Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  4

  Предмет: РО-395/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-66/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-164/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-64/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-160/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-69/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-66/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-62/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 08:50
 • Јули
  4

  Предмет: П1-3/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-107/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-77/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-72/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-45/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-569/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-401/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-573/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-577/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ЗАМ-С-7/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-583/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1-140/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-418/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-585/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-587/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-588/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-589/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-67/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-71/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-642/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-141/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-310/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-594/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 101
  04.07.2022, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-595/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-70/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: П4-22/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-522/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-68/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-597/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-598/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-328/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-599/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-600/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-582/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-636/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-66/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-249/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-106/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-244/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-231/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:35
 • Јули
  4

  Предмет: РО-227/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:40
 • Јули
  4

  Предмет: П1-136/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-61/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-371/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-30/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-88/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-746/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-201/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-156/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-172/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-216/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-168/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-193/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-117/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: СТ-65/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП2-45/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-39/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-88/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: П4-4/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-21/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-387/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-17/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-137/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-92/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-73/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-324/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-61/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-617/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-384/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-387/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-618/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-19/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-398/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-157/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-98/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-606/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-619/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-621/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-624/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-626/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-104/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-780/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-52/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1286/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1328/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-151/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-364/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-311/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-421/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-112/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: СТ-70/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: ТС1-1/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-191/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-16/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 13:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-52/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: РО-433/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-220/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: СТ-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: П5-3/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-15/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-103/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-1320/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-327/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-951/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-38/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-414/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-30/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: РО-326/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: П2-88/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: П2-15/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-355/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-16/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-272/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: РО-250/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: РО-260/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 10:45
 • Јули
  6

  Предмет: РО-310/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-262/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-110/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-322/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-635/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-116/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-375/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:15
 • Јули
  6

  Предмет: П3-3/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-130/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: П2-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: П4-16/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-621/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 19:39
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-91/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-165/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-180/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-215/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-183/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-5/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-378/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-26/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-28/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП1-31/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-27/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-86/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-380/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:10
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: РО-43/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: РО-233/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:20
 • Јули
  7

  Предмет: РО-382/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:20
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-88/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-197/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-397/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-363/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: РО-389/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-747/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-25/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-17/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:10
 • Јули
  7

  Предмет: РО-172/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-140/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:20
 • Јули
  7

  Предмет: РО-171/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:20
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1173/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-173/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-359/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-174/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-157/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: РО-114/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: РО-209/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-221/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:50
 • Јули
  7

  Предмет: К-36/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-358/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-61/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-662/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-520/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-312/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.07.2022, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.07.2022, во 13:15
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВП-75/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  08.07.2022, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-125/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-426/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-56/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-603/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-135/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:10
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-57/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 09:15
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-62/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:15
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1168/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-33/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-246/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1272/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:40
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1119/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:50
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-50/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1038/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-3/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1145/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:10
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1150/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:20
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-462/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-226/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-118/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1116/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:40
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-122/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:50
 • Јули
  8

  Предмет: К-524/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-Ј-194/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-60/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-30/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-287/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-12/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: П4-59/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-196/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: РО-268/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 08:45
 • Јули
  11

  Предмет: МАЛВП-328/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-625/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-384/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: РО-234/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-59/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-81/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-134/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-354/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-105/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: П1-39/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: РО-279/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-454/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-864/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-200/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-128/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: П1-35/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-89/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-92/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:50
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-687/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: П2-190/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ТС1-19/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-342/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-1074/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:10
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-78/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:20
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-213/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-272/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-501/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-215/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:45
 • Јули
  11

  Предмет: РО-290/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 10:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-О-92/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-О-69/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-400/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-543/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: РОПОВ-1/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-152/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: РО-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 12:15
 • Јули
  11

  Предмет: СТ-5/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-194/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 13:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-206/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: РО-263/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 5
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-688/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:15
 • Јули
  12

  Предмет: РО-247/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:15
 • Јули
  12

  Предмет: РО-246/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:15
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-96/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:20
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-107/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-109/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-22/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-97/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-53/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-54/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1317/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-950/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-774/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-629/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-О-91/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-357/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-955/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:10
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-967/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:20
 • Јули
  12

  Предмет: O1-9/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-О-254/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-324/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.07.2022, во 11:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 11:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1096/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 11:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-606/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.07.2022, во 11:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-216/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.07.2022, во 11:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-77/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.07.2022, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-121/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.07.2022, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-235/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.07.2022, во 08:45
 • Јули
  13

  Предмет: РО-238/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.07.2022, во 08:45
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-373/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-22/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-6/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-510/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-45/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-47/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: РО-265/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: РО-217/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: РО-267/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: РО-258/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: РО-256/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: П2-44/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-48/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-344/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-49/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-49/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 09:45
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-50/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-666/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-15/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-224/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-177/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:10
 • Јули
  13

  Предмет: П4-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.07.2022, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-51/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: РО-252/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:20
 • Јули
  13

  Предмет: РО-129/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-52/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-40/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-253/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:35
 • Јули
  13

  Предмет: РО-146/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:35
 • Јули
  13

  Предмет: РО-192/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:40
 • Јули
  13

  Предмет: РО-236/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: РО-237/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:50
 • Јули
  13

  Предмет: РО-257/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 10:55
 • Јули
  13

  Предмет: П1-98/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.07.2022, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-46/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-521/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.07.2022, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: ВПП1-27/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  14.07.2022, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-620/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: П4-35/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: КМ-20/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: РО-142/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: П4-13/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.07.2022, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-38/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.07.2022, во 09:15
 • Јули
  14

  Предмет: РО-128/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.07.2022, во 09:15
 • Јули
  14

  Предмет: П2-45/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.07.2022, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: РО-13/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.07.2022, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: П4-8/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.07.2022, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-276/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.07.2022, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: РО-79/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.07.2022, во 10:15
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВП-155/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.07.2022, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: П2-67/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.07.2022, во 11:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-549/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.07.2022, во 11:00
 • Јули
  14

  Предмет: П2-76/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.07.2022, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-470/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.07.2022, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-24/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.07.2022, во 12:30
 • Јули
  25

  Предмет: П1-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.07.2022, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: РО-102/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.08.2022, во 08:45
 • Август
  16

  Предмет: К-491/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: К-340/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  17.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-224/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-231/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: К-216/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: К-230/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.08.2022, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-235/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-135/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-511/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-151/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:10
 • Август
  22

  Предмет: РО-251/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-12/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-558/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-585/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-290/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-101/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-222/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-222/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-642/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:10
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-84/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-98/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-154/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-116/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-106/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-1266/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-128/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: К-35/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: П2-132/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 08:45
 • Август
  23

  Предмет: СТ-69/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 08:45
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: П3-13/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-39/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-105/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: РО-225/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-42/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-П-20/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-98/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-277/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: П4-69/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-591/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-951/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-887/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-42/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1302/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: К-375/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: К-143/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-32/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-32/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-105/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-101/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:15
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-79/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-97/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: К-120/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-127/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-108/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: П5-7/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-643/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: П2-180/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 10:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-590/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:20
 • Август
  24

  Предмет: К-808/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1081/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: К-620/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: К-316/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: П2-68/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: П2-66/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 08:45
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-121/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О-239/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: П4-70/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 09:00