Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  25

  Предмет: РО-14/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  25.03.2019, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: П2-187/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.03.2019, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: ВПП-21/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: К-514/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-12/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: К-96/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-743/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-741/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-266/17

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  25.03.2019, во 09:15
 • Март
  25

  Предмет: П2-16/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  25.03.2019, во 09:15
 • Март
  25

  Предмет: ЗАВ-43/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 09:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-740/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 09:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-98/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 09:20
 • Март
  25

  Предмет: К-503/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ТС1-2/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-261/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-556/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-730/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-728/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-575/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 09:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-746/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 09:45
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-200/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: П2-22/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ВПП1-75/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-106/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-2/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ВПП-11/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-51/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-6/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.03.2019, во 10:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-206/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 10:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-23/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:15
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВП-28/2019

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-766/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ВПП-129/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВТС-34/2018

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-262/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: К-3/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: П1-83/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: К-588/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-69/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:40
 • Март
  25

  Предмет: ВПП-131/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.03.2019, во 10:40
 • Март
  25

  Предмет: ВПП-93/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.03.2019, во 10:50
 • Март
  25

  Предмет: К-259/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПЛ1-П-16/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-762/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-735/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-18/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-818/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-149/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-354/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: П1-21/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: П4-3/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: К-285/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: К-52/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: ВПП1-11/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.03.2019, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: К-511/16

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 13:00
 • Март
  26

  Предмет: РО-49/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.03.2019, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-785/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-285/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-789/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-827/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-791/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-70/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: П4-51/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-14/2019

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-792/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-78/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: П1-194/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-819/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-794/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-30/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-38/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-577/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  26.03.2019, во 09:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-584/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-798/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-829/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:45
 • Март
  26

  Предмет: П1-184/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-276/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-590/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-759/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-800/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-801/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-599/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 6
  26.03.2019, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-21/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.03.2019, во 10:20
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-22/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: К-1/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-205/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: К-397/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-9/19

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-70/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  26.03.2019, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-122/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-769/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: К-104/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.03.2019, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-54/2019

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  26.03.2019, во 11:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-831/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 11:30