Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  5

  Предмет: РО-182/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-185/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ЗАВ-170/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-141/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КМ-27/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-59/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-79/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-274/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-272/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-99/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-91/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-90/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-86/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-8/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП2-66/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: К-619/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ОДС-10/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-14/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-136/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-38/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-600/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-19/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-205/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-527/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП2-65/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КМ-28/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-265/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-359/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-88/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-296/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-332/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-107/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-107/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-146/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-6/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-184/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-84/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-699/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-293/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-115/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-155/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП2-47/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-51/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-70/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-380/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-380/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-39/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-169/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-81/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-126/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-170/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-8/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1377/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-403/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-3/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-817/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-819/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-402/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-73/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-823/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-С-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-419/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-401/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-825/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-295/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-43/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-412/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-821/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-810/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-186/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-26/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-233/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-74/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-497/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-82/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-321/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-813/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-178/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-150/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-717/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-814/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: К-571/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-815/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-90/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-26/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-874/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-875/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1281/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-876/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-877/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-208/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1443/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-18/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-225/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-552/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-516/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-35/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-35/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-46/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-36/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: СТ-83/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  7

  Предмет: СТ-84/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-19/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-878/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-157/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-879/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-880/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-881/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ЗАМ-С-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-15/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-466/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-882/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-884/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-364/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-885/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-886/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ВПП2-64/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-887/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-118/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-553/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-888/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-889/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-883/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-890/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-891/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-404/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-506/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ВПП1-30/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-234/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ВПП1-62/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-256/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-431/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-39/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-39/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-668/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-386/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-471/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ВПП2-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-80/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-167/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-267/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  10

  Предмет: К-156/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П1-122/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-531/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П4-38/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П4-25/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  10.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-129/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-236/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-279/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-129/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-384/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-387/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-211/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-892/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-41/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-898/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-212/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-211/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-74/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-214/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-899/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-241/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-418/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-900/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-387/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-365/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-897/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-243/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-896/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-895/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-684/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-99/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-375/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-894/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-893/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-908/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-9/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-132/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-907/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-906/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-905/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-904/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-65/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-357/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-513/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-30/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ТС-3/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-15/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  12

  Предмет: П2-82/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-82/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П2-101/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-52/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: СТ-87/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-24/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-72/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-24/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-57/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-59/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-102/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-100/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-157/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: СТ-88/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-364/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П3-1/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-903/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-71/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-902/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-163/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-901/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-913/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ОДС-9/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-77/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1208/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-480/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-914/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-915/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-916/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-476/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-54/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1209/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П2-52/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-675/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-917/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-56/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-918/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-919/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ВПП1-21/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-182/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-М-32/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-920/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-921/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-922/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  13

  Предмет: К-227/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-923/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-М-37/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-24/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-113/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-33/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-132/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-211/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-155/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-96/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-359/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-6/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-116/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП-44/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП-32/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-108/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-201/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-131/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-324/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-294/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-288/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-121/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ЗАМ-С-12/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 7
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-7/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-694/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-133/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  14

  Предмет: К-501/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-134/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-143/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП-34/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-78/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-54/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-148/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-154/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-82/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-570/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-149/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-70/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-10/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  14.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-164/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП-13/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-75/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-128/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-626/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-451/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-34/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-124/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-63/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-81/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ВПП-39/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-924/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-45/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-925/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-45/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-927/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-355/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-35/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-309/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-308/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-574/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-928/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-22/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  17.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-29/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-929/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-930/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-67/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-655/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-12/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-23/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-931/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-70/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-8/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-932/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-933/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-326/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-68/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-20/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-19/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-28/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-934/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-935/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-244/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-25/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-936/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-231/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-227/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-937/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-16/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-18/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-17/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-М-38/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-572/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-195/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  17

  Предмет: К-775/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-488/16

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-80/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-96/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-123/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-133/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ВПП1-39/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-128/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-141/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  17.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-102/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  17.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-359/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  18.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-358/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  18.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-401/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-401/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-34/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-7/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-172/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П1-97/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-939/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-94/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-940/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-941/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ТС1-20/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-493/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-942/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-152/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1276/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-943/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-944/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-938/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П1-7/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-М-9/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-153/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-154/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-162/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1337/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-673/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-117/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-911/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-910/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-909/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-101/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1050/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-35/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1039/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1037/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1042/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-528/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-1307/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-688/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-152/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-271/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-127/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-112/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  18.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-627/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  18.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-90/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ТС1-4/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: РОПОВ-1/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  18.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-468/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-292/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  19

  Предмет: СТ-85/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-78/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-29/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-38/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-951/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-425/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-46/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-51/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-49/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-74/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-376/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-213/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-200/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-53/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-109/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-107/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-153/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-761/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-44/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-617/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-392/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-395/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-315/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-313/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-316/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-317/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-322/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-320/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-324/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  19

  Предмет: П1-98/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-402/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П2-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-63/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: СТ-86/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  20.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-П-24/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1001/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-155/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-261/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-21/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-42/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1008/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-П-25/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  20.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-52/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1014/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1024/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-18/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-488/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1028/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: П2-163/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: П2-163/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-300/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П4-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-17/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-1035/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-345/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-37/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-346/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-993/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-352/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-356/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-544/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 10:20