Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Dhjetor
  9

  Lënda: К-81/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  09.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-498/17

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  09.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-695/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  09.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-732/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  09.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-5/18

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  09.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-131/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  09.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-779/20

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  09.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: СТ-102/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: СТ-103/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.12.2022, во 08:50
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-681/21

  Gjykatësi Жарко Велески, Salla e gjukimeve Судница 9
  12.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-752/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П2-50/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П1-72/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-753/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-172/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-319/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  12.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П2-164/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  12.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П1-36/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-155/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-639/21

  Gjykatësi Жарко Велески, Salla e gjukimeve Судница 9
  12.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-750/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-762/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-758/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: РО-282/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: РО-216/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-771/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-986/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-775/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-М-26/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 11:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: РО-203/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 11:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: РО-279/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-М-28/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  12.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: РО-278/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 11:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: РО-48/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П2-100/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: РО-52/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  12.12.2022, во 12:10
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П1-67/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПЛ1-ТС-104/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  12.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П1-87/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  13.12.2022, во 08:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П1-39/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  13.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ЗАВ-203/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПЛ1-ТС-46/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: РО-115/20

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  13.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: МАЛВП-235/2022

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  13.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-764/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-114/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: РО-169/20

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  13.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-767/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПЛ1-ТС-42/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  13

  Lënda: РО-141/21

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  13.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  13

  Lënda: МАЛВП-188/2022

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  13.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-774/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-403/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  13.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПЛ1-ТС-4/21

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: РО-221/21

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  13.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-765/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  13

  Lënda: РО-223/21

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  13.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П1-76/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  13.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: МАЛВП-401/2021

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  13.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-772/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-М-8/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-776/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П1-92/21

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-785/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-777/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-М-35/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-779/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-34/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  13.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-782/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-М-40/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: ПРК-С-780/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  13.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: К-554/19

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  13.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П2-134/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П1-58/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  13

  Lënda: П1-51/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  13.12.2022, во 13:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-42/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-Ј-101/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-600/19

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-783/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: П1-49/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-251/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-794/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-642/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-Ј-98/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-О-154/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ВПП1-20/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-795/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-457/19

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  14.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-Ј-128/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-792/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-1266/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-Ј-39/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПЛ1-П-23/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-343/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-790/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-789/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-222/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-149/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-289/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-Ј-105/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-Ј-42/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-158/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-796/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-123/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-124/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: КМ-20/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-152/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: МАЛВТС-14/2021

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-799/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-155/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-591/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-623/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-801/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-156/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-951/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-1302/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-637/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-887/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-16/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-7/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-7/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-805/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-141/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-594/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-802/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-15/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 11:15
 • Dhjetor
  14

  Lënda: РО-287/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: МАЛВП-35/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  14.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-122/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  14.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ТС-2/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ВПП2-47/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: П2-58/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: П2-158/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-236/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  14.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПЛ1-ТС-41/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  14.12.2022, во 13:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ВПП-93/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-56/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-197/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-590/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: КМ-28/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-1206/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-717/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: МАЛВП-127/2022

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-97/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-93/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-О-108/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-207/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-806/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-7/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  15

  Lënda: КМ-22/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-Ј-154/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-425/18

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  15.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-808/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П2-93/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-Ј-140/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П2-101/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П1-98/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П1-98/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-809/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-811/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-Ј-141/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  15

  Lënda: КМ-29/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-Ј-119/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-89/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-822/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-153/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-162/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-154/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-36/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-762/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-193/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-827/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-Ј-7/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-Ј-40/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-90/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-816/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-832/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  15.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: МАЛВП-90/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-Ј-9/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-71/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-812/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-818/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-820/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-629/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  15.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-829/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-348/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-637/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ПРК-С-554/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-353/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 11:10
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-357/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 11:12
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-354/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 11:15
 • Dhjetor
  15

  Lënda: РО-226/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-206/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  15.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: МАЛВП-46/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П4-43/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.12.2022, во 12:15
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-393/19

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  15.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П2-165/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П2-6/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: МАЛВТС-3/2022

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.12.2022, во 13:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ЗАВ-202/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ТС1-14/21

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-42/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-19/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-252/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-21/19

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-69/19

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-244/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-316/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-300/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-79/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: МАЛВП-248/2021

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-576/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-214/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-21/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-31/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-489/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-25/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-104/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-67/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-19/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-11/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-109/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-19/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: П1-43/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: П2-172/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ВПП1-32/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-88/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-177/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-373/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-176/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-371/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: П2-106/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-56/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-469/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-461/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-464/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: РО-466/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: МАЛВП-39/2022

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  19

  Lënda: П4-12/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  19

  Lënda: П4-12/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-17/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  19

  Lënda: К-121/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П1-85/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-Ј-10/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: МАЛВП-211/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-734/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П1-92/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-Ј-76/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-341/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-455/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-454/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-394/19

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-337/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-77/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-72/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П2-125/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-Ј-94/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-100/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: МАЛВП-107/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-62/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-169/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-842/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-350/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-74/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-200/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-109/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-49/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-46/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-107/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-97/20

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-349/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-53/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-847/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-381/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-376/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-460/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-226/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-1101/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-903/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  20.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-3/19

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-26/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-28/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 11:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-23/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-215/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: РО-332/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 11:45
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П1-63/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: МАЛВП-315/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 12:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: МАЛВП-315/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 12:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П1-28/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П4-11/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-212/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-368/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-367/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: П2-121/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: МАЛВП-134/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-1392/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-833/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-395/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-233/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ВПП1-21/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-410/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-549/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  21

  Lënda: П2-170/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-421/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-508/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-430/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-173/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-83/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: П2-135/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-261/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  21.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-854/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-760/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-195/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-856/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-766/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-770/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-847/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-92/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПЛ1-ТС-93/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-17/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-833/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-837/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-394/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-391/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-374/21

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-392/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-838/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-298/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-87/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ВПП1-39/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-839/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-110/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  21.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-844/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-160/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-852/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-846/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-159/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-164/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-848/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-847/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-С-849/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ПРК-Ј-118/19

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  21.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: П1-32/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  21.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-166/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 11:15
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-265/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  21.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-167/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-473/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 11:45
 • Dhjetor
  21

  Lënda: РО-79/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  21.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ВПП1-46/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  21

  Lënda: П2-58/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 12:25
 • Dhjetor
  21

  Lënda: ВПП1-53/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: К-113/19

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  21.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  21

  Lënda: П1-71/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  21.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: СТ-105/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: П2-142/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: СТ-108/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 08:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПЛ1-ТС-74/21

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-415/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-690/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: П2-70/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: МАЛВП-320/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-869/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-857/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-О-297/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-487/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-865/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-492/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-700/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-494/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 09:25
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-686/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-300/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП1-35/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-861/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-609/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-1334/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-696/19

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-873/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-868/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-495/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-459/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-497/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 09:35
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-662/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-257/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-867/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-708/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-703/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП1-54/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-627/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-843/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: П4-42/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-66/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП1-52/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-953/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-704/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-179/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП-44/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП1-57/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-160/22

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-870/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-864/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП-32/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-231/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-231/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП-43/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-50/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-267/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-Ј-138/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-61/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 11:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-166/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 11:15
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-188/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 11:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-170/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-176/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-177/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-130/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 11:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-181/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 11:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: П1-86/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: РО-190/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП1-58/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП1-51/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-78/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: П2-124/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПЛ1-ТС-27/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-742/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-223/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-294/19

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-745/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-749/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-630/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-597/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-176/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-778/20

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-728/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-641/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-189/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-670/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-1173/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  23

  Lënda: П2-174/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-1038/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-194/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-208/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-92/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-65/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-687/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-146/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-Ј-213/19

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: ПРК-С-1074/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-503/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-641/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-228/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: П1-35/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-446/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: К-529/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  23

  Lënda: П4-48/21

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.12.2022, во 13:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П1-100/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-26/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-232/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П1-106/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П1-99/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  26.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: РО-380/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  26.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ППОВ-6/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-27/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П2-131/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  26.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-31/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-628/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  26.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-32/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-79/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-363/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-155/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-151/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: МАЛВП-261/2022

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-428/17

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: РО-395/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: РО-400/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-608/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-26/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-617/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: РО-295/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  26.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-156/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-151/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-157/20

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-248/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-280/22

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: РО-340/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  26.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П2-44/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  26.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: П2-153/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: СТ-107/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  27

  Lënda: СТ-106/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.12.2022, во 08:50
 • Dhjetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-8/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: П1-52/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: РО-531/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: П4-52/20

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-438/21

  Gjykatësi Ѕвонко Младеноски, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: РО-388/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: РО-423/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: РО-421/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: РО-386/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: РО-419/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: П1-66/20

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-100/21

  Gjykatësi Љубен Биноски, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: РО-390/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.12.2022, во 10:10