Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-25/2020

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-556/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-564/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: П2-171/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-428/17

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-43/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-611/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-642/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-35/2020

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-376/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-130/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-75/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-372/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-100/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-377/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: К-557/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-131/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-337/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-1/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-433/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-134/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-433/17

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 10:50
 • Март
  30

  Предмет: РО-135/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-607/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-136/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 11:15
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-398/2019

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-138/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-624/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-105/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.03.2020, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: К-142/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.03.2020, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: К-46/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.03.2020, во 12:30
 • Март
  31

  Предмет: П1-151/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.03.2020, во 08:30
 • Април
  1

  Предмет: РО-172/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 08:30
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-355/2019

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: К-590/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: К-360/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ВПП1-62/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-801/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 09:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-Ј-215/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 09:15
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВТС-8/2020

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: К-634/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: К-429/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-430/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: П1-11/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  01.04.2020, во 09:30
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-497/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 09:40
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВТС-11/2020

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.04.2020, во 09:45
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-677/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 09:50
 • Април
  1

  Предмет: РО-2/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: К-605/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-173/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-170/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-174/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-40/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-54/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВТС-4/2020

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-168/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: ВПП1-12/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-87/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 10:10
 • Април
  1

  Предмет: РО-66/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 10:15
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-756/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 10:20
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-457/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: К-286/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.04.2020, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: РО-71/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: К-458/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.04.2020, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: К-469/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.04.2020, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.04.2020, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 10:40
 • Април
  1

  Предмет: РО-78/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 10:45
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-217/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 10:45
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-254/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 10:50
 • Април
  1

  Предмет: РО-79/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: К-105/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.04.2020, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-Ј-68/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.04.2020, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-82/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 11:15
 • Април
  1

  Предмет: РО-86/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 11:30
 • Април
  1

  Предмет: РО-384/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.04.2020, во 11:30
 • Април
  1

  Предмет: К-152/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.04.2020, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: П1-35/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: СТ-23/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 08:45
 • Април
  2

  Предмет: РО-64/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-95/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-302/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-30/2020

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-575/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-97/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: К-585/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-63/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-661/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: РО-85/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 09:25
 • Април
  2

  Предмет: К-387/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ТС1-19/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-157/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: РО-92/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П4-62/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: К-632/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-146/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.04.2020, во 09:40