Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-8884/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:30
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4055/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:31
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-8886/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:32
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4068/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:33
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-8889/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:34
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4114/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:35
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7751/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:36
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4133/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:37
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7754/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:38
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4141/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:39
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7756/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:40
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4411/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:41
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7764/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:42
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4415/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:43
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7783/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:44
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4981/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:45
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7784/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:46
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-4982/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:47
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7791/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:48
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5018/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:49
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12723/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:50
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7821/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:50
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7809/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:50
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12718/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:51
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5023/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:51
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7835/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:52
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12708/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:52
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5032/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:53
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12707/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:53
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12693/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:54
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7855/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:54
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5036/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:55
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7863/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:56
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12741/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:56
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5064/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:57
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12746/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:57
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12762/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:58
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7864/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:58
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5086/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 08:59
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12763/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 08:59
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7865/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:00
 • Janar
  20

  Lënda: К-2187/19

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.01.2020, во 09:00
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-9903/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.01.2020, во 09:00
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12812/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:00
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5088/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:01
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12807/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:01
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5690/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:02
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7149/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:02
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12786/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:02
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12784/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:03
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5099/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:03
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7152/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:04
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6420/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:04
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12782/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:04
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-5616/16

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.01.2020, во 09:05
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12765/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:05
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7156/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:06
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6422/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:06
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7182/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:06
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12764/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:06
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12823/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:07
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6425/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:08
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-7183/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:08
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12848/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:08
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12830/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:09
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11554/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:10
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6428/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:10
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-3067/17

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.01.2020, во 09:10
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12854/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:10
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6430/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:12
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12884/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:12
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11556/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:12
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12883/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:13
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6437/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:14
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11601/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:14
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12876/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:14
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12870/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:15
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-8714/16

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.01.2020, во 09:15
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-8714/16

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.01.2020, во 09:16
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11616/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:16
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6475/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:16
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-8714/16

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.01.2020, во 09:16
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12869/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:16
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12868/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:17
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-8714/16

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.01.2020, во 09:17
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6429/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:18
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12867/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:18
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11625/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:18
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12861/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:19
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6487/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:20
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11631/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:20
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6493/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:20
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12929/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:20
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12926/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:21
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11635/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:22
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12925/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:22
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-6490/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Соба 11
  20.01.2020, во 09:22
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12904/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:24
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-11641/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.01.2020, во 09:24
 • Janar
  20

  Lënda: ПРК-С-12896/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  20.01.2020, во 09:25