-25/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 09:45
 • Prill
  9

  Lënda: РО-60/20

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 09:45
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-335/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 09:50
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВТС-2/20

  Gjykatësi Марија Скалова, Salla e gjukimeve Судница 92
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: РО-62/20

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: РО-21/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВП-35/20

  Gjykatësi Мери Манаки Филиповска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: П4-85/17

  Gjykatësi Вјолца Мора Бајрами, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-337/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-22/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 14
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: К-117/20

  Gjykatësi Маја Денковска, Salla e gjukimeve Судница 46
  09.04.2020, во 10:00
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-338/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 10:10
 • Prill
  9

  Lënda: РО-17/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 10:15
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-340/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 10:20
 • Prill
  9

  Lënda: РО-179/18

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 10:30
 • Prill
  9

  Lënda: РО-6/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 10:30
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-23/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 10:30
 • Prill
  9

  Lënda: СТ-ТС-1/19

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Соба 74
  09.04.2020, во 10:30
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-342/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 10:30
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВПЛ1-П-23/20

  Gjykatësi Мери Манаки Филиповска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 10:30
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-345/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 10:40
 • Prill
  9

  Lënda: РО-4/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 10:45
 • Prill
  9

  Lënda: РО-677/18

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 10:45
 • Prill
  9

  Lënda: ПРК-С-355/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  09.04.2020, во 10:50
 • Prill
  9

  Lënda: РО-524/18

  Gjykatësi Мирослав Георгиевски, Salla e gjukimeve Судница 87
  09.04.2020, во 11:00
 • Prill
  9

  Lënda: К-301/17

  Gjykatësi Маја Денковска, Salla e gjukimeve Судница 46
  09.04.2020, во 11:00
 • Prill
  9

  Lënda: РО-18/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 11:30
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВП-20/20

  Gjykatësi Татјана Коколанска, Salla e gjukimeve Судница 92
  09.04.2020, во 11:30
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВП-67/20

  Gjykatësi Вјолца Мора Бајрами, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 11:30
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-27/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 11:30
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВП-414/19

  Gjykatësi Мери Манаки Филиповска, Salla e gjukimeve Судница 47
  09.04.2020, во 12:00
 • Prill
  9

  Lënda: СТ-ТС-3/19

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Соба 74
  09.04.2020, во 12:00
 • Prill
  9

  Lënda: К-553/18

  Gjykatësi Маја Денковска, Salla e gjukimeve Судница 46
  09.04.2020, во 12:00
 • Prill
  9

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-28/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 14
  09.04.2020, во 12:00
 • Prill
  9

  Lënda: П4-73/19

  Gjykatësi Вјолца Мора Бајрами, Salla e gjukimeve Судница 71
  09.04.2020, во 12:00
 • Prill
  10

  Lënda: П2-4/20

  Gjykatësi Лидија Велиновска, Salla e gjukimeve Судница 87
  10.04.2020, во 08:45
 • Prill
  10

  Lënda: МАЛВП-168/19

  Gjykatësi Емилија Стоименовска, Salla e gjukimeve Судница 71
  10.04.2020, во 09:00
 • Prill
  10

  Lënda: РО-223/19

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  10.04.2020, во 09:00
 • Prill
  10

  Lënda: П1-205/19

  Gjykatësi Лидија Велиновска, Salla e gjukimeve Судница 87
  10.04.2020, во 09:00
 • Prill
  10

  Lënda: РО-224/19

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  10.04.2020, во 09:15
 • Prill
  10

  Lënda: П4-118/17

  Gjykatësi Емилија Стоименовска, Salla e gjukimeve Судница 71
  10.04.2020, во 09:20
 • Prill
  10

  Lënda: МАЛВП-38/20

  Gjykatësi Емилија Стоименовска, Salla e gjukimeve Судница 71
  10.04.2020, во 09:30
 • Prill
  10

  Lënda: РО-228/19

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  10.04.2020, во 09:30
 • Prill
  10

  Lënda: МАЛВП-43/20

  Gjykatësi Лидија Велиновска, Salla e gjukimeve Судница 87
  10.04.2020, во 09:30
 • Prill
  10

  Lënda: ВПП-74/19

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 14
  10.04.2020, во 09:30
 • Prill
  10

  Lënda: К-558/19

  Gjykatësi Љубомир Ѓорѓевиќ, Salla e gjukimeve Судница 46
  10.04.2020, во 09:30
 • Prill
  10

  Lënda: МАЛВП-30/20

  Gjykatësi Емилија Стоименовска, Salla e gjukimeve Судница 71
  10.04.2020, во 09:50
 • Prill
  10

  Lënda: П4-90/19

  Gjykatësi Лидија Велиновска, Salla e gjukimeve Судница 87
  10.04.2020, во 10:00
 • Prill
  10

  Lënda: К-16/20

  Gjykatësi Љубомир Ѓорѓевиќ, Salla e gjukimeve Судница 46
  10.04.2020, во 10:00
 • Prill
  10

  Lënda: ПЛ1-ТС-18/19

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Соба 75
  10.04.2020, во 10:00
 • Prill
  10

  Lënda: МАЛВПЛ1-П-16/20

  Gjykatësi Емилија Стоименовска, Salla e gjukimeve Судница 71
  10.04.2020, во 10:15
 • Prill
  10

  Lënda: РО-43/20

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  10.04.2020, во 10:30
 • Prill
  10

  Lënda: ВПП1-43/19

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Соба 75
  10.04.2020, во 10:30
 • Prill
  10

  Lënda: К-168/20

  Gjykatësi Љубомир Ѓорѓевиќ, Salla e gjukimeve Судница 46
  10.04.2020, во 10:30
 • Prill
  10

  Lënda: ВПП-7/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Соба 75
  10.04.2020, во 11:30
 • Prill
  10

  Lënda: РО-233/19

  Gjykatësi Јасмина Јанева Сандевска, Salla e gjukimeve Судница 47
  10.04.2020, во 13:00
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-588/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 08:45
 • Prill
  13

  Lënda: К-51/20

  Gjykatësi Зоран Соларски, Salla e gjukimeve Соба 79
  13.04.2020, во 09:00
 • Prill
  13

  Lënda: МАЛВП-298/18

  Gjykatësi Лидија Велиновска, Salla e gjukimeve Судница 87
  13.04.2020, во 09:00
 • Prill
  13

  Lënda: К-539/19

  Gjykatësi Маја Денковска, Salla e gjukimeve Судница 46
  13.04.2020, во 09:00
 • Prill
  13

  Lënda: К-420/19

  Gjykatësi Маја Денковска, Salla e gjukimeve Судница 46
  13.04.2020, во 09:00
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-357/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 09:00
 • Prill
  13

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-31/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 71
  13.04.2020, во 09:00
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-364/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 09:10
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-366/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 09:20
 • Prill
  13

  Lënda: П1-33/20

  Gjykatësi Мери Манаки Филиповска, Salla e gjukimeve Судница 47
  13.04.2020, во 09:30
 • Prill
  13

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-34/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 71
  13.04.2020, во 09:30
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-367/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 09:30
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-368/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 09:40
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-369/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 09:50
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-373/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 10:00
 • Prill
  13

  Lënda: МАЛВПЛ1-ТС-37/20

  Gjykatësi Ѓиљсиме Шабани, Salla e gjukimeve Судница 71
  13.04.2020, во 10:00
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-377/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 10:10
 • Prill
  13

  Lënda: ПРК-С-383/20

  Gjykatësi Миодраг Величковски, Salla e gjukimeve Соба 81
  13.04.2020, во 10:20