Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Prill
  12

  Lënda: К-206/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.04.2024, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-79/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.04.2024, во 10:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-442/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.04.2024, во 10:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-774/20

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.04.2024, во 11:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-457/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.04.2024, во 12:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-482/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 08:30
 • Prill
  15

  Lënda: СТ-20/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:45
 • Prill
  15

  Lënda: РО-314/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 08:45
 • Prill
  15

  Lënda: РО-311/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 08:45
 • Prill
  15

  Lënda: СТ-34/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:50
 • Prill
  15

  Lënda: СТ-35/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 08:55
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВТС-10/2023

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВП-309/2021

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: П2-162/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВП-308/2021

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2502/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2519/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-193/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-344/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  15.04.2024, во 09:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-Ј-217/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 09:05
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-620/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 09:10
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-633/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 09:15
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2505/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 09:15
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2503/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 09:15
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2509/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2507/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-Ј-54/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВП-399/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: П1-84/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВП-399/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2510/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 09:45
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-Ј-55/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 09:50
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2515/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-О-180/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2512/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: МАЛВП-251/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: П2-122/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-О-1/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 10:10
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2516/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 10:15
 • Prill
  15

  Lënda: П1-33/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 10:15
 • Prill
  15

  Lënda: РО-109/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2517/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-О-2/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2518/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 10:45
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-М-35/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 10:45
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-717/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 10:50
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-718/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 10:55
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-719/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-371/20

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-1166/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2523/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-2513/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-Ј-128/20

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-20/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-331/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: П4-10/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-720/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:05
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-721/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:10
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-722/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:15
 • Prill
  15

  Lënda: РО-332/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 11:15
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-723/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:20
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-724/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:25
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-749/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:30
 • Prill
  15

  Lënda: КМ-13/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  15.04.2024, во 11:30
 • Prill
  15

  Lënda: РО-333/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 11:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПРК-С-725/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  15.04.2024, во 11:35
 • Prill
  15

  Lënda: РО-336/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 11:45
 • Prill
  15

  Lënda: РО-345/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 12:00
 • Prill
  15

  Lënda: К-354/21

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  15.04.2024, во 12:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-351/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 12:15
 • Prill
  15

  Lënda: П2-5/24

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  15.04.2024, во 12:30
 • Prill
  15

  Lënda: К-114/22

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  15.04.2024, во 12:30
 • Prill
  15

  Lënda: ПЛ1-П-52/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  15.04.2024, во 13:30
 • Prill
  16

  Lënda: СТ-8/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: П1-140/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: К-340/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: РО-12/24

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: РО-20/24

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: РО-4/24

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 08:45
 • Prill
  16

  Lënda: СТ-7/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 08:50
 • Prill
  16

  Lënda: ВПП1-37/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-660/21

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-223/22

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-34/2024

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-361/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-397/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-581/23

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-Ј-187/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-2037/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-2030/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: ЗАМ-С-1/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Соба 7
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-51/2024

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-590/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-7/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-376/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: РО-13/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 09:45
 • Prill
  16

  Lënda: П4-23/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПЛ1-ТС-8/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-19/2024

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-343/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-С-2034/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-М-48/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-688/20

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.04.2024, во 10:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-263/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-Ј-85/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: МАЛВП-44/2024

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-438/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: П1-76/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: П1-27/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 10:30
 • Prill
  16

  Lënda: РО-464/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:00
 • Prill
  16

  Lënda: РО-125/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 11:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-485/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.04.2024, во 11:00
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-Ј-162/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 11:00
 • Prill
  16

  Lënda: РО-465/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:05
 • Prill
  16

  Lënda: РО-479/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:10
 • Prill
  16

  Lënda: РО-74/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 11:15
 • Prill
  16

  Lënda: РО-480/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:15
 • Prill
  16

  Lënda: ЗАМ-К-10/24

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 11:15
 • Prill
  16

  Lënda: РО-495/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:20
 • Prill
  16

  Lënda: РО-498/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:25
 • Prill
  16

  Lënda: РО-141/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:30
 • Prill
  16

  Lënda: РО-112/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 11:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-136/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.04.2024, во 11:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-Ј-114/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 11:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-М-33/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 11:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-363/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.04.2024, во 11:30
 • Prill
  16

  Lënda: РО-440/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:35
 • Prill
  16

  Lënda: РО-67/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.04.2024, во 11:45
 • Prill
  16

  Lënda: РО-503/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:45
 • Prill
  16

  Lënda: РО-132/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  16.04.2024, во 11:45
 • Prill
  16

  Lënda: П1-8/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  16.04.2024, во 12:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-138/20

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.04.2024, во 12:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-262/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.04.2024, во 12:00
 • Prill
  16

  Lënda: П2-191/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 12:00
 • Prill
  16

  Lënda: ВПП1-49/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 12:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-10/22

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.04.2024, во 12:30
 • Prill
  16

  Lënda: К-357/22

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.04.2024, во 12:30
 • Prill
  16

  Lënda: ЗАМ-К-25/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-415/21

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: К-367/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: ЗАВ-69/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.04.2024, во 13:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПРК-М-48/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.04.2024, во 18:00
 • Prill
  17

  Lënda: РО-461/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 08:30
 • Prill
  17

  Lënda: РО-455/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 08:30
 • Prill
  17

  Lënda: РО-437/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 08:30
 • Prill
  17

  Lënda: РО-462/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 08:30
 • Prill
  17

  Lënda: РО-363/21

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 08:45
 • Prill
  17

  Lënda: РО-78/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 08:45
 • Prill
  17

  Lënda: ЗАВ-64/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 08:45
 • Prill
  17

  Lënda: ЗАВ-60/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-33/21

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-550/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-177/20

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1958/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-49/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 09:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1923/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 09:15
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1938/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 09:15
 • Prill
  17

  Lënda: ЗАВ-57/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 09:15
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-50/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 09:20
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1891/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 09:30
 • Prill
  17

  Lënda: РО-264/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 09:30
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-51/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 09:40
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1890/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 09:43
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1897/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 09:45
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1899/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 09:45
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-36/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1889/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-56/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1896/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-351/22

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: МАЛВП-384/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: П4-4/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: П1-102/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-586/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1883/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:15
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-57/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 10:20
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1902/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1901/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1903/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: К-290/21

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: К-42/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: П2-196/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: МАЛВП-105/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  17.04.2024, во 10:30
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-726/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 10:40
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-727/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 10:42
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-729/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 10:45
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-163/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:45
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1887/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 10:45
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-730/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 10:50
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-731/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 10:55
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-732/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-441/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  17.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1900/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1960/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-193/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-733/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:05
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-734/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:10
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-728/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:15
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-Ј-62/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:20
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-1961/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  17.04.2024, во 11:30
 • Prill
  17

  Lënda: РО-518/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  17.04.2024, во 11:30
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-755/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:35
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-750/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:40
 • Prill
  17

  Lënda: РО-519/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  17.04.2024, во 11:40
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-752/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:45
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-753/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:50
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-754/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 11:55
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-757/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 12:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-462/21

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.04.2024, во 12:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-С-758/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  17.04.2024, во 12:05
 • Prill
  17

  Lënda: К-109/20

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  17.04.2024, во 12:30
 • Prill
  17

  Lënda: К-527/21

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.04.2024, во 13:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-643/21

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.04.2024, во 13:00
 • Prill
  17

  Lënda: К-245/22

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  17.04.2024, во 13:30
 • Prill
  17

  Lënda: П2-6/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  17.04.2024, во 13:30
 • Prill
  17

  Lënda: К-397/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.04.2024, во 14:00
 • Prill
  18

  Lënda: П3-6/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 08:30
 • Prill
  18

  Lënda: П2-42/24

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 08:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-254/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 08:45
 • Prill
  18

  Lënda: П2-82/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 08:45
 • Prill
  18

  Lënda: П2-166/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: П4-60/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-620/21

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: МАЛВП-33/2024

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 19
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1583/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1578/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-276/17

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  18.04.2024, во 09:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-2281/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 09:15
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-915/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-478/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-549/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: МАЛВП-57/2024

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-167/21

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: МАЛВТС-14/2021

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-476/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 09:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-759/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 09:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-860/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 09:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1710/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1043/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПЛ1-ТС-31/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: МАЛВП-320/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-18/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПЛ1-П-13/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-215/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.04.2024, во 10:00
 • Prill
  18

  Lënda: РО-514/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 10:15
 • Prill
  18

  Lënda: РО-513/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 10:15
 • Prill
  18

  Lënda: РО-512/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 10:15
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-689/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 10:15
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1061/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1587/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1708/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-369/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-111/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-109/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-256/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПЛ1-П-14/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: ВПП1-15/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 10:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1596/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 10:45
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-С-1567/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 11:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-Ј-193/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 11:00
 • Prill
  18

  Lënda: П2-204/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 11:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПЛ1-П-15/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.04.2024, во 11:00
 • Prill
  18

  Lënda: ПЛ1-П-18/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.04.2024, во 11:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-467/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.04.2024, во 11:00
 • Prill
  18

  Lënda: РО-122/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 11:00
 • Prill
  18

  Lënda: РО-200/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 11:05
 • Prill
  18

  Lënda: РО-384/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 11:15
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-О-157/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 11:15
 • Prill
  18

  Lënda: ПРК-О-216/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  18.04.2024, во 11:30
 • Prill
  18

  Lënda: ПЛ1-П-16/24

  Gjykatësi Иван Колевски, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.04.2024, во 11:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-143/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.04.2024, во 11:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-472/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 11:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-473/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 11:35
 • Prill
  18

  Lënda: РО-474/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 11:40
 • Prill
  18

  Lënda: РО-475/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 11:45
 • Prill
  18

  Lënda: РО-489/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 12:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-41/22

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.04.2024, во 12:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-433/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.04.2024, во 12:00
 • Prill
  18

  Lënda: ВПП1-27/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:00
 • Prill
  18

  Lënda: РО-195/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: П1-90/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-108/22

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  18.04.2024, во 12:30
 • Prill
  18

  Lënda: РО-38/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  18.04.2024, во 12:35
 • Prill
  18

  Lënda: К-225/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.04.2024, во 13:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-498/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.04.2024, во 13:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-779/20

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.04.2024, во 13:30
 • Prill
  18

  Lënda: К-401/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.04.2024, во 14:00
 • Prill
  18

  Lënda: К-118/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.04.2024, во 14:30
 • Prill
  19

  Lënda: ЗАВ-66/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 08:45
 • Prill
  19

  Lënda: ВПП2-34/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-Ј-63/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-Ј-64/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 09:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-4/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-760/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 09:50
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-761/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 09:55
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-762/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-763/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:05
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-764/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:10
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-765/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-766/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:20
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-767/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:25
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-768/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-769/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:35
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-770/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:40
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-772/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:45
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-771/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:50
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-773/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 10:55
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-774/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-775/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 11:05
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-776/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 11:10
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-777/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 11:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-779/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2024, во 11:20
 • Prill
  19

  Lënda: ТС1-7/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2024, во 13:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-207/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 08:15
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-18/2024

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 08:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-256/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 08:45
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-347/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-25/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: К-391/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-864/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-1163/20

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-1/24

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-1615/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:15
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-515/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:15
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-Ј-52/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-573/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-1041/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-352/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-392/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 09:30
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-1329/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:45
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-1264/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 09:45
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-Ј-53/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 09:50
 • Prill
  22

  Lënda: К-490/22

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-Ј-138/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-2216/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 618
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-387/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-346/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-383/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-О-13/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 10:10
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-349/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 10:15
 • Prill
  22

  Lënda: МАЛВП-34/2022

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: П4-25/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-Ј-66/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-Ј-188/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-Ј-65/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 10:50
 • Prill
  22

  Lënda: К-411/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.04.2024, во 11:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-2243/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 11:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-1019/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 11:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-392/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 11:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-736/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:10
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-737/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:15
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-Ј-119/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 11:15
 • Prill
  22

  Lënda: РО-397/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 11:15
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-738/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:20
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-759/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:25
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-739/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:30
 • Prill
  22

  Lënda: К-500/23

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.04.2024, во 11:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-453/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 11:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-450/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 11:35
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-740/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:35
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-741/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:40
 • Prill
  22

  Lënda: РО-453/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 11:40
 • Prill
  22

  Lënda: РО-456/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 11:45
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-742/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:45
 • Prill
  22

  Lënda: КМ-5/24

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 11:45
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-743/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:50
 • Prill
  22

  Lënda: РО-459/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 11:50
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-744/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 11:55
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-756/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 12:00
 • Prill
  22

  Lënda: П4-50/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  22.04.2024, во 12:00
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-745/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 12:05
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-746/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 12:10
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-747/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 12:15
 • Prill
  22

  Lënda: ПРК-С-748/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.04.2024, во 12:20
 • Prill
  22

  Lënda: К-113/23

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.04.2024, во 12:30
 • Prill
  22

  Lënda: ВПП1-6/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.04.2024, во 12:30
 • Prill
  22

  Lënda: ВПП2-20/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.04.2024, во 13:00
 • Prill
  22

  Lënda: ЗАМ-К-7/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.04.2024, во 13:00
 • Prill
  23

  Lënda: РО-471/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 08:30
 • Prill
  23

  Lënda: РО-477/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 08:30
 • Prill
  23

  Lënda: РО-625/22

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 08:45
 • Prill
  23

  Lënda: П1-12/24

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 08:45
 • Prill
  23

  Lënda: П1-134/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: П1-45/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-261/22

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-83/24

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: РО-226/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1459/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-676/20

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-Ј-17/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1256/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:15
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1806/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:20
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-115/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-419/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-924/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: РО-493/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-585/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-37/24

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПЛ1-ТС-32/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 09:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-951/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:45
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-1623/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:45
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-951/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 09:45
 • Prill
  23

  Lënda: К-300/23

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.04.2024, во 09:45
 • Prill
  23

  Lënda: ТС1-8/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-64/24

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: П1-44/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-562/23

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.04.2024, во 10:15
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-826/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 10:15
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-О-153/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: П2-182/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: РО-427/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-68/24

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-411/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: ВПП1-62/22

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: РО-339/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-О-82/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 10:45
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-О-82/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 10:45
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-О-148/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 11:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-О-93/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 11:00
 • Prill
  23

  Lënda: ПРК-С-119/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  23.04.2024, во 11:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-480/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  23.04.2024, во 11:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-284/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  23.04.2024, во 11:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-181/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 11:30
 • Prill
  23

  Lënda: РО-463/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 11:30
 • Prill
  23

  Lënda: РО-522/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 11:35
 • Prill
  23

  Lënda: РО-520/22

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 11:35
 • Prill
  23

  Lënda: РО-506/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 11:45
 • Prill
  23

  Lënda: РО-508/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 11:50
 • Prill
  23

  Lënda: РО-509/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 11:55
 • Prill
  23

  Lënda: РО-402/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  23.04.2024, во 12:00
 • Prill
  23

  Lënda: ВПП-84/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-206/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 12:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-11/22

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.04.2024, во 12:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-418/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 12:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-208/18

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  23.04.2024, во 12:30
 • Prill
  23

  Lënda: ВПП1-23/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.04.2024, во 12:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-539/19

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 13:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-227/23

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.04.2024, во 13:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-197/23

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  23.04.2024, во 13:30
 • Prill
  24

  Lënda: РО-403/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  24.04.2024, во 08:30
 • Prill
  24

  Lënda: МАЛВП-382/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  24.04.2024, во 08:45
 • Prill
  24

  Lënda: К-2/22

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  24.04.2024, во 09:00
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1286/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:00
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-Ј-172/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:00
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-883/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:00
 • Prill
  24

  Lënda: МАЛВП-381/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  24.04.2024, во 09:15
 • Prill
  24

  Lënda: МАЛВП-381/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  24.04.2024, во 09:15
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-875/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-106/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-145/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-34/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1238/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:45
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1237/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 09:45
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-847/21

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1243/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: РО-327/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: П2-206/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: ТС1-9/19

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: П2-175/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  24.04.2024, во 10:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1246/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 10:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1245/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 10:30
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1251/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 10:45
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1249/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 10:45
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-М-52/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 11:00
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1252/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 11:00
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1258/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 11:00
 • Prill
  24

  Lënda: П2-197/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  24.04.2024, во 11:00
 • Prill
  24

  Lënda: ПРК-С-1259/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  24.04.2024, во 11:15
 • Prill
  24

  Lënda: РО-381/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  24.04.2024, во 11:30
 • Prill
  24

  Lënda: РО-382/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  24.04.2024, во 11:45
 • Prill
  24

  Lënda: РО-383/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  24.04.2024, во 11:55
 • Prill
  25

  Lënda: МАЛВП-370/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  25.04.2024, во 08:45
 • Prill
  25

  Lënda: СТ-38/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 08:45
 • Prill
  25

  Lënda: МАЛВП-370/2023

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  25.04.2024, во 08:45
 • Prill
  25

  Lënda: СТ-39/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 08:50
 • Prill
  25

  Lënda: ВПП1-14/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: МАЛВП-254/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: К-406/22

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: К-507/19

  Gjykatësi Фросина Стојаноска, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-285/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-395/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: К-515/21

  Gjykatësi Виолета Крстиновска, Salla e gjukimeve Судница 5
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-О-16/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-887/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.04.2024, во 09:15
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-964/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.04.2024, во 09:20
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-О-17/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.04.2024, во 09:20
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-501/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-О-260/22

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-С-1253/23

  Gjykatësi Јованка Иваноска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: К-783/20

  Gjykatësi Кирил Георгиев, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: П1-3/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: РО-466/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: РО-467/23

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: МАЛВП-314/2023

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  25.04.2024, во 09:30
 • Prill
  25

  Lënda: ПРК-О-18/23

  Gjykatësi Влатко Сековски, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.04.2024, во 09:40
 • Prill
  25

  Lënda: П1-1/24

  Gjykatësi Сашо Патоски, Salla e gjukimeve Судница 17
  25.04.2024, во 09:45
 • Prill
  25

  Lënda: П4-3/24

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 09:45
 • Prill
  25

  Lënda: ТС-1/23

  Gjykatësi Јасмина Шишковска Стојковиќ, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.04.2024, во 10:00
 • Prill
  25

  Lënda: РО-354/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  25.04.2024, во 10:00
 • Prill
  25

  Lënda: РО-352/23

  Gjykatësi Оливера Митреска, Salla e gjukimeve Судница 16
  25.04.2024, во 10:00