Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6377/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6328/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:05
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6317/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:10
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6308/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6279/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6135/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:25
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-529/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6695/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6706/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-6730/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:50
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-7078/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 08:55
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-687/20

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  02.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-97/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  02.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-8300/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5388/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 09:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-9517/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:05
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-9580/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:10
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5390/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 09:10
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-9613/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-774/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 09:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1218/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  02.12.2020, во 09:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-413/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 09:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-9623/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5395/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 09:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-9630/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:25
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1411/19

  Gjykatësi Софија Лаличиќ, Salla e gjukimeve Судница 21
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-35/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-644/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-358/20

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-998/18

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-3002/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 13
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-110/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-412/20

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1997/18

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-152/20

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1172/19

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-2263/20

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5405/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-695/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-2083/19

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-2789/20

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1688/20

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  02.12.2020, во 09:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-3029/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 13
  02.12.2020, во 09:35
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-178/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:35
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5408/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 09:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-188/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-391/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 09:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-3084/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 13
  02.12.2020, во 09:40
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-190/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-441/20

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  02.12.2020, во 09:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-3096/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 13
  02.12.2020, во 09:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-986/20

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  02.12.2020, во 09:45
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5410/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 09:50
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-220/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:50
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-3169/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 13
  02.12.2020, во 09:50
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-659/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 09:50
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-3173/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:55
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-228/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 09:55
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5412/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КОК-124/20

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-446/20

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КОК-63/20

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-1058/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-127/20

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-2810/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КОК-119/20

  Gjykatësi Добрила Кацарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-2818/20

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1511/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КОК-47/17

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-2640/20

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-156/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-1707/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КОК-66/17

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КОК-49/20

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  02.12.2020, во 10:00
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-1722/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:05
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-2541/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:10
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-648/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 10:10
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5414/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 10:10
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-378/20

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  02.12.2020, во 10:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-2575/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1201/19

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  02.12.2020, во 10:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-156/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  02.12.2020, во 10:15
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-2593/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-276/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 10:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5415/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 10:20
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-2597/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:25
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-181/20

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КОК-51/20

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 3
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-385/20

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1295/20

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-35/20

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1663/20

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-2622/20

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-Ј-649/20

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1027/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-141/20

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-1720/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: ПРК-С-5416/20

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: КМ-38/20

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 14
  02.12.2020, во 10:30
 • Dhjetor
  2

  Lënda: К-2057/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  02.12.2020, во 10:30