Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-7708/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 08:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-5473/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 08:35
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-37/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 08:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-7739/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 08:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-2587/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 08:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-2657/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 08:55
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-2678/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-5267/18

  Gjykatësi Владимир Панчевски, Salla e gjukimeve Соба 47
  25.06.2019, во 09:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-829/19

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  25.06.2019, во 09:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-5323/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:05
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4737/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:10
 • Qershor
  25

  Lënda: К-132/18

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  25.06.2019, во 09:15
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-562/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:15
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4127/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:20
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-520/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:20
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4199/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:25
 • Qershor
  25

  Lënda: К-822/19

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-997/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1420/18

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: К-954/19

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: К-3218/14

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1853/17

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: КМ-34/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4153/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-997/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1980/18

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 19
  25.06.2019, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-5387/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:35
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-650/16

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-650/16

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-5389/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-5407/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-6313/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-943/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-695/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 09:55
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4584/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 09:55
 • Qershor
  25

  Lënda: К-903/19

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КОК-22/17

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-6197/07

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-808/19

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-6354/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-77/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КМ-34/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КОК-64/16

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КОК-51/17

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КОК-7/18

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-688/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-1191/14

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 10:05
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4591/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:05
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4285/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:10
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-4563/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:15
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-1413/14

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 10
  25.06.2019, во 10:20
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-5104/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:20
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-2340/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:25
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-1119/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 10:25
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1298/17

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 10:30
 • Qershor
  25

  Lënda: КМ-51/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  25.06.2019, во 10:30
 • Qershor
  25

  Lënda: К-434/19

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 19
  25.06.2019, во 10:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-250/16

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 10:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-2359/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-1399/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:35
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-1402/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-275/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 10:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-1422/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-1309/14

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 10:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-1436/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-252/16

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 10:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-1847/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 10:55
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1785/17

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  25.06.2019, во 11:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-272/16

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 11:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-1859/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 11:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-977/16

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  25.06.2019, во 11:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КМ-51/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Соба 601
  25.06.2019, во 11:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1488/18

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 11:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-291/17

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 11:10
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-96/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 11:20
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-3515/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  25.06.2019, во 11:30
 • Qershor
  25

  Lënda: К-540/18

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 11:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-97/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 11:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-101/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 11:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-103/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 11:50
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1267/18

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1932/16

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-1219/14

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КОК-66/16

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1186/18

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-109/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 109
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1320/17

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 19
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-1320/17

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 20
  25.06.2019, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-110/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 12:10
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-112/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 12:20
 • Qershor
  25

  Lënda: К-260/19

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 19
  25.06.2019, во 12:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-116/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 181
  25.06.2019, во 12:30
 • Qershor
  25

  Lënda: КОК-88/15

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2019, во 12:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-117/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 12:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-743/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 12:50
 • Qershor
  25

  Lënda: К-460/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.06.2019, во 13:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-Ј-477/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.06.2019, во 13:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-919/19

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 19
  25.06.2019, во 13:00
 • Qershor
  25

  Lënda: КОК-75/18

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 2
  25.06.2019, во 13:00
 • Qershor
  25

  Lënda: К-740/18

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  25.06.2019, во 13:00