Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-79/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 10
  19.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-173/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-156/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-419/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-166/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-219/2018

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-66/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-421/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-420/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-174/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-428/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-381/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-432/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-427/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-201/17

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-422/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-250/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-195/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-431/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-70/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-367/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-87/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-356/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-72/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-71/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-310/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-62/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-169/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-161/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-167/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  19

  Предмет: К-254/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-328/16

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-638/14

  Судија Јане Тренчевски, Судница Судница 9
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-511/16

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-298/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-401/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП2-90/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-103/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-129/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-104/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-317/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-447/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-175/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-444/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-445/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-446/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-449/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-249/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-202/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-93/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-4/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-434/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-442/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-437/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-187/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-98/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-313/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-84/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-43/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-154/2018

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-69/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-316/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-187/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-72/17

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-359/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1-14/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-361/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-113/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-169/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-131/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ППОВ-1/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  20.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-51/18

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-383/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-174/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-186/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-351/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-179/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-230/2018

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-230/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-181/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-326/17

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-232/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-274/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-276/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-91/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-92/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-674/15

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-15/18

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  21.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-156/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П3-3/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К-380/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-163/2018

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-137/18

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К-212/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-366/18

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  21.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-329/18

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-398/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/18

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К-91/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  21.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-165/2018

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.11.2018, во 10:30