Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  28

  Предмет: П1-154/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: СТ-15/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-416/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-282/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-653/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П5-2/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-348/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-231/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-5/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2624/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2268/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2626/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-306/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-426/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2627/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2282/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2628/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2629/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-235/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К-732/20

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-351/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2636/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-171/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-179/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-312/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-482/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-120/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2630/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2631/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-314/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-253/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-242/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:05
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-486/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-243/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2635/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2634/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-246/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-485/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-487/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2633/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-2632/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-20/24

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-488/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:35
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-489/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-490/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-492/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-495/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 10:55
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-112/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-320/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-1501/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-291/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-445/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-534/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-113/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  28.02.2024, во 11:05
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-1499/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-309/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  28

  Предмет: К-562/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 14
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-310/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-1505/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К-652/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-46/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-191/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-466/20

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-21/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ТС1-7/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-6/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-152/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-17/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  28.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-30/24

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-13/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-6/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П2-207/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-414/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  29

  Предмет: П4-34/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-501/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПЛ1-П-3/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-375/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-304/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-496/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  29.02.2024, во 09:05
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-62/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П4-62/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-29/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-18/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П4-4/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-240/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-185/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-113/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-127/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П2-138/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-59/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-49/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-65/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-13/24

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-399/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП2-12/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-109/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-503/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-17/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-74/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-414/2023

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-14/2024

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-417/2023

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  29

  Предмет: К-156/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П2-115/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ВПП1-41/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-137/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-311/21

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  29

  Предмет: К-685/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-513/21

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-52/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-61/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-234/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-500/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-499/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-503/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-509/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-510/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-511/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:25
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-85/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-56/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП2-14/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-92/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:35
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-86/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-514/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:45
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-515/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-518/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:55
 • Март
  1

  Предмет: К-228/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-571/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: П1-58/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВТС-5/2023

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 13:45
 • Март
  4

  Предмет: РО-449/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-150/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-432/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-380/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 08:45
 • Март
  4

  Предмет: РО-408/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 08:45
 • Март
  4

  Предмет: П1-111/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-111/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-296/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-479/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2402/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-236/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2401/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2404/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2403/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-238/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2412/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2408/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-328/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-11/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-499/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-500/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-501/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-496/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-339/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2414/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2413/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2411/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-М-35/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-239/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-357/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2415/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-468/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-502/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2410/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2409/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-332/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-529/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2406/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2407/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-195/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-51/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-30/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2405/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-523/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-524/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: К-357/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-641/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-518/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-526/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-528/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-530/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-413/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-183/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-15/24

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-37/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП2-16/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-3/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-365/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-41/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-304/2023

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 08:45
 • Март
  5

  Предмет: СТ-18/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 08:45
 • Март
  5

  Предмет: СТ-22/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 08:50
 • Март
  5

  Предмет: П1-56/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-49/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-311/2023

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-390/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2417/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-774/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2416/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-497/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2418/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 08
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2419/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-49/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2420/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2426/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 180
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-505/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-358/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2427/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2425/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-406/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-721/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2430/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-300/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-390/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-248/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-43/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-344/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.03.2024, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-749/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: К-88/22

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1032/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1032/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-225/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: К-382/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1509/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1173/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1519/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: К-234/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: К-407/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: КМ-13/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: К-329/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-169/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: К-363/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: К-206/22

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: К-1/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: К-752/20

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: К-43/24

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: К-28/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 14:00
 • Март
  6

  Предмет: П4-15/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: П3-6/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-400/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 08:45
 • Март
  6

  Предмет: СТ-19/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 08:45
 • Март
  6

  Предмет: СТ-21/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 08:50
 • Март
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: К-187/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: П4-52/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-193/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-191/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-3/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: К-307/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-2308/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: К-280/22

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1946/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-2326/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-264/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-5/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-215/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-35/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-2319/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1609/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 09:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-6/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 09:50
 • Март
  6

  Предмет: К-466/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1872/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-690/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1219/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: К-310/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-350/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-50/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1873/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: К-96/22

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: К-108/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-345/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-2324/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-144/2023

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-531/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-532/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-533/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-704/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1508/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-117/2023

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-365/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-52/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП-15/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-534/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-120/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1853/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1947/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-535/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-536/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-435/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 10:55
 • Март
  6

  Предмет: К-186/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-537/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-297/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-124/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: К-157/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-492/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 11:05
 • Март
  6

  Предмет: РО-491/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 11:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-539/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 11:10
 • Март
  6

  Предмет: РО-217/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 11:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-369/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 11:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-431/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 11:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-538/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-216/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: К-212/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-165/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.03.2024, во 11:45
 • Март
  6

  Предмет: К-323/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: П1-88/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: К-29/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ВПП1-25/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: К-227/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: К-154/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: К-560/20

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: ПЛ1-П-56/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.03.2024, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: К-101/21

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 13:45
 • Март
  7

  Предмет: РО-445/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-452/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-446/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-430/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 08:45
 • Март
  7

  Предмет: РО-194/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-238/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-235/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: П2-170/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: К-493/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: К-228/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-481/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-1811/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: К-290/21

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: К-627/19

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-269/2023

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 09:15
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј-62/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: П1-29/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-369/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: К-107/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: К-515/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-394/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 10:15
 • Март
  7

  Предмет: РО-490/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: П2-188/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: К-373/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-О-92/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: П1-24/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.03.2024, во 10:45
 • Март
  7

  Предмет: П2-159/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: К-340/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-Ј-55/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: К-371/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: К-224/22

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: К-699/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: К-401/22

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: К-440/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: К-23/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: К-463/19

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  7

  Предмет: К-232/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 13:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-685/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  08.03.2024, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-П-12/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 19
  08.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-57/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-8/24

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-302/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-366/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-10/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-199/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1463/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1473/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1476/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-11/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 09:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1448/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 09:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-980/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 6
  11.03.2024, во 09:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1562/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1447/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-192/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-303/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: К-572/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-12/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: П2-63/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: РО-236/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-118/2023

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: К-271/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-13/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1543/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1460/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 6
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: К-579/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: К-408/20

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-34/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-4/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 10:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1747/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1532/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-378/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-221/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 10:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-545/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1756/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-546/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 10:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-576/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-1303/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 6
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М-52/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-60/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 6
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-332/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: К-96/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: К-481/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-580/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 11:05
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-581/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 11:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-582/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 11:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-587/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 11:17
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-583/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 11:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-584/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  11.03.2024, во 11:25
 • Март
  11

  Предмет: К-642/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-333/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М-60/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-М-59/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: П1-67/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-12/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-387/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-16/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-389/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-417/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: МАЛВП-194/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: К-189/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: К-472/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-407/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-451/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-207/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 08:45
 • Март
  12

  Предмет: РО-625/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-2488/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: К-504/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: К-506/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-2498/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-2399/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-128/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: К-555/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-196/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-197/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-Ј-198/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-2214/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-223/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: К-327/23

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: К-403/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-323/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: К-154/22

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПЛ1-П-2/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-42/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-2490/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: К-510/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М-62/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-2491/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-305/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-242/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: К-779/20

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М-2/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-2493/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: К-106/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: К-106/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 5
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: К-621/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-М-58/23

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: К-628/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПЛ1-П-4/24

  Судија Иван Колевски, Судница Судница 4
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-352/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: К-505/18

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: К-576/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: П2-20/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: К-60/24

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: К-445/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 13:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-17/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 08:30
 • Март
  13

  Предмет: П2-150/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 08:45
 • Март
  13

  Предмет: СТ-6/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.03.2024, во 08:45
 • Март
  13

  Предмет: РО-324/23

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.03.2024, во 08:45
 • Март
  13

  Предмет: СТ-20/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.03.2024, во 08:55
 • Март
  13

  Предмет: К-6/21

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: ВПП-12/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: РО-208/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-Ј-24/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВП-372/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: К-486/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-2494/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-Ј-9/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: К-457/22

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-Ј-8/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  13.03.2024, во 09:10
 • Март
  13

  Предмет: РО-504/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:15
 • Март
  13

  Предмет: РО-35/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:15
 • Март
  13

  Предмет: РО-395/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:15
 • Март
  13

  Предмет: РО-396/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:15
 • Март
  13

  Предмет: РО-394/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: П5-4/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВП-375/2023

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-1096/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-2400/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: К-376/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 5
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-578/23

  Судија Влатко Сековски, Судница Судница 11
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-Ј-76/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-Ј-75/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-10/24

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: РО-55/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: РО-249/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: К-101/23

  Судија Кирил Георгиев, Судница Судница 3
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: К-527/21

  Судија Фросина Стојаноска, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: РО-67/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.03.2024, во 10:15
 • Март
  13

  Предмет: РО-68/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.03.2024, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-153/23

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.03.2024, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: РО-292/23

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.03.2024, во 10:30