Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  27

  Предмет: РО-242/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-239/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-240/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  27

  Предмет: СТ-60/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  27

  Предмет: СТ-64/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-49/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-44/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-511/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-218/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-55/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-143/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-1377/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-43/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-13/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-38/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-234/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-8/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-507/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-349/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-350/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-62/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-37/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-32/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС1-1/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-499/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-18/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-807/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-О-272/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-74/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-33/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-34/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-246/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-16/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-556/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-1443/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-73/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-40/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  27

  Предмет: К-515/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-41/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-716/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-О-225/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-35/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-10/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  27.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-621/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  27.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-560/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-68/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-191/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-92/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  28

  Предмет: СТ-63/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  28

  Предмет: К-267/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-525/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-1311/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-35/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-207/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-211/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-212/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-214/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-75/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-220/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-221/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-243/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-241/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-168/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-153/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-216/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-193/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-82/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-669/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-434/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-202/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  28

  Предмет: МАЛВП-105/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-633/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-17/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-24/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-439/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П4-16/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-505/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-172/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-614/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-110/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-19/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-465/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-4/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-76/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-1028/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-1083/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-18/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-209/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-137/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-3/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-693/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  28.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-123/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  29

  Предмет: П2-85/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-451/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-147/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-437/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-452/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-438/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  29

  Предмет: К-393/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: МАЛВП-75/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-34/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-253/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-649/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-393/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-398/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-360/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-386/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: МАЛВП-52/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: П1-34/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-54/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-221/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПЛ1-П-17/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-541/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-377/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-379/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: К-43/16

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-62/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-366/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-55/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-379/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-256/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: П3-1/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-534/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-5/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: П2-22/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: П2-24/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-202/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-611/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: П2-37/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  29.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  29

  Предмет: К-175/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  29.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-232/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-229/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-183/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: МАЛВП-91/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-180/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-165/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-215/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: П1-97/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-622/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-596/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-604/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: П1-148/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-233/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-263/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: П2-181/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: П2-88/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-198/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-157/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-539/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-195/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-169/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-190/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-565/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-65/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-161/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-203/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-375/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-484/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-102/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-520/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-771/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: П3-6/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  30

  Предмет: П3-6/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.06.2022, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: П4-25/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-411/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-214/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-208/18

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-99/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.07.2022, во 10:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-441/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  01.07.2022, во 11:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-108/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.07.2022, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: П1-47/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-66/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-395/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-64/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-164/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-66/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-69/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-160/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-77/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-45/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-569/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-401/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-72/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-3/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-107/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-573/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-577/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-583/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1-140/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-418/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-585/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-587/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-588/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: РО-67/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-589/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-642/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-71/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-310/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-141/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-594/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 101
  04.07.2022, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-595/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-70/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: П4-22/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-597/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-68/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-522/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-598/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-328/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-599/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-600/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-249/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-636/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-66/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-582/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-106/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-244/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-231/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:35
 • Јули
  4

  Предмет: РО-227/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:40
 • Јули
  4

  Предмет: П1-136/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-61/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-30/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-371/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-88/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-746/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-201/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-156/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-117/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: СТ-65/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-39/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-88/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: П4-4/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-387/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-137/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-17/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-21/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-73/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-324/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-61/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Соба 10
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-617/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-384/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-387/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-618/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-19/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-606/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-157/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-98/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-398/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-619/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-621/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-624/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-626/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-104/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-780/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-52/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1286/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1328/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-151/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-364/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-311/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-421/19

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-112/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-191/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-433/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-220/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: СТ-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: П5-3/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-15/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-1320/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-327/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-103/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-38/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-951/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-414/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-30/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: РО-326/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: П2-15/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-355/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-16/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-272/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: РО-250/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: РО-260/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 10:45
 • Јули
  6

  Предмет: РО-262/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: РО-310/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-110/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-322/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-635/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-116/17

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-375/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:15
 • Јули
  6

  Предмет: П3-3/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.07.2022, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-130/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: П2-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-621/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.07.2022, во 19:39
 • Јули
  7

  Предмет: ВПП1-31/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-86/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-27/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-5/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-378/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-28/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-26/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-380/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:10
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: РО-43/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:20
 • Јули
  7

  Предмет: РО-382/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:20
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-88/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-197/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: РО-397/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-363/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: РО-389/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-747/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-25/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-17/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:10
 • Јули
  7

  Предмет: РО-172/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-140/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:20
 • Јули
  7

  Предмет: РО-171/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:20
 • Јули
  7

  Предмет: РО-173/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1173/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-359/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-157/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: РО-174/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: РО-114/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: РО-209/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-221/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-61/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-358/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-36/22

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-662/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-312/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-426/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-125/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-603/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-56/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-135/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:10
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-62/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:15
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-57/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 09:15
 • Јули
  8

  Предмет: П1-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1168/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-33/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1272/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:40
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1119/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 09:50
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1038/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-3/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-50/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1145/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:10
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1150/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:20
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-118/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-226/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-462/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-1116/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:40
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-122/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:50
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-О-60/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-Ј-194/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-524/20

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 11:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-12/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: П2-30/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-287/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: П4-59/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: П2-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-196/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: РО-268/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 08:45
 • Јули
  11

  Предмет: МАЛВП-328/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-81/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-59/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-625/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-384/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: РО-234/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-134/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-354/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-105/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: П1-39/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: РО-454/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-864/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-279/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-200/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-128/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: П1-35/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-89/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 09:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-92/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:50
 • Јули
  11

  Предмет: П2-190/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-687/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ТС1-19/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-342/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-1074/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:10
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-78/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:20
 • Јули
  11

  Предмет: РО-272/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-213/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-501/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-215/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:40
 • Јули
  11

  Предмет: РО-290/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 10:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-О-92/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 10:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-400/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-О-69/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: РОПОВ-1/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-543/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-152/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: РО-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  11.07.2022, во 12:15
 • Јули
  11

  Предмет: СТ-5/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-194/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 13:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-206/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: РО-263/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 5
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-688/21

  Судија Ордан Митревски, Судница Судница 3
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:15
 • Јули
  12

  Предмет: РО-246/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:15
 • Јули
  12

  Предмет: РО-247/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:15
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-96/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:20
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-107/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-109/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-22/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-97/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: РО-53/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-54/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1317/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-950/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-О-91/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-629/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00