Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-206/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-554/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-562/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-740/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-376/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-149/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-55/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-722/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-727/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ЗАМ-С-16/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-257/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-316/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-261/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-730/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-25/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-104/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-259/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-175/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-75/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-81/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-738/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-779/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-76/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-741/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: К-808/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-41/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-253/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-244/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КМ-18/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-131/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КМ-37/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-278/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-345/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС1-2/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-372/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-343/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС1-17/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-469/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-557/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС1-14/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-299/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-52/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-28/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-140/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-156/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-143/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-377/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-52/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-117/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-114/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1394/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-32/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: O1-31/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-570/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1395/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-69/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1396/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-42/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-470/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-306/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-204/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-29/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1400/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-26/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-66/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-761/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  30.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-61/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-56/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-21/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-261/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-546/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-250/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-139/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-763/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-О-113/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 08:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1218/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-268/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-453/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-925/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-181/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-177/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-923/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-176/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-122/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-123/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.12.2021, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1201/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 09:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-70/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: РО-142/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-922/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-810/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-240/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: П4-33/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: П4-19/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-498/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ВПП-33/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-354/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-637/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-278/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-918/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-916/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: П2-175/16

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-150/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-152/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-346/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ТС-5/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-295/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-915/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-513/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-914/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 10:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-360/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  01.12.2021, во 10:45
 • Декември
  1

  Предмет: К-663/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-449/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-237/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-911/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-913/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-83/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-784/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-112/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-494/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: П1-128/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-53/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-22/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 13:15
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-94/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 2
  02.12.2021, во 08:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-81/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-15/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-466/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-167/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-361/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-178/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-222/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-650/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-892/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-178/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-159/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-357/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-186/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-893/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-23/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-673/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-895/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-127/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-167/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-896/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-195/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-30/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-198/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: П1-108/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-1342/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ТС1-6/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-489/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-314/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-81/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-296/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-363/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П2-153/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-106/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П4-42/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-190/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-28/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-120/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 10:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-121/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: П3-10/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-806/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-220/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-902/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-491/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-897/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-907/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 10:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-909/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 10:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-122/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  02.12.2021, во 10:45
 • Декември
  2

  Предмет: К-524/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-470/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП1-72/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-910/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-71/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-336/2020

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-553/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.12.2021, во 11:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-115/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-487/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: П4-16/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: СТ-70/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-17/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  02.12.2021, во 12:10
 • Декември
  2

  Предмет: К-377/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 12:30
 • Декември
  2

  Предмет: ТС1-15/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 13:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-123/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: РО-161/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: РО-203/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-169/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-451/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-295/17

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-9/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-130/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-310/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-279/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 09:15
 • Декември
  3

  Предмет: РО-211/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 09:15
 • Декември
  3

  Предмет: РО-210/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-429/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-323/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП-64/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-46/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: К-185/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: К-192/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: РО-205/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-258/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-265/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-600/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-3/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-49/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП1-69/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-392/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-52/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 10:15
 • Декември
  3

  Предмет: К-40/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 10:15
 • Декември
  3

  Предмет: К-86/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-145/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-54/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-О-132/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  03.12.2021, во 10:45
 • Декември
  3

  Предмет: К-7/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: П2-98/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-128/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-355/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:15
 • Декември
  3

  Предмет: РО-112/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-84/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: ТС1-18/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-75/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  03.12.2021, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-44/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  03.12.2021, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-279/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  03.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1234/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-317/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: П1-67/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-398/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-125/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-18/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-213/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-24/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-19/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-761/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-879/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-121/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-127/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-7/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-182/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-103/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-218/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-797/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-245/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-96/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-134/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-36/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-217/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-210/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-977/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-261/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-227/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-423/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-471/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-41/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-608/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-204/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-19/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-228/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-492/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-706/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-359/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-157/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: РО-434/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-282/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-590/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: П4-41/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-958/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-22/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-826/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-878/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-507/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-248/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1217/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: П2-11/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-56/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-102/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-425/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-111/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-514/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1090/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-216/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1088/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-437/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-35/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-448/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-21/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-582/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-556/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-517/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-479/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-798/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-800/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-803/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-42/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП-68/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-247/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-33/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-133/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-97/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1064/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-170/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-379/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-316/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-173/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-312/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-168/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-290/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-119/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-485/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-10/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП-69/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1050/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1051/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-236/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП-70/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-601/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-781/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: П2-11/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-149/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-772/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-607/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1049/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1048/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-205/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-158/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-783/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: РП-1/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1047/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1056/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-250/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П3-7/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-788/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-790/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: К-154/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-603/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-2/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1055/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1059/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-400/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-652/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-479/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-603/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-60/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: К-533/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-98/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-792/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-793/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 08:45
 • Декември
  9

  Предмет: РО-131/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.12.2021, во 08:45
 • Декември
  9

  Предмет: К-560/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-135/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1091/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1042/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-794/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-408/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-726/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: П1-14/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: РО-138/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: РО-136/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-299/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-142/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1079/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-209/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-776/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-315/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1080/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:33
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-252/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: РО-229/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-775/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-774/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-371/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-478/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-83/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-393/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-264/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1037/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1040/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-173/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-773/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-758/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1036/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-594/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1075/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-139/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.12.2021, во 10:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-767/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  09.12.2021, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: К-586/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-456/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-565/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1095/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-1097/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: КМ-13/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 11:15
 • Декември
  9

  Предмет: К-514/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-662/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП1-71/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-777/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-772/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-18/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-126/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-571/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-521/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 4
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-118/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-780/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-71/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-261/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-220/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-274/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1145/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-105/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-527/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 4
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-371/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: РО-280/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-988/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 10:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-808/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП1-31/21

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-329/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-720/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  10.12.2021, во 10:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/18

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  10.12.2021, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-336/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  10.12.2021, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-12/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  10.12.2021, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-418/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  10.12.2021, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-411/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  10.12.2021, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-689/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.12.2021, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-652/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.12.2021, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-520/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-55/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-176/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-364/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-534/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1085/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-212/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1087/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-163/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-166/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-162/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-214/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-208/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-310/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-131/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-489/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.12.2021, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-486/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: П4-34/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-783/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-75/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-192/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1043/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-378/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1044/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-105/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-44/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  13.12.2021, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: РО-454/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1084/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-103/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-247/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-441/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-300/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-224/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1083/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1054/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-632/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-826/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-574/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-56/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-1102/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: КМ-22/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-253/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-37/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2021, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-368/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  13.12.2021, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-515/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-22/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: П1-103/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-354/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-100/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-437/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-182/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.12.2021, во 09:00