Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  19

  Предмет: РО-38/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.03.2018, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-145/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-5/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: К-68/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-99/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: П1-204/17

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-8/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-5/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:05
 • Март
  19

  Предмет: СТ-19/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 09:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:10
 • Март
  19

  Предмет: К-464/17

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.03.2018, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-12/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-11/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: СТ-21/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-14/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-16/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-24/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: РО-28/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-11/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-20/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-471/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: П2-43/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-21/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-23/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:45
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-32/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 09:45
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-27/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 09:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-25/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-26/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 09:55
 • Март
  19

  Предмет: РО-440/17

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-438/17

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-148/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-382/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-752/17

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-10/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-27/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-3/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-177/16

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-444/17

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-16/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-554/17

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-55/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-437/17

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-159/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 10:05
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-18/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 10:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-555/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 10:20
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-18/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-130/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-560/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: РО-445/17

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-42/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: П4-88/17

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-306/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 10:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-302/16

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 10:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-303/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  19.03.2018, во 10:45
 • Март
  19

  Предмет: К-95/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-449/17

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-446/17

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: К-490/16

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-754/17

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.03.2018, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-110/17

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: К-400/17

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.03.2018, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: К-473/16

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-21/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: П1-11/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: К-110/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.03.2018, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: П1-213/17

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  19.03.2018, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-19/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.03.2018, во 13:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-348/17

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.03.2018, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-35/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.03.2018, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-158/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-94/17

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-762/17

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-222/16

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: К-223/16

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-193/16

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-О-2/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: П1-44/17

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.03.2018, во 09:15
 • Март
  20

  Предмет: К-61/17

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.03.2018, во 09:15
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-О-5/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:15
 • Март
  20

  Предмет: РО-41/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-164/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-39/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ВПП-16/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 10
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-163/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 18
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-О-6/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-О-7/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: РО-63/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-31/2018

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  20.03.2018, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: К-229/16

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П5-4/17

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-365/2017

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-О-277/15

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-О-9/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ТС-12/17

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  20.03.2018, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: МАЛВП-159/2017

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  20.03.2018, во 10:00