Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-8436/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9708/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:31
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-8989/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:32
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9712/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:33
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9051/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:34
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9718/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:35
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9062/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:36
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6033/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:37
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9063/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:38
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6052/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:39
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9068/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:40
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6062/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:41
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9072/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:42
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6351/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:43
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9076/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:44
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9077/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:44
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6460/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:45
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9080/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:46
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9094/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:48
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9095/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:48
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6466/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:49
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9109/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:50
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6825/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:51
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6826/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:51
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9121/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:52
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6859/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:53
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9123/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:54
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6860/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:55
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-5085/18

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 08:55
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9137/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:56
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6444/18

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 08:56
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6879/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:57
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-7460/18

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 08:57
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9172/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:58
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-6886/18

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 08:59
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-2208/18

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4219/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-М-414/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-М-414/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: КОК-ООА-45/2019

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1027/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-М-414/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9173/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-М-414/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-М-414/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Судница 15
  16.12.2019, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1030/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:01
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1031/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:02
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4222/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:02
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1032/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:03
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4223/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:04
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9177/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:04
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1041/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:04
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1118/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:05
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1171/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:06
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4233/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:06
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9188/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:06
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1195/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:07
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9189/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:08
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4238/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:08
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1229/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:08
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1232/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:09
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1239/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Судница 48
  16.12.2019, во 09:10
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4250/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:10
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9192/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:10
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1244/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:11
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9386/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:12
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1283/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:12
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4295/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:12
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1291/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:13
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9396/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:14
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1344/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:14
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4307/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:14
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-2025/19

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:15
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1368/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:15
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-1328/16

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.12.2019, во 09:15
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-1104/15

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.12.2019, во 09:15
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4338/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:16
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9397/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:16
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-1371/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:16
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3368/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:17
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3387/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:18
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9688/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:18
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3402/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:19
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9689/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3410/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4361/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-666/19

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.12.2019, во 09:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3411/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:21
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3414/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:22
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4365/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:22
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9690/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:22
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3419/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:23
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3490/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:24
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9692/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:24
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4366/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:24
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-Ј-890/18

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 18
  16.12.2019, во 09:25
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-3490/19

  Gjykatësi Јусуф Ајрулахи, Salla e gjukimeve Соба 48
  16.12.2019, во 09:25
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9694/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:26
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-4367/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  16.12.2019, во 09:26
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-9704/19

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  16.12.2019, во 09:28