Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1134/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1141/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:32
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1145/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:34
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1172/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:36
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1184/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:38
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1192/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:40
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1196/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:42
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1238/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:44
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1243/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:46
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1281/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:48
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1296/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:50
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1301/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:52
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1306/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:54
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1330/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:56
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1342/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 08:58
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1355/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1361/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:02
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1388/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:04
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1415/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:06
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1523/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:08
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1532/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:10
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1533/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:12
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1539/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:14
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1553/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:16
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1558/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:18
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1565/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:20
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1569/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:22
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1579/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:24
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1610/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:26
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1618/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:28
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1622/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1637/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:32
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1644/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:34
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1658/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:36
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1660/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:38
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1661/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:40
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1880/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:42
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1885/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:44
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1900/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:46
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1904/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:48
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1907/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:50
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1912/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:52
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1918/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:54
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1919/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:56
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1961/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 09:58
 • Gusht
  19

  Lënda: К-965/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  19

  Lënda: КМ-44/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  19

  Lënda: К-1905/17

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  19

  Lënda: КОК-7/18

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1974/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-2000/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:02
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-2011/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:04
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-2014/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:06
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-2022/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:08
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-2024/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:10
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-579/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:12
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-584/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:14
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-588/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:16
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-649/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:18
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-651/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:20
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-710/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:22
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-732/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:24
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-733/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:26
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-734/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:28
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-773/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-777/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:32
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-815/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:34
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-872/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:36
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-886/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:38
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-961/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:40
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-996/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:42
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-992/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:44
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-957/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:46
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-955/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:48
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-947/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:50
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-914/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:52
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-756/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:54
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-909/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:56
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-827/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 10:58
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-825/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:00
 • Gusht
  19

  Lënda: К-983/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.08.2019, во 11:00
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-797/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:02
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-776/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:04
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-741/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:06
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-594/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:08
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1058/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:10
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1060/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:12
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1080/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:14
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1034/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:16
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1044/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:18
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1048/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:20
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1079/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:22
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1423/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:24
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1426/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:26
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1432/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:28
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1445/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1483/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:32
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1492/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:34
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1676/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:36
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-1681/19

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Соба 52
  19.08.2019, во 11:38