Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  12

  Предмет: П2-141/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  12.11.2019, во 08:55
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-206/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-6/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВП-199/2019

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-68/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-304/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-79/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-194/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-310/17

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВП-292/2019

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВП-201/2019

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-207/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-78/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-344/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-319/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-88/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВТС-34/2019

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: O1-30/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-33/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-30/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  12.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-30/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  12.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВП-173/2019

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  12.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  12

  Предмет: К-455/17

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-52/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-323/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-33/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-224/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-33/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-26/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  12.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  12.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-26/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  12.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-185/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  12.11.2019, во 10:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-159/16

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  12.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-183/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-86/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-131/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-502/15

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  12.11.2019, во 11:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-49/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  12.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-216/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВП-268/2019

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  12.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-505/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-60/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  12.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П2-143/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  12.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-164/19

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-288/16

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-180/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-180/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-503/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-444/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-69/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-388/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-473/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  12

  Предмет: РО-59/19

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  12.11.2019, во 15:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-О-236/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ВПП1-23/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-349/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-249/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-173/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-135/2019

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-166/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-231/2019

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-208/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: К-569/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: К-43/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-23/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-23/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-220/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-169/19

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-337/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П4-36/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-156/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  13.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-182/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-182/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-47/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ТС1-9/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-160/19

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-267/2019

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-195/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 10:50
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-195/18

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.11.2019, во 10:50
 • Ноември
  13

  Предмет: К-273/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: СТ-67/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: К-303/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-321/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  13.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-60/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 6
  13.11.2019, во 11:10
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-119/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  13.11.2019, во 11:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-150/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 11:30