Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-6288/18

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 08:45
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-6303/18

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 08:46
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-11/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 08:48
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-57/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 08:50
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-68/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 08:55
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-2871/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-35/20

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.03.2020, во 09:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-629/19

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.03.2020, во 09:00
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-2876/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:02
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-1118/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:03
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-2881/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:04
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-2916/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:06
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-2917/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:08
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-6593/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:10
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-6602/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:12
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-6939/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:14
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-6977/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:16
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-6982/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:18
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-8403/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:20
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-493/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 09:20
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-8502/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:22
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-С-9742/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  30.03.2020, во 09:24
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-М-502/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-481/20

  Gjykatësi Софија Лаличиќ, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-257/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1864/19

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-622/20

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-39/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1047/17

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1717/19

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-М-502/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-М-502/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-231/20

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-328/19

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-367/20

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-412/20

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1298/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 09:40
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-825/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Соба 18
  30.03.2020, во 09:40
 • Mars
  30

  Lënda: КОК-59/18

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.03.2020, во 09:45
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1074/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 09:50
 • Mars
  30

  Lënda: К-115/20

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-2301/12

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-39/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: КОК-13/12

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-91/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: КОК-7/18

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-380/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: КОК-116/19

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-327/20

  Gjykatësi Софија Лаличиќ, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-2005/19

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-169/20

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: КОК-146/19

  Gjykatësi Добрила Кацарска, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-233/20

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-34/20

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-3136/09

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-473/20

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  30.03.2020, во 10:00
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1119/16

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 10:10
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-39/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  30.03.2020, во 10:15
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-158/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 10:20
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-М-508/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-39/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-М-508/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-2093/19

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-527/18

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-126/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-641/20

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1622/17

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-559/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1988/15

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1922/17

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-537/20

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1934/19

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.03.2020, во 10:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-448/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 10:40
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-39/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  30.03.2020, во 10:45
 • Mars
  30

  Lënda: К-1258/16

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-1258/16

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-977/17

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-2073/19

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-67/19

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-1208/18

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-125/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-39/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-3181/13

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: К-590/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.03.2020, во 11:00
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-237/18

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.03.2020, во 11:15
 • Mars
  30

  Lënda: К-991/19

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  30.03.2020, во 11:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-499/20

  Gjykatësi Софија Лаличиќ, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.03.2020, во 11:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1672/17

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.03.2020, во 11:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1251/18

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.03.2020, во 11:30
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-125/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  30.03.2020, во 11:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-99/20

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.03.2020, во 11:30
 • Mars
  30

  Lënda: К-1248/19

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.03.2020, во 11:30
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-63/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 11:40
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-М-665/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.03.2020, во 11:40
 • Mars
  30

  Lënda: К-469/20

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.03.2020, во 11:45
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1249/18

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.03.2020, во 11:45
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-39/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  30.03.2020, во 11:45
 • Mars
  30

  Lënda: ПРК-Ј-603/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  30.03.2020, во 11:50
 • Mars
  30

  Lënda: КОК-86/18

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.03.2020, во 12:00
 • Mars
  30

  Lënda: КМ-135/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  30.03.2020, во 12:00