Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  19

  Предмет: ВПП2-42/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.07.2019, во 09:30
 • Јули
  22

  Предмет: ВПП2-41/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  22.07.2019, во 10:00
 • Јули
  23

  Предмет: К-358/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.07.2019, во 10:30
 • Јули
  24

  Предмет: П1-45/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  24.07.2019, во 11:00
 • Август
  5

  Предмет: К-365/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.08.2019, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: П2-6/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  15.08.2019, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: СТ-64/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  16.08.2019, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  16.08.2019, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ВПП1-23/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.08.2019, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-40/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  19.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-293/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-282/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-288/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-292/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-37/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  20.08.2019, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-299/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:35
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-296/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-297/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-298/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 09:55
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-281/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-287/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-289/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  20.08.2019, во 10:20
 • Август
  21

  Предмет: К-179/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ВПП1-39/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  21.08.2019, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К-344/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-124/16

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П4-39/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 19
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-347/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  21.08.2019, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: СТ-84/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  21.08.2019, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-304/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-239/2018

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-306/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-310/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-304/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-58/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-271/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: К-379/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-Ј-173/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-О-184/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  22.08.2019, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: К-303/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К-392/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 8
  22.08.2019, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: К-310/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2019, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: К-342/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  22.08.2019, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-736/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: К-376/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-765/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-337/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-442/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-377/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: O1-25/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 10
  23.08.2019, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-738/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-770/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-18/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-61/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ТС-2/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: К-389/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  23.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-19/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 08:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-170/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-90/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-113/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-44/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-61/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-60/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-131/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-62/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-196/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: П1-108/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: O1-22/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 10
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-177/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-5/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 10
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-65/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: К-354/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-87/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-113/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ТС1-5/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П4-14/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-67/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-166/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-72/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-643/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-199/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-147/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-651/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-662/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-659/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-247/2018

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-128/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: П4-34/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-35/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.08.2019, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: ВПП1-38/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  27.08.2019, во 08:30
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-40/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  27.08.2019, во 08:45
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-Ј-74/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-Ј-174/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-117/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-283/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-269/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-88/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  27.08.2019, во 09:00