Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4158/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2496/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16271/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2069/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1574/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4167/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16272/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7156/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:08
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-38/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4173/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16317/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-2360/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:14
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4191/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16891/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4197/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16893/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1825/23

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  26.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4198/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16904/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4202/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16907/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2084/23

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2782/20

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2626/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2257/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-169/24

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-11/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2446/23

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-903/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17171/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17166/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:33
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4212/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16844/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17167/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:36
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17189/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:39
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9361/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4214/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16899/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17114/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4221/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9372/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16316/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17117/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17121/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9374/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4222/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17713/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17141/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:51
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17246/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4228/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9380/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17717/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8534/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:56
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17271/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9399/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-141/23

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4243/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17719/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-409/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-249/24

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17462/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1514/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2532/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-384/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-17/24

  Gjykatësi Ненад Савески, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17468/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:03
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9538/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4262/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17720/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17470/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17471/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:09
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9546/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4280/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17721/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17521/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-6175/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:14
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9554/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4284/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17727/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17359/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17542/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:18
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4287/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9557/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17728/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17214/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:21
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17304/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:24
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9564/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4290/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17751/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17314/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:27
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4293/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9567/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17718/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-457/23

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-30/20

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-295/24

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2394/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17328/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1624/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2471/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2094/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-3034/21

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17612/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:33
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9294/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4300/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17016/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17614/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:36
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17422/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:39
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4322/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9296/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17075/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17416/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:42
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9300/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4330/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17077/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17411/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17322/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:48
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4336/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9303/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17079/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17294/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:51
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17525/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:54
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4339/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17080/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9305/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17491/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:57
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9307/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4343/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2301/23

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17083/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17385/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-32/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2258/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-127/21

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-597/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2440/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1548/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17410/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:03
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9316/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4356/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17084/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17621/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:06
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17544/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:09
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9030/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4358/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17085/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17275/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:12
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9044/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4371/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17389/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17611/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4379/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9054/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17430/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9669/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4387/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17477/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4381/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4387/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9579/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17504/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1357/23

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2174/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-73/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1640/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-25/24

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9583/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4395/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4397/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9610/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9612/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4400/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4410/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9616/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9502/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4426/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9507/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4434/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2287/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-309/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2232/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4475/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9513/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4482/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4450/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4488/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9454/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9460/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4489/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9461/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4510/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-55/21

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9468/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4514/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1877/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-219/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1922/21

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2380/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2200/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2358/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-190/23

  Gjykatësi Ненад Савески, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4517/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9480/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9010/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4534/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4540/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-223/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 12:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4542/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7102/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4546/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7921/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8814/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:57
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7923/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4548/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2087/23

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8555/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:02
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7560/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8185/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:07
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7834/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-494/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-2146/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8784/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:40
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-447/22

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2163/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-108/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2366/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2282/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: КОК-130/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1305/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1361/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2633/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2477/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1475/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17010/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17012/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:33
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17013/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:36
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17024/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:39
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17029/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17033/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17034/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:51
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17037/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17045/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17049/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1494/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1773/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1861/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-142/24

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-71/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2080/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: КОК-227/22

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17069/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17070/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:03
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17071/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17087/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:09
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17090/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17091/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-463/21

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17094/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:19
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-8/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17098/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:21
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17099/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:24
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17101/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:27
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1827/21

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-5/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-172/24

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2388/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-724/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: КОК-63/23

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17102/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17104/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:33
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17106/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:36
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17195/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:39
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-9/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17208/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:42
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17225/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17239/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:48
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17259/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:51
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17262/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:54
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17269/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:57
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17273/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17281/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:06
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17282/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:09
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17298/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:12
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17299/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17301/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:18
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17308/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2112/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2354/21

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-219/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1130/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-15272/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-62/24

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2452/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-10/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 11:50
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2339/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-10/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2488/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1577/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2711/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2431/23

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-9/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-8/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 12:20
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1937/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-7/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2031/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-359/21

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-13/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 12:40
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-14/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 12:50
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1926/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-М-381/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1538/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1637/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 14:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4550/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-103/24

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17022/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-992/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-217/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1005/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4554/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:05
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17025/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:05
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4555/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17026/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4557/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17028/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4558/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17035/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4560/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:25
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17039/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:25
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4568/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17086/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1306/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2437/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-224/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17450/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-265/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2085/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2021/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-6296/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.02.2024, во 09:32
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17550/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:33
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4575/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17092/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17485/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:36
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17228/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:39
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4579/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17097/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17272/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4599/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17212/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17211/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17510/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4607/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17218/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17357/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:51
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-6671/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17295/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4620/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17297/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17260/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4653/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: КОК-206/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17332/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17200/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-957/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-66/24

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-3284/20

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2947/21

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: КОК-176/23

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17283/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:03
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4657/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17336/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17235/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17240/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:09
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4673/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17349/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-6942/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17732/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4674/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17352/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17082/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17074/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:17
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17019/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:18
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4677/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17353/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17479/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17017/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:21
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17198/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:23
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17078/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:24
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4679/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17369/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17432/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:26
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17266/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:29
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4681/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1694/22

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17371/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1768/23

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2259/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17300/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:32
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4684/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17373/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17003/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17523/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:38
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4689/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17380/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17236/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 10:43
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4690/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17021/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4695/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17040/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4740/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17041/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4742/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2499/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17044/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2502/23

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1655/21

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1902/17

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4745/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17263/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4746/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17284/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4747/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17381/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2416/23

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4757/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17383/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4758/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17391/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4765/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17396/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2079/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2443/23

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1342/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-229/24

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17397/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:34
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4781/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:35
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17398/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:38
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4806/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:40
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-16978/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:42
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4812/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17020/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:46
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4817/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:50
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17038/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:50
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17068/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:54
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4831/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 11:55
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17089/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 11:58
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4840/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-494/23

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: КОК-105/23

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1703/21

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1955/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1208/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1955/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-235/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17280/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 12:02
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4849/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:05
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-17329/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 12:06
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4850/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-15522/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-15830/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 12:14
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4853/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-18277/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.02.2024, во 12:18
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4858/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:20
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4893/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:25
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4912/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2382/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2034/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2579/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4923/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:35
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4926/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:40
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4933/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4935/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:50
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4937/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 12:55
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-4944/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-2208/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: К-1467/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-12555/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.02.2024, во 13:05
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-2414/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  29.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  29

  Lënda: КОК-181/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-2037/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  29

  Lënda: КМ-77/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  29

  Lënda: КОК-186/23

  Gjykatësi Ненад Савески, Salla e gjukimeve Судница 3
  29.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  29

  Lënda: КРМ-15/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  29

  Lënda: КРМ-22/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-738/22

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-113/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: КМ-31/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Соба 15
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-348/24

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-2091/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-1600/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-387/24

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: КОК-179/22

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-1547/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: ПРК-С-17006/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  29

  Lënda: ПРК-С-17066/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  29

  Lënda: ПРК-С-17222/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  29

  Lënda: ПРК-С-17278/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  29

  Lënda: ПРК-С-17291/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  29

  Lënda: ПРК-С-17230/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-1371/22

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  29

  Lënda: К-2475/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.02.2024, во 10:00