Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  25

  Предмет: ПЛ1-П-10/20

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  25.09.2020, во 08:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-386/2019

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  25.09.2020, во 08:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-70/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  25.09.2020, во 08:00
 • Септември
  25

  Предмет: П2-161/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  25.09.2020, во 08:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-93/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 11
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-134/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВТС-8/2020

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-578/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-569/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-67/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП1-4/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-91/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-69/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-321/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-563/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-477/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 11
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-86/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: КМ-19/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-418/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-408/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП1-18/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП2-91/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-34/17

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.09.2020, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП2-92/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-30/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.09.2020, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-190/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-145/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-354/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-38/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-54/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-105/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 11
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-71/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ТС1-9/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-535/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-176/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-20/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-365/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-202/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-9/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-197/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-382/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-11/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-21/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-78/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-361/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: РО-79/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: РО-66/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ЗАВ-37/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-120/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-15/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП1-37/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-82/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-66/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 11
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-86/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: П4-72/19

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.09.2020, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: РО-278/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: П1-103/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-384/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-27/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.09.2020, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-426/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 11
  28.09.2020, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-101/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.09.2020, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-381/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.09.2020, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-429/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.09.2020, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП1-45/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: П1-71/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.09.2020, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП2-94/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: П2-109/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 08:50
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-258/2020

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-31/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-584/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-445/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 11
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: П1-16/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-801/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: П1-36/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-341/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.09.2020, во 09:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-277/17

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.09.2020, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: РО-42/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-53/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.09.2020, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: К-588/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-225/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: П1-2/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-73/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-50/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: П2-119/19

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-88/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 7
  29.09.2020, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: П2-27/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-147/2018

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.09.2020, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: РО-55/20

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП-14/20

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-94/2019

  Судија Среќко Митовски, Судница Судница 13
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-394/19

  Судија Виолета Поповска Тројачанец, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-524/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 11
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-494/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.09.2020, во 10:00