Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  15

  Предмет: СТ-12/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  15.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-133/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-47/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-П-67/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-136/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-139/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-140/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-141/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-143/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:25
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-П-68/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-144/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-147/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:35
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-149/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-152/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-153/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-173/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 09:55
 • Август
  20

  Предмет: РО-744/17

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-88/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-94/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 10:05
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-96/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-98/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 10:15
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-107/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-95/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 10:25
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-370/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  20.08.2018, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-П-66/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.08.2018, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: СТ-64/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  20.08.2018, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: П2-112/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.08.2018, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: П1-131/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.08.2018, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-44/2018

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  21.08.2018, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-170/2018

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  21.08.2018, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: К-2/16

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  21.08.2018, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-174/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-175/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:05
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-178/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:10
 • Август
  21

  Предмет: СТ-36/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  21.08.2018, во 09:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-180/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-181/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-182/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:25
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-184/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВТС-18/2018

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  21.08.2018, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К-313/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  21.08.2018, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-185/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-188/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: П2-92/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  21.08.2018, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-190/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-193/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-194/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 09:55
 • Август
  21

  Предмет: К-401/16

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  21.08.2018, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ТС1-8/17

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  21.08.2018, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-401/16

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  21.08.2018, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-114/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 10:05
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-108/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: П2-70/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  21.08.2018, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-119/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-611/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  21.08.2018, во 10:20
 • Август
  21

  Предмет: ВПП1-21/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  21.08.2018, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-П-70/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  21.08.2018, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-П-69/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  21.08.2018, во 11:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-19/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-111/17

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: К-243/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-73/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  22.08.2018, во 09:10
 • Август
  22

  Предмет: СТ-71/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  22.08.2018, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-27/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  22.08.2018, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: П2-43/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-245/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-245/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-40/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: КМ-10/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-37/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  22.08.2018, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: КМ-11/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  22.08.2018, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К-263/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  22.08.2018, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: К-263/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  22.08.2018, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: КМ-14/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  22.08.2018, во 11:15
 • Август
  22

  Предмет: К-276/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  22.08.2018, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-276/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  22.08.2018, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: К-236/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: КМ-13/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-454/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  23.08.2018, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-123/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  23.08.2018, во 09:05
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-125/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  23.08.2018, во 09:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-130/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  23.08.2018, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-235/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  23.08.2018, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-121/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  23.08.2018, во 09:25
 • Август
  23

  Предмет: ВПП1-26/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  23.08.2018, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-100/17

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: К-55/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  23.08.2018, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: К-110/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: К-609/15

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  23.08.2018, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: К-574/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: КМ-15/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-271/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-202/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  24.08.2018, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-269/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  24.08.2018, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: К-573/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: П1-196/17

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-277/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-Ј-73/14

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Судница 7
  24.08.2018, во 10:15