Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  8

  Предмет: ВПП2-52/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  08.08.2022, во 09:00
 • Август
  8

  Предмет: ВПП2-52/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.08.2022, во 09:00
 • Август
  8

  Предмет: ЗАВ-136/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.08.2022, во 10:00
 • Август
  10

  Предмет: П4-35/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  10.08.2022, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: РО-102/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.08.2022, во 08:45
 • Август
  15

  Предмет: К-269/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  15.08.2022, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: К-491/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: O1-9/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  16.08.2022, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: СТ-72/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.08.2022, во 08:45
 • Август
  17

  Предмет: СТ-74/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.08.2022, во 08:50
 • Август
  17

  Предмет: СТ-73/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.08.2022, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: ЗАМ-С-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  17.08.2022, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: К-340/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  17.08.2022, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: П2-112/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  17.08.2022, во 12:30
 • Август
  18

  Предмет: П1-59/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.08.2022, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: O1-23/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  18.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-224/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-231/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: К-652/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  18.08.2022, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: К-216/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  18.08.2022, во 11:30
 • Август
  18

  Предмет: К-470/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  18.08.2022, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: ВПП1-34/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  18.08.2022, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: СТ-75/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: СТ-76/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.08.2022, во 09:10
 • Август
  19

  Предмет: К-230/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.08.2022, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-296/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.08.2022, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-235/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-242/2020

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 08:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-135/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-511/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-151/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:10
 • Август
  22

  Предмет: РО-251/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-12/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-558/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-290/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-585/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-101/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-222/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-222/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-642/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:10
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-84/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-98/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-154/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-116/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-106/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-128/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-1266/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: К-35/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: П2-132/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 08:45
 • Август
  23

  Предмет: П2-20/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 08:45
 • Август
  23

  Предмет: П2-132/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 08:45
 • Август
  23

  Предмет: СТ-69/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 08:45
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-39/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: П3-13/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-225/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-105/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-42/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-П-20/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-98/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-277/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: П4-69/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-591/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-951/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-887/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-42/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-1302/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: К-375/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: К-143/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП1-30/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: СТ-68/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  24.08.2022, во 08:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-105/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-32/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-32/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-101/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-97/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-79/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: К-120/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-127/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-О-108/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: П5-7/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-643/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: П2-180/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.08.2022, во 10:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-590/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: К-808/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-1081/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 10:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: К-620/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: К-316/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: П2-68/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: СТ-70/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.08.2022, во 08:45
 • Август
  25

  Предмет: П2-66/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 08:45
 • Август
  25

  Предмет: РО-117/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 08:45
 • Август
  25

  Предмет: СТ-71/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.08.2022, во 08:50
 • Август
  25

  Предмет: П1-59/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: К-529/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-121/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: П4-70/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О-239/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 09:10
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 09:15
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-154/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 09:20
 • Август
  25

  Предмет: П1-88/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-147/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-1362/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: П1-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: К-695/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-140/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 09:40
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-141/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К-732/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-165/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-177/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-176/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-181/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-206/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-199/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 10:10
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-114/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:15
 • Август
  25

  Предмет: РО-175/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 10:20
 • Август
  25

  Предмет: РО-121/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-119/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О-43/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-90/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: К-391/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-136/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 10:45
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-120/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 10:45
 • Август
  25

  Предмет: РО-245/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 10:45
 • Август
  25

  Предмет: РО-231/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 10:45
 • Август
  25

  Предмет: РО-123/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 10:50
 • Август
  25

  Предмет: РО-248/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-249/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-1231/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-762/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: К-554/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: К-637/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: К-328/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: П2-69/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: К-554/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: П1-17/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.08.2022, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: СТ-77/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.08.2022, во 08:50
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-32/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-6/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-154/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-71/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: КМ-10/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-230/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-40/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-36/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-87/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-752/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-89/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-62/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-144/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-19/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-319/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-554/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-74/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-364/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К-81/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  26.08.2022, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-93/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-83/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-43/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-99/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-103/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-75/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-82/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:35
 • Август
  26

  Предмет: РО-83/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: РО-145/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: РО-157/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-145/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-157/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:50
 • Август
  26

  Предмет: РО-215/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:55
 • Август
  26

  Предмет: РО-215/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2022, во 11:55
 • Август
  26

  Предмет: П2-192/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.08.2022, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-342/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 08:30
 • Август
  29

  Предмет: П3-2/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 08:45
 • Август
  29

  Предмет: РО-60/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-392/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-391/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-58/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-396/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-399/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-394/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-228/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 09:10
 • Август
  29

  Предмет: РО-227/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 09:15
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: РО-157/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: П4-25/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: К-403/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: К-292/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: РО-219/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: РО-219/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-281/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-128/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-275/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-252/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О-115/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: РО-92/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:40
 • Август
  29

  Предмет: РО-94/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 10:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-95/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: РО-96/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 11:15
 • Август
  29

  Предмет: РО-98/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-295/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 11:45
 • Август
  29

  Предмет: РО-65/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 11:50
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-4/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-134/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-223/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 08:45
 • Август
  30

  Предмет: РО-434/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-274/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-272/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: К-457/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: К-457/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-21/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 09:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-449/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: П1-55/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1276/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-594/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: П2-75/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-977/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-372/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-364/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-104/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-450/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-445/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-226/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-М-16/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-243/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-444/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-442/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-270/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: П4-4/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-126/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-М-14/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-М-13/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: К-409/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 10:50
 • Август
  30

  Предмет: П1-9/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-267/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-О-38/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-202/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.08.2022, во 08:45
 • Август
  31

  Предмет: П2-198/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-639/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-49/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-21/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-121/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-363/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-368/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-371/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: К-681/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: К-206/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: К-31/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.08.2022, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: К-425/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-22/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 08:45
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-427/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: П2-55/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-145/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1085/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-138/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1324/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-447/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: П2-55/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-337/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-94/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-3/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: П2-200/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-13/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1334/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-17/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-627/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-149/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-421/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-842/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1086/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: П1-33/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-1/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-19/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1101/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-847/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-88/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-12/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-93/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-97/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-66/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-1325/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-132/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-903/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-72/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-121/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-460/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.09.2022, во 10:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-646/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-598/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-393/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-56/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-832/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-55/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: П2-32/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-299/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-250/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-101/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ТС1-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-11/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-470/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-376/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: П4-75/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  02.09.2022, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-103/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-560/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-4/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-108/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-609/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-112/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-41/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-840/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-113/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1434/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: П4-68/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: П1-58/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-113/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-1405/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: К-652/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-265/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-266/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-160/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: П2-30/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-772/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-38/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-376/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-378/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 12:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-381/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-276/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: П4-7/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.09.2022, во 08:45
 • Септември
  5

  Предмет: П2-72/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.09.2022, во 08:45
 • Септември
  5

  Предмет: РО-120/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-114/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-117/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-19/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-826/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-250/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-616/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-829/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-229/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-665/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-123/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-118/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-189/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-207/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-989/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-110/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-766/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-498/17

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-20/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-76/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-5/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-695/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-127/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-390/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-125/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-14/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-76/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: П2-3/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-175/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-131/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-30/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-20/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-847/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-129/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-986/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-66/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-779/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-18/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-35/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.09.2022, во 12:15
 • Септември
  5

  Предмет: П2-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-261/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-10/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 08:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-11/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 08:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-20/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 08:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-9/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 08:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-82/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-79/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-49/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-10/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-50/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-226/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-42/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: КМ-26/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: КМ-17/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-77/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-394/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-69/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-283/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-286/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-283/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: КМ-22/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-81/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-12/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-628/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-79/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-263/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: РО-271/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-13/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-62/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-529/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-81/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-46/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-67/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-177/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-641/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: П2-97/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-69/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-489/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-102/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП1-39/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-311/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: П1-60/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.09.2022, во 08:45
 • Септември
  7

  Предмет: П4-1/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.09.2022, во 08:45
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-123/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-224/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-71/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-115/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-759/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-62/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: П1-30/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ТС-1/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-44/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-294/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.09.2022, во 09:10
 • Септември
  7

  Предмет: РО-192/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.09.2022, во 09:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.09.2022, во 09:15